Spår høyere boligpriser

Mer enn 3 av 10 nordmenn tror boligprisene vil fortsette å øke i 2016.

Det viser en landsomfattende undersøkelse Infact har utført for Privatmegleren.

Les hva sjefen i PRIVATmegleren tror om boligprisene 2016

Få tror på nedgang
Færre enn elleve prosent av befolkningen tror på prisnedgang, mens nærmere 40 prosent spår en utflating i prisene. De mest optimistiske finner man i Oslo og Østlandet for ørvig. Det er også i denne regionen etterspørselen normalt sett er høyest.

Oljenedtur i vest
Vestlendingene er ikke fullt så optimistiske med tanke på 2016, og dette henger sannsynligvis sammen med at boligsalg i Stavanger-regionen har vært mer krevende gjennom hele 2015 sammenlignet med resten av landet. Dette er det området i landet som i størst grad er påvirket av oljenedturen.

Her finner du en PRIVATmegler nær deg

I aldersgruppen opptil 29 år – som er typiske førstegangskjøpere – tror nær 36 prosent på økning i boligprisene i 2016.

-->