Dette er de beste vedtypene

Bjørk er den mest populære veden. Men bjørk er ikke den beste varmekilden.


Mesteparten av all ved som selges i Norge er bjørk, ifølge bransjeorganisasjonen Norsk Ved. Grunnen er at vi har mye bjørk i norske skoger. Vedfyring er svært populært og nordmenn brenner ved tilsvarende 8-9 ganger produksjonen i det enorme Alta kraftverk.

Lukt og varme
I tillegg avgir bjørken god lukt, knitring  og godt med varme. Når den beste veden skal bedømmes kommer imidlertid lukt og koselig knitring til kort. Slike faktorer tas det ikke hensyn til.  Som regel er det noen få faktorer som spiller inn. Energiinnhold, fukt og utseende. – Da kan det være helt greit å kjøpe rimeligere ved med mindre energiinnhold per volumenhet, eksempelvis gran og furu.

LES OGSÅ: Derfor bør flere inngå ektepakt

Kilowatt
Kvaliteten på veden måles rett og slett i hvor mye varme den avgir – altså i kilowatt og fastkubikkmeter (1 kubikkmeter fast masse). Øverst på listen fra Enova troner bøk som avgir 3000 KW, og rett under havner Eik og Ask med 2900 KW. På listen med tolv ulike vedtyper havner bjørken midt på «vedtabellen».

Gråor dårligst
Nederst på listen kommer Gråor som er en del av bjørkefamilien. Gråoren avgir bare 1900 KW. Det er viktig  være klar over at dette er brutto energiinnhold i trevirket. Du får ikke ut all denne energien i form av varme ved forbrenning. Fra en rentbrennende, moderne ovn får du ut cirka 75 prosent av brutto energi. I en gammel ovn får vi kun ut 60 prosent i form av varme. Denne nyttbare varmen kan direkte sammenlignes med varmemengden vi får ut av en elektrisk ovn.  Eksempelvis vil de fleste 1000 liters sekker med bjørkeved veie minst 300 kilo. Ved fyring i en moderne ovn er da nyttbar mengde energi 972 kWh.

LES OGSÅ: Her finner du PrivatMegleren nær deg

Sammenligne med kraft
Norsk Ved er et interesseforum primært for næringsdrivende vedprodusenter. De har nå utviklet et system slik at vedprodusentene kan selge veden etter pris per kWh. Derved kan vedprisen sammenlignes med prisen på elektrisitet, summen av energi og nettleie.

God kvalitet
– Det er god kvalitet på den norske veden. Norske produsenter er svært nøye på at fuktighetsinnholdet ikke skal overstige 20 prosent, sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i bransjeorganisasjonen Norsk Ved.

I verdenstoppen
– Vi er helt i verdenstoppen når det kommer til vedfyring, fortsetter Stranna Larsen.
Har du en tujahekk du vil bli kvitt passer den fint inn i vedovnen. Fagsjefen i Norsk Ved kuttet ned en Tuja i sin egen hage i fjor og har testet den som ved denne høsten. Han sammenligner Tuja med gran når det gjelder energi. Tujaen er med andre ord ikke blant toppfavorittene, men fullt ut brennbar og brukbar om den tar for stor plass i hagen.

-->