Derfor bør flere inngå ektepakt

Hittil i år er det tinglyst 2551 ektepakter i Brønnøysundregistrene. Det finnes ingen tall på avtalene som ikke tinglyses.


– Flere ektepar burde inngå ektepakt, oppfordrer advokat Ane Torbergsen i Help Forsikring.

Særeie
Ektepar kan inngå ektepakt, som omfatter særeie, og legge den i skuffen hjemme. Ulempen med ektepakter som ikke er tinglyst, er at disse ikke har kreditorvern. Dersom ektefellen dør og det finnes særkullsbarn eller aggressive kreditorer, kan en ektepakt lett bli bestridt selv om det er påført vitner, som loven krever.

Advokat Ane Torbergsen

Kan man kalle en tinglyst ektepakt nærmest som en sertifisering?
– Hvis man med sertifisering mener en form for ekstern evaluering, så er det riktig. Ektepaktregisteret foretar en formell kontroll av innholdet i ektepakten og at det ikke er inntatt bestemmelser som er motstridende til ekteskapsloven, sier rådgiver Nina Dypaune i Brønnøysundregistrene.

LES OGSÅ: Her finner du PrivatMegleren nær deg

Kjendiser
Det er ulike grunner til at folk ikke tinglyser ektepakten. Innholdet i en ektepakt er offentlig når den først er tinglyst. Kjendiser kan risikere å få brettet ut hele innholdet i mediene. Samtidig er det som nevnt vanskeligere å bestride innholdet når den først er registrert i Brønnøysundregistrene. Det mest åpenbare stridstemaet for en tingtlyst ektepakt vil være tidspunktet den er skrevet på. Både arvinger og kreditorer kan prøve å få omstøtt en tinglyst ektepakt som er av nyere dato.

LES OGSÅ: Låseksperten om nøkkel og kodelås

2016 er det året det ble registrert flest ektepakter i Brønnøysundregistrene med 3681. Antallet  har ligget nokså stabilt på rundt 3500 i året siden 2007.

Skjevdeling
– Ved samlivsbrudd er folk opptatt av skjevdeling. Dette betyr at du ønsker å ta med deg det  som er ditt, for eksempel arv eller gaver eller formue du hadde med inn i ekteskapet. Skjevdeling krever  god dokumentasjon. Derfor er det egentlig rart at ikke flere skriver ektepakt som da regulerer hvilke verdier man har særeie på, sier Torbergsen. Hun advarer samtidig mot å skrive en ektepakt som havner i skuffen.
– Den bør tinglyses nettopp fordi ektepakten da har et kreditorvern. Vi ser også at de fleste konflikter oppstår som følge av skjevdeling. Dette kan man enkelt unngå i et arveskifte gjennom en tinglyst ektepakt, sier hun.

En ektepakt kan beskrives på følgende måte:
En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som følger lovens formkrav, og regulerer partenes formuesforhold, noe som da innvirker på hva som skjer med ektefellenes formue og eiendeler når ekteskapet tar slutt. Det som er spesielt med ektepakter, og som skiller de fra andre avtaler, er at ektepakten må oppfylle de samme formkrav som testamenter.

 

 

 

-->