Slankere Boligrapport

Nå har Boligsalgsrapporten fra takstmenn blitt slankere og mer fleksibel.

Her finner du en megler i ditt nærområde

– Boligselgerne kan i den nye standarden velge bort tjenester som ikke behøves, og dermed oppnå redusert pris,  sier Lasse Evensen, avdelingsleder i Norges Takseringsforbund, avdeling Oslo og Akershus.

Var for omfattende
For snart ett år siden ble en boligsalgsrapport lansert,  basert på Norsk Standard for tilstandsanalyse.
– Den har bare i beskjeden grad blitt tatt i bruk. Noen har ment den var for omfattende, og dermed for kostbar, sier Evensen.

Sjekk kompetansen før du bestiller håndverkere

Godt verktøy
Et bredt arbeid på bransjenivå ligger bak den nye rapporten. Alle parter står sammen i et ønske om å oppnå bedre, sikrere og mer konfliktforebyggende informasjon i boligomsetningen.
– Slik den nå har blitt, er boligsalgsrapporten et godt verktøy for å oppnå dette, fortsetter han.
(saken fortsetter under illustrasjonen)

Skjermbilde 2016-01-14 kl. 19.23.37Evensen beskriver følende endringer i den slankere utgaven:

  • Omfanget på selve rapporten er kuttet vesentlig ned.
  •  Det er mulig å velge bort tjenester fordi det ikke er behov for tjenesten eller på grunn av lokale markedsforhold.
  • For enkel lesbarhet tilbys en delt rapport med et sammendrag som gir oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel der alle kontrollpunkter fremkommer.
  • Rapporten leveres med en QR-kode som sikrer mot manipulering og misbruk i etterkant. QR-koden er godt synlig på første side, og kan skannes inn for verifisering.
  • Kontroll av tegninger og romfunksjoner for p-rom, forenklet vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold, tilstandsvurdering av tilleggsbygg, utvidet fuktsøk (hulltaking) og arealmåling kan velges bort.
  • Det er laget en egenerklæring med sjekkliste som selger fyller ut. Punktene omhandler forhold som er relevante ved et eierskifte, og vil gi viktig informasjon både for takstmann og megler.
  • Økt mulighet for tilpasninger gjør rapporten mer anvendelig også for leiligheter i sameier og borettslag, samt for fritidsboliger.
-->