1 av 10 bruker ufaglærte

Skal du oppgradere boligen er det viktig å bruke faglært kompetanse.

Les også:
Tips og råd til deg som skal selge bolig

1 av 10 boligeiere bruker ufaglærte til å utføre arbeid som krever bransjefaglig autorisasjon

1 av 10 boligeiere bruker ufaglærte til å utføre arbeid som krever bransjefaglig autorisasjon. Det viser en undersøkelse YouGov har utført for Norges Takseringsforbund. Dette omfatter arbeid som skulle vært utført av autorisert rørlegger eller elektriker.

Les også:
Enerett på landets smarteste boligannonse

Tilstandsgrad 2
Årlig renoveres cirka 200 000 bad, ifølge Cato O. Karlsen, daglig leder i Fagrådet våtrom. Når en takstmann gjennomfører en tilstandsanalyse vil dokumentasjon etterspørres for arbeid utført i våtrom. Om boligeieren ikke kan fremvise tilfredsstillende dokumentasjon vil dette føre til tilstandsgraden automatisk settes til 2 – der 0 er best og 3 er dårligst. En naturlig konsekvens er fratrekk i verditaksten på boligen.

Sjekk kompetansen
Boligeiere kan enkelt gjøre research på hvilken kompetanse håndverkere har. På dette nettstedet fremkommer kompetansen håndverkerne har. Nettstedet  er et samarbeid mellom Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet og Mesterbrev.

-->