Derfor pusser vi opp

Trodde du at folk pusset opp boligen for å øke verdien?


Hva handler denne saken om: Norske boligeieres nasjonalidrett – oppussing


Det er et konstant fokus på boligverdier. Men når det kommer til oppussing, norske boligeieres nasjonalsport, er det ikke verdi det handler mest om. Det handler mest om trivsel.

LES OGSÅ: Jeanette ble datet av en bolig

Vi nordmenn elsker å pusse opp - for å øke bokvaliteten!

Vi nordmenn elsker å pusse opp – for å øke bokvaliteten!

BOKVALITET
Det viser en undersøkelse Infact har utført for PrivatMegleren. Åtte av ti personer oppgir at de pusser opp for å øke bokvaliteten, mens bare drøyt elleve prosent trekker frem verdiøkning, og enda litt færre er usikker på om det er bokvalitet eller verdi. Det kan være begge deler.


NYTTIGE LINKER:
Verdivurdering av din bolig
Her finner du PrivatMegleren nær deg

SMÅ FORSKJELLER
I alle deler av landet er iveren etter å pusse opp ganske stor. Men i Nord-Norge er det faktisk hele 90 prosent som pusser opp for å tilføre boligen bedre bokvaliteter.
Det er imidlertid klare forskjeller om man dykker ned i tallene og ser oppussing opp mot ulike aldersgrupper.

VERDISTIGNING
Den yngste gruppen boligeiere – opptil 29 år, er den gruppen som i minst grad pusser opp for bare øke bokvaliteten med 61 prosent, mens rundt 25 prosent har en verdistigning for øyet.
Skiller man mellom kvinner og menn og hvorfor det pusses opp, er kjønnene ganske så harmoniske.
Bokvaliteten kommer i første rekke, uansett kjønn!

 

-->