Flight 2017 – ready for take off

Spenn setebeltene. Boligprisene flyr videre inn i 2017.

______________________
GRETHE W. MEIER
Adm.dir, PrivatMegleren
______________________

På denne turen blir det unødvendig å presentere nødutganger. Det handler om å få seg enn plass, om å være med. Du er ombord på en flight som fortsetter med høy fart inn i et nytt boligår.  Generelt er tilbudet av boliger for salg lavt.  Da blir det høyere fart enn kanskje mange liker. Fordi flere samler seg og byr på det som finnes av tilgjengelige boliger.
(fortsetter under bildet)

Grethe W. Meier

Grethe W. Meier

PRISENE VIL ØKE
Boligprisene i Oslo har økt med over 20 prosent gjennom 2016. På landsbasis er det rundt 12 prosent økning. Dette er oppsiktsvekkende og slett ikke sunt i en langsiktig perspektiv.  Jeg tror at boligprisene i hovedstaden vil ende på rundt 15 prosent opp når fasiten foreligger om ett år. På landsbasis tror jeg at prisene vil øke med ni prosent.

Vi har foretatt en landsomfattende undersøkelse gjennom Infact. Den viser at optimismen råder. Halvparten av befolkningen tror at boligprisene skal videre oppover. Hele 13,5 prosent av disse regner med at veksten blir på mer enn 10 prosent.

«OSLO-LOV»
Det blir spennende å se hvordan de nye reglene for boligfinansiering slår ut. Finansminister Siv Jensen har for første gang laget en egen «Oslo-lov» som er myntet på investorer som kjøper bolig som investeringsobjekt. Investorene må fra januar  ha 40 prosent egenkapital. På tross av disse innstrammingene, tror jeg det vil bli kamp om mindre leiligheter i Oslo.

OLJEOMRÅDER
Midt i all optimismen skal vi ikke glemme at det faktisk er regioner som ikke har høy aktivitet i boligmarkedet. Dette gjelder spesielt i regioner som har vært rammet av oljekrisen. Derfor er det gledelig å konstatere at oljeprisen er på vei oppover og forhåpentligvis gir mer positivitet også i disse områdene.

På vegne av alle i PrivatMegleren ønsker jeg deg en god jul og et godt nytt år, og takke for året vi legger bak oss.

Med vennlig hilsen
Grethe W. Meier
Adm.dir, PrivatMegleren

-->