Derfor skal du fjerne grønske

Grønske på bygg og boliger er kystens store forbannelse. I grønsken kan det skjule seg sopp og råte.


– Grønske  bryter ned maling, tærer på fasadeplater, og  spiser seg inn i betong. I tillegg til grønske oppstår det svartsopp og andre organismer man ikke vil ha på overflader og fasader. Over tid bryter grønske ned de fleste overflater med unntak av glass og steinplater, sier Kennet Nilsen, daglig leder i KTV Group.

Her finner du PrivatMegleren

Hold grønsken borte
Hver eneste vår har KTV Group flere oppdrag i Oslo, Bergen og Stavanger knyttet til fjerning av grønske.

Kennet Nilsen i KTV Group som utfører fasadevedlikehold

Kennet Nilsen i KTV Group som utfører fasadevedlikehold

– Holder du grønsken borte sparer du penger på vedlikehold, og det blir dessuten mindre vedlikehold, sier han. 
Dersom det benyttes høytrykksspyler må strålen ha god avstand til overflaten som skal rengjøres. Ofte må det benyttes desinfiseringsmiddel eller kraftvask. Terrassebord kan lett bli flisete med bruk av høytrykksspyler.  Nilsen påpeker at KTV Group aldri bruker høytrykksspyler, men et egenutviklet middel. I byggevareforretninger finnes de ulike midler man kan anvende for å fjerne grønsken.

– Finnes ikke vedlikeholdsfritt
– Vi registrerer at enkelte bygg og boliger blir opført med såkalte vedlikeholdsfrie fasader. Det finnes ikke vedlikeholdsfrie fasader. Fasader blir før eller siden forurenset, fastslår Nilsen.

Jeanette ble datet av en bolig

Slik behandler du boligen og uteområdene som er rammet:

Råtesopp – All råtesopp forebygges ved å holde treverket tørt. Benytt impregnerte materialer og råtehindrende midler på særlig fuktutsatte steder. Hvis du har fått råte, må årsaken til råte ubedres og råteskadet treverk skiftes ut.

Svertesopper Svertesopp fjernes ved vask. Bruk husvask til årlig rengjøring eller kraftvask ved nymaling. Desinfiser deretter med sopp- og algedrepende middel før en eventuelt ny overflatebehandling skal utføres.

Grønske/alger Vask vekk med  sopp- og algedrepende middel. Forebygg ny vekst å redusere fuktigheten og fjerne eventuell vegetasjonen som står inntil det utsatte stedet.

Lav – sopp og alger i en symiose Vaskes vekk med kraftvask og desinfiser med sopp- og algedrepende middel

Mose –  Vaskes vekk med kraftvask og desinfiser med sopp- og algedrepende middel. Forebygg ny vekst å redusere fuktigheten og fjerne eventuell vegetasjonen.

-->