Spår boligmarkedet 2018

Professoren, analytikeren og sjeføkonomen ser inn i glasskulen og spår boligmarkedet 2018 for landet generelt og Oslo spesielt. Spådommene er nokså like!


– For landet som helhet virker boligprisene godt forankret i de underliggende forholdene. Boligprisene for landet kan nok falle noe mer, men vi venter ikke et markert fall, slik som i Oslo, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en analyse som nylig ble offentliggjort.

LES OGS: Slik selges boligen raskere

Har kjølnet
Boligmarkedet har kjølnet gjennom året, og vil trolig være kjølig neste år også, mener analytikeren.
– Gjennom første halvår venter vi likevel at prisfallet stopper opp og prisene flater ut. Dette henger i stor grad sammen med rente og inntekt. For en boligkjøper koster det like mye å betjene renter og avdrag ved et boligkjøp i dag som i 2014, som andel av inntekt. Bolig er derfor ikke nevneverdig kostbart for landet som helhet. Det kommer riktignok mange nye boliger ut på markedet etter en periode med mye bygging, men samtidig er veksten i norsk økonomi god, og flere kommer i arbeid, sier Bernhardsen.

Moderat
– For landet som helhet blir derfor boligprisfallet høyst moderat på inntil fem prosent. Oslo er en annen sak. Oslo-markedet ble luftig i 2016. Prisene steg utover det som kan rettferdiggjøres ut i fra utvikling i rente og inntekt. Derfor er det også Oslo som opplever det største prisfallet. Vi venter et samlet fall i Oslo på 15 prosent, og trolig vil bunnen nås en gang i løpet av første halvår. Det er betydelig, men ikke dramatisk.

LES OGSÅ: Her finner du PrivatMegleren nær deg

Priskorreksjon
Analytikeren mener Oslo var klar for en priskorreksjon, og katalysatoren var trolig de nye boliglånsreglene. Han påpeker at boligprisene har økt med cirka 200 prosent siden 2000-tallet. For 15 år siden kostet gjennomsnittsboligen tre ganger årsinntekten mens i dag koster en bolig 4,7 gangerårsinntekten.

Usikkert og volatilt
Professor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole tror det blir moderat nedgang i 2018.
– Boligmarkedet i 2018 ser jeg på som usikkert og volatilt. Slik det ser ut i dag, virker det mest sannsynlig at prisene vil falle moderat, men mest i Oslo og enkelte nærliggende kommuner enn resten av landet, siden tilbudssiden der synes å være relativt sterk i forhold til etterspørselssiden, sier han.

Ola H. Grytten, professor NHH

Med volatilt mener Grytten at vi kommer til å se boligpriser som beveger seg både opp og ned.

– Slik det ser ut i dag, trolig mest ned. Jeg tror imidlertid ikke nedgangen blir veldig stor. Vi snakker mer om en sunn og naturlig justering nedover, og ikke noe krakk. Imidlertid kan psykologi, endrede konjunkturer, store endringer i oljeprisene eller signaler utenfra lett forandre dette bildet, sier han.

Myk landing
Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, påpeker også at Oslo har steget mye. I fjor var prisøkningen i Oslo på 23 prosent og prisene har nå – sesongjustert – falt med ti prosent.
– I landet forøvrig har vi derimot en langt mildere nedkjøling i boligmarkedet, som bærer mer preg av utflatning enn direkte fall, sier hun.
Hun tror på samme måte som Bernhardsen at det er snakk om en korreksjon. Etter sommeren neste år tror sjeføkonomen at prisene igjen vil stige.
– Det har bygd seg opp et lager av usolgte boliger og vi tror at boligmarkedet vil fortsette å kjøle seg ned de neste kvartalene. Vi tror boligmarkedet er på vei mot en myk landing, sier hun.

FOTO ØVERST: KARI DUE-ANDRESEN

-->