Hva er verdivurdering og E-Takst?

E-Takst fra Eiendomsverdi

E-Takst fra Eiendomsverdi er din PrivatMeglers verdivurdering for bruk ved låneopptak eller refinansiering i bank. I tillegg til selve E-taksten på èn side, vil banken kunne se meglers konkrete vurdering, datagrunnlag og bilder.Dersom kjøper og selger har funnet hverandre direkte uten megler, og kun ønsker bistand til kontrakt og oppgjør, vil det samme produktet automatisk være inkludert i megleroppdraget.

"Meglers verdivurdering" fra Eiendomsverdi

Meglers Verdivurdering fra Eiendomsverdi er din PrivatMeglers verdivurdering for bruk i.f.m. salg eller kjøp av eiendom, og skal være vedlagt alle salgsoppgaver.Dokumentet på 4 sider vil gi potensielle kjøpere innsyn i meglers konkrete vurdering og datagrunnlag. Her vil en kunne se hvordan megler har kommet frem til verdien, hvilke sammenlignbare eiendommer som er solgt, hvilke som er for salg i markedet akkurat nå m.m.

Forventninger

Først når verdivurderingen er foretatt, kan det være aktuelt å utføre oppgraderinger som kan påvirke verdien.Som boligselger får du raskt et innblikk i hva markedet kan være villig til å betale, og dermed avstemme omdette harmonerer med dine egne forventninger.

Vår tilnærming

Når vi verdivurderer din bolig, skjer det gjennom en befaring sammen med deg som selger. Du viser fremboligen, presenterer de ulike rommene og forklarer hva som eventuelt er utført av oppgraderinger siden duflyttet inn. I tillegg til befaringen vil megleren i forkant innhente statistisk informasjon om boligpriser i området, og naturligvis ta hensyn til utviklingen i markedet.

Rådgivende rolle

I forbindelse med befaringen har megleren også en rådgivende rolle som skal fremheve særegenheter vednettopp din bolig, og hva du eventuelt kan gjøre for at boligen blir enda mer attraktiv hos potensielle kjøpere.Vår klare anbefaling er at du ikke setter i gang arbeid på boligen før du har gjennomført befaringen medmegler. Basert på erfaring er det i de fleste tilfeller bare mindre oppgraderinger som skal til for å få boligen til å fremstå som den fortjener.

Faktorer i verdivurderingen

Det er flere faktorer som gjenspeiles i en verdivurdering – den representerer summen av totaliteten. I detteligger beliggenhet, standard på boligen, antall rom og planløsninger, nabolag, nærhet til skoler, barnehager ogaktivitetstilbud, kollektivtilbud, garasje- og parkeringsmuligheter, uteområder og eventuelle fellesarealer, for ånevne noe.