Færre søkte meglerstudiet

Antall søkere til eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI viser nedgang sammenlignet med for to år siden. Christian Dreyer i Eiendom Norge tror meglerrollen blir enda viktigere i årene som kommer.


– Det skjer en automatisering og effektivisering i meglerbransjen. Samtidig får megleren en stadig større rolle som rådgiver i forhold til å peke ut målgrupper, definere riktige markedskanaler og naturligvis håndtere visninger og budrunder på en overbevisende måte, sier Dreyer.

Christian Dreyer, Eiendom Norge

LES OGSÅ: Cecilie i gang med meglerkarrieren

350 studenter
At det er færre søkere til eiendomsmeglerstudiet i år anser han ikke som bekymringsfullt.

Nils Øby, sjef for bachelor-studiene ved Handelshøyskolen BI, opplyser at i dette semesteret er det meldt inn cirka 350 meglerstudenter på landsbasis. I Oslo er det rundt 200. For to år siden var antallet i Oslo nesten dobbelt så høyt. Øby sier interessen for studiet varierer i takt boligprisene.

Følger oppgang og nedgang
– Peker boligmarkedet oppover, er det erfaringsmessig flere som søker seg til studiet enn når markedet viser nedgang, forteller han. Han sier videre at en del endrer studieretning i begynnelsen eller dropper ut før studietiden på tre år er fullført.

LES OGSÅ: Jeanette ble datet på Facebook av en bolig

God karrierevei
Christian Dreyer mener megleryrket er en god karrierevei, og påpeker at kompetanse alltid vil være etterspurt i boligmarkedet. På tross av automatisering og effektivisering av deler av salgsprosessen, har megleren likevel en viktig funksjon, påpeker han.

– Det er mye en megler gjør som ikke kan automatiseres, og vi vil se en tydelig utvikling av meglerfaget de neste ti årene, sier Dreyer.

 

-->