170 klager på norske meglere

Det ble registrert 170 klager på norske eiendomsmeglere i fjor. Rekordåret var 2008 med 234 klager. Tallene, som har ligget nokså stabile de siste årene, er innhentet fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

LES OGSÅ: Dette er annonseverktøyet KLiKK

125 dager
45 av sakene ble enten avvist eller det ble inngått forlik før behandling i nemnden, som realitetsbehandlet 133 av sakene i 2016.  62 av klagene nådde frem mens 61 klager ikke fikk medhold. Ti av klagene ble avvist under behandlingen i nemnden. I snitt tok det 125 dager å behandle en klage, som er en reduksjon fra året før, da behandlingstiden lå på 170 dager.

Muntlige henvendelser
Nemnda får i tillegg svært mange muntlige henvendelser, ifølge sekretariatsleder Liv Østgård Fagerland. I fjor ble det registrert inn 690 telefonhenvendelser. Østgård Fagerland sier videre at forbrukere ringer for å stille spørsmål som de nødvendigvis ikke ønsker å ta direkte med megleren i forbindelse med kjøp eller salg.
Allerede i dialogen med sekretariatet gis forbrukerne en pekepinn på om det bør rettes en klage til nemnda.

Rettferdig tvisteløsning
Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning. Nemda behandler klager på meglerforetak eller advokatvirksomheter som driver innen eiendomsmegling. Det kan klages på alle forhold ved  utøvelsen av eiendomsmeglervirksomheten. Nemnda er opptatt av åpenhet og samtlige saker som behandles legges ut på eiendomsmeglingsnemnda.no.

LES OGSÅ: Her finner du PrivatMegleren nær deg

Forbrukerombudet
Forbrukerombudet mottar også klager på eiendomsmeglere. Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad opplyser at det i hovedsak er kommet klager på lokkepriser og uadressert reklame. Forbrukerombudet har imidlertid ikke funnet grunn til å sanksjonere meglere de siste årene. Hun påpeker dessuten at det er få klager der konkurrerende meglere klager på hverandre for brudd på markedsføringsloven.
Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge er tilfreds med bransjen som helhet.

Betydelig løft
– Bransjen har løftet seg betydelig i kvalitet de siste ti årene, noe som også gjenspeiler seg i en rekke uavhengig omdømmemålinger som Norsk Kundebarometer og EPSI. Det er flere årsaker til dette, men hovedgrunnen er nok kompetansekravet som kom gjennom den nye loven fra 2008, sier han.

Gode rutiner
I dag kan du ikke være eiendomsmegler eller jobbe som ansvarlig megler uten fem års utdanning, som inkluderer tre års bachelorutdanning og to års relevant praksis.
– I tillegg har bransjens tatt store steg i å drive mer profesjonelt. I takt med tiden stiller myndighetene strenge krav til foretakenes virksomhet, noe som resulterer i gode rutiner. Det er derfor grunn til å være stolt over hvordan bransjen har utviklet seg det siste tiåret, avslutter han.

-->