Slik prises en bolig

Prisantydningen på boligen reflekterer flere faktorer.


– Det finnes ikke en standard med to streker under svaret, sier mangeårig megler Stine Larsen Sandvik. Hun arbeider i PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen og har prissatt mange boliger.

Beliggenhet
– Beliggenhet er klassisk i all prising. Da er det naturlig å sammenligne med andre boliger i området. Noen ganger er beliggenheten så ekstraordinær at det kan være krevende å sette en riktig pris, sier hun.
I grunnmuren for all prising ligger selve boligen, når den ble bygget og hvilke kvaliteter som eventuelt er oppgradert og forbedret gjennom årene. Men også uteområder som hage og utsikt påvirker prisingen.

Sammenligning
– Det blir alltid en sammenligning med alt som er solgt i nærområdet som har tilsvarende kvaliteter med boligen som skal selges. Noen ganger har selger også en minstesum som settes. Vi skal definere en mest mulig riktig pris. Vi tar også hensyn til hvor mange andre boliger som konkurrerer med den som skal selges, fortsetter hun.

Solgt for 1,1 mill over prisantydning
Larsen Sandvik solgte nylig en strandeiendom i Bergen i bydelen Eidsvåg. Huset på 150 kvadratmeter ble bygget i 1937 og boligen trengte vesentlige oppgraderinger, kanskje til og med totalrenovering. Det som kompliserte prisingen var nettopp kvalitetene utenfor, som stor tomt, strandlinje, kai og nausttomt.

I området bodde en mangeårig merglerkollega av Larsen Sandvik. Han tok utgangspunkt i seks millioner kroner. Etter en dialog med selger ble prisantydningen løftet til nærmere 6,5 millioner kroner.

Ønsker du Verdivurdering

Tok fyr i budgivningen
På visningen kom rundt 25 personer, og allerede dagen etter tok det fyr i budgivningen. Fem interessenter deltok. Da prisen passerte 7,1 millioner stod to budgivere igjen.
– Disse to budgiverne utkjempet bokstavelig talt en kamp, og overgikk hverandre til prisen landet på 7,6 millioner kroner, sier Larsen. Hun fremhever to elementer som kan være prisdrivende.

X-faktorer
– Uten den ekstra budgiveren hadde prisen kanskje havnet på 7,1 millioner kroner. Det andre aspektet er at potensielle kjøpere ser en bolig med ulike briller. Noen ønsker bare en bolig mens andre ser muligheter som renovering og kanskje få utnyttet tomten enda bedre. Kjøpere definerer selv sine x-faktorer,  sier hun.

Nettopp utviklingsmuligheter kan være vanskelig å prise inn.
– Slike muligheter innebærer kommunal godkjening og det er alltid knyttet en viss risiko til slike prosesser, sier hun. 

-->