Tjen penger på boligen din i sommer

Mens du er på ferie kan boligen gi deg ekstra inntekter i sommer.

Airbnb er den mest kjente utleietjenesten. Fra dette nettstedet kan du selv leie bolig i sommer, nærmest uansett hva som er din feriedestinasjon, og du kan leie ut din egen bolig.

Tilbud og etterspørsel
Hvor mye du får betalt handler om tilbud og etterspørsel. Dersom en bergenser vil leie ut boligen sin under sykkel-VM i september kan han eller hun få fyrstelig betalt. Det er ikke en eneste hotellseng å oppdrive under arrangementet i Bergen. Betalingsviljen for husvære er derfor høy i denne perioden.

Ekstrainntekter
Norge er et attraktivt ferieland og boligen kan gi deg flere tusen kroner i ekstrainntekter mens du er på ferie. Du trenger ikke leie ut hele boligen, noen ganger kan du leie ut et begrenset areal eller et enkelt rom. Det er stadig flere som finansierer sin egen ferie på denne måten, eller som Airbnb selv reklamerer med: En fin måte å spare til oppussingen på.

Ratingsystem
Det finnes historier der leietakere har påført boligen skade. På nettsidene til Airbnb finnes det imidlertid et ratingsystem, slik at du kan sile ut dem du mener skal få gjeste din bolig. Du trenger heller ikke være redd for kanselleringer. Airbnb opererer nemlig med tre valgfrie kanselleringsvilkår for deg som utleier; fleksibel, moderat og streng.

Vertsgaranti
Airbnb har en vertsgaranti om det forsvinner verdigjenstander eller boligen påføres skadeverk. Det er uansett viktig å fjerne alt av verdi, og det er – heldigvis – forsvinnende få saker som utløser vertsgarantien eller krever et forsikringsoppgjør i ettertid.

Utleieskatt
Du kan leie ut boligen din skattefritt dersom beløpet er mindre enn 20 000 kroner. Leier du ut bare en begrenset del av boligen, for eksempel et rom, bortfaller skatteplikten.

-->