Er du en god eller dårlig nabo?

 «Den Jævla Naboen. Om nabokrangler, tujahekker og norsk smålighet». Forfatterne Ronny Berg og Olav Brekke Mathisen har snakket med mange som hater naboen.


Duoen står bak boken «Den Jævla Naboen».  PrivatMegleren merker at naboprofilene i salgsoppgavene hyppig leses av potensielle boligkjøpere. Gode naboer er viktig for trivsel. Men du vet aldri hvem naboen er før du har bodd i dine nye omgivelser en periode, og naboskapet kan endre karakter på kort varsel.

(fortsetter under bildet)
nabo01

En rundspørring til meglere i ulike deler av landet viser at dette er et tema som opptar meglere og boligkjøperne.

Ellen Pike, PrivatMegleren Oslo
– Jeg er alltid opptatt av naboene. og et spørsmål jeg tar opp allerede på den første befaringen. Naboforhold er viktig, og et spørsmål jeg alltid tar opp. Boligkjøperne ønsker naboer de kan relatere seg til.

Stine Larsen Sandvik, Bergen
– Spørsmålet kommer alltid opp på visninger, spesielt på leiligheter. Da er folk opptatt av om det er yngre eller eldre naboer, om det er stille eller mye festing. Når det kommer til eneboliger handler det mer om andre barnefamilier og oppvekstvilkår.

Elin Tveter, Sandefjord
– Vi får ofte spørsmål om hvem som bor i området og i naboleiligheter. Boligkjøpere  er opptatt av å avklare at det er hyggelige naboforhold, og derfor vil de vite hvem som bor i området, om det er barenefamiler eller eldre.

Nabokrangler
Forfatterne Ronny Berg og Olav Brekke Mathisen gravde seg ned i materien om nabokrangler.

– Kranglene kan starte på en hvilken som helst måte. At noen setter søppelkassen sin på en måte du ikke liker, eller skuffer snø inn i oppkjørselen din ved et uhell. Noen eksploderer umiddelbart, mens andre trekker på skuldrene, uttalte forfatterne til Aftenposten da boken ble lansert.

 I arbeidet med boken fant de ut at naboene som krangler kan være hvem som helst.

Nabokrangler skjer i alle samfunnslag og nesten alle nabolag. Ung, gammel, kvinne, mann, psykolog, tidligere statsministre, biskoper, finansfolk, politifolk, arbeidsfolk…

Tåler ikke tilsnakk
– Nabokrangler kan ta helt av fordi vi nordmenn ikke lenger tåler å bli tilsnakket, sier Olav Brekke Mathisen, og reiser spørsmålet om det i bunn og grunn handler om en ny, norsk smålighet.

Prøv minnelig løsning
Huseiernes Landsforbund oppfordrer til en hyggelig prat for å bringe naboskapet i balanse. Går en slik tilnærming i stå må man satse på velforening, konflikråd, forliksråd, advokater og domstolen.
PrivatMegleren anbefaler at man unngår nabokonflikter, og dersom det oppstår uoverensstemmelser er det best å prøve å løse dette i minnelig uten å involvere for mange parter.

 

 

-->