Boligkjøpere bestemmer seg (lyn)raskt

Visste du at boligkjøpere er lynraske til å bestemme seg.


Sommeren 2015 gjennomførte PrivatMegleren en nasjonal undersøkelse via Infact.

Inntil én time
Nesten 50 prosent av boligkjøperne opplyste da at de brukte inntil en time på å bestemme seg for om de skulle gjøre sin livs største investering. For aldersgruppen 30-44 år var tallene enda høyere. Raske boligbeslutninger var hovedtema i programmet Forbrukerinspektørene på NRK i slutten av september.

Ikke overrasket
Høyskolelektor Nina Helene Ronæs ved Handelshøyskolen BI er ikke overrasket over hastigheten på viktige beslutninger:
– Når vi kjøper bolig, lar vi oss styre av følelser. Dette er et valg vi sjelden tar, fordi vi har lite erfaring med det, og da kommer følelsene inn i bildet. Da bruker vi sansene om det er duft, lyder eller fin musikk. En megler styler boligen og stimulerer sansene våre slik at det priker inn i våre følelser, sier hun.
(fortsetter under bildet)

Høyskolelektor Nina Helene Ronæs ved Handelshøyskolen BI

I gjerningsøyeblikket
Ronæs påpeker likevel at det finnes dem som bruker lang tid på å vurdere ulike boliger, men også disse treffes på et eller annet tidspunkt av følelser.
– I gjerningsøyeblikket skjer det noe. Følelsene kan til tider overstyre, smiler hun, og legger til:
– Stylistene er jo flinke til å sette oss i en spesiell stemning og en kontekst vi ikke klarer å sette oss selv i. Stylistene lager ofte et opplevelsesrom som gjør noe med oss.

Megler Christer Vikebø utga for noen år siden Boligboken og brukte et eget kapittel nettopp på raske boligkjøp.

Megler Christer Vikebø, forfatter av Boligboken

TV og vaskemaskin
– Folk bruker mer tid på en TV eller vaskemaskin enn på en bolig. Du kan til og med bruke mer tid i en klesbutikk, sier Vikebø.  Han er enig at bolig er følelsesstyrt, men fremhever samtidig at det er en viss logikk i de raske boligbeslutningene.
– Det å kjøpe bolig oppleves som trygt. Det er en allmenn oppfatning at det er liten risiko forbundet med boligkjøp, sier boligbok-forfatteren.

-->