X

PrivatMegleren Harstad har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Harstad Sentrum/Seljestad/Harstadbotn – Harstad

Heggen alle 2A

Harstad Sentrum/Seljestad/Harstadbotn – Harstad

Heggen alle 2A

Prisantydning
3.800.000
Primærrom
217m²
Bruksareal
230m²
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Daglig leder / Megler MNEF
94 84 52 60
Salgsoppgave
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Skaret
411190
Harstad
2484511132

Eirik Jakobsen

Daglig leder / Megler MNEF
PrivatMegleren Harstad
 

Informasjon om prosjektet

Meglers vurdering

Dette er en utleiebolig med strategisk god beliggenhet med tanke på utleie. Den passer også godt for den som selv ønsker å bo billig. Bor man i den ene leiligheten kan man leie ut resten av boligen.
Boligen er på 3 etasjer + loft. De to leilighetene som er godkjente har normal standard og har vært enkel å leie ut. Leiligheten i 2. etasje har 2 soverom, stue, bad og entre. For denne leiligheten er leieinntektene kr 9500 + strøm. I 3. etasje er det 1 soverom, alkove, bad/vaskerom, stue og kjøkken. Leieinntektene her er kr 8000 + strøm pr mnd.
I 1. etasje er det opprinnelige kjellerrom som ble bygget om for flere år siden. Når den ble bygget om ble det ikke byggemeldt eller søkt om bruksendring og denne delen er derfor ikke formelt godkjent av Harstad kommune som utleiedel.

- 2003 - Drenering utbedret
- 2016 - Sandkumme montert
- 2009 - Nytt tak
- 2016 - Vannrør og avløp byttet fra husvegg til kumme

Beliggenhet

Boligen ligger sentrumsnært innenfor bomringen. Med tanke på utleie så ligger UNN, Heggen Videregående skole og Harstad sentrum i sitt nærområde. For rekreasjon så er det 5 minutters gange til kjente og kjære Folkeparken som er et av de mest populære utfarstområdene i Harstad sommer og vinterstid.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Boligen ligger i et strøk med eldre bebyggelse.

Bygninger

Tomannsbolig med carport.

Byggemåte

Takstmann Bjørnar Pedersen opplyser om følgende byggemåte:
Byggegrunn antas og bestå av fjellgrunn, samt sprengte stedlige og/eller tilførte masser av grovpukk. Fundamentering er mest sannsynlig i betong. TG 2. Grunnmur er trolig bygd opp i elementblokker og/eller hullblokker som er murpusset og malt på utvendige overflater. TG 2. Synlig grunnmursplast utvendig mot grunnmur. Synlige drensrør i bakken. Noen nedløpsrør er tilkoblet drensrør i bakken. Drenering rundt boligens grunnmur er oppgradert årstall 2003, samt koblet til egen drenskum årstall 2017 av fagkyndige, ifølge opplysninger fra eier. Boligen er med hovedkonstruksjoner i hullblokker og/eller lettblokker fra byggeår som er murpusset og malt på utvendige overflater. Balkonger og trapp er
bygd opp med hovedkonstruksjoner, søyler og terrassedekke i impregnerte materialer. Fundamenteringer udner søyler er trolig i betong. Rekkverker i tre med malte overflater. Takoverbygg med konstruksjoner i tre med malte overflater som er tekket med pappshingel. Balkong med rekkverker på røstside mot sør ble ikke kontrollert. TG 2. Vindu og balkongdør med 2-lags energiglass og fabrikkmalte trekarmer. Innvendige slette dører med trekarmer, fra eldre årstall. Profilerte innvendige dører med fabrikkmalte overflater og trekarmer, fra nyere årstall. Isolert inngangsdør til kjeller.etg/1.etg med isolerglass og malte overflater, fra eldre årstall. Isolert ytterdør til 2.etg med fabrikkmalte overflater. Plassbygd dører i tre til utvendige boder ble ikke kontrollert. Takkonstruksjon er utført som saltak med kaldtloft. Et takvindu er innfelt i takkonstruksjon. Takkonstruksjon over inngangspartiet er med skrå konstruksjon. Undertak, ukjent. Vindskibord, forkantbord og raftebord i tre med malte overflater. Konstruksjon er ventilert via spalteåpninger i raftekassert. Ingen synlige ventiler montert i røstvegger. TG 1. Taktekke på hovedtak er kledd med profilerte metallplater(Alsvåg). Undertak over trobord, ukjent. Metallplater(trolig gjenbruksplater) under balkongbjelker på carport. Stigetrinn og snøfangere i stål som er tilpasset hovedtaktekke. Underbeslag for pipa og luftehatt er trolig i metall og/eller i bly. Shingelpapp på takoverbygg med trobord. TG 2. Takrennesystem med beslag i stål, heldekkende pipebeslag og luftehatt i stål. Pipebeslag og luftehatt over taktekket er trolig med underbeslag ned mot taktekke i stål. Takrennesystem og overgangsbeslag fra skråtaket er i plast. TG 2. Balkonger, trapp og terrassedekke er bygd opp med impregnerte materialer. Rekkverker i tre med malte overflater. Fundamenteringer er trolig i betong. Grunnforhold ukjent. TG 2. Teglpipe med lufterør som er mur og grovpusset, dels kledd med teglfliser og malt på synlige sider. Vedovn er montert i leiligheten i 2.etg og leiligheten i 3.etg med keramiske fliser på gulv. Feieluke og luke til lufterør i stål montert på pipa i kjeller.etg. Ifølge eier er det montert rehabrør(lecarør 150mm) innvendig i røykrøret. TG 2. Gulv i kjelleretasje er i betong. Etasjeskiller er med konsruksjoner i tre mellom 2.etg og 3.etg. Lyd, brann og isolasjon i etasjeskillerne, ukjent. TG 2. Deler av boligens yttervegger i kjelleretasje ligger under terreng. Yttervegger i leiligheten i kjeller.etg er utlektet og kledd med konstruksjoner i tre. Kryprom,
ukjent. TG 2.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 217 kvm, Bruksareal: 230 kvm, Bruttoareal: 255 kvm

1.Etasje: Bta: 85 kvm Bra: 76 kvm P-rom: 63 kvm S-rom: 13 kvm
2.Etasje: Bta: 85 kvm Bra: 76 kvm P-rom: 76 kvm S-rom: 0 kvm
3.Etasje: Bta: 85 kvm Bra: 78 kvm P-rom: 78 kvm S-rom: 0 kvm

Totalt: Bta: 255 kvm Bra: 230 kvm P-rom: 217 kvm S-rom: 13 kvm

Bod med trapperom og vaskerom i kjeller.etg/1.etg benyttes av leiligheten i 2.etg. Leiligheten i 2.etg og leiligheten i 3.etg er
med felles hovedinngang fra bakkenivå via trapp og dels takoverbygd inngangsparti på boligens røstside. Inngang på boligens røstside under balkong til leiligheten i kjelleretasje/1.etg. Innvendige trapper fra leiligheten i 2.etg til kjeller.etg og til leiligheten i 3.etasje. Takvindu i alkove/soverom for leiligheten i 3.etg tilfredstiller ikke krav til rømmning og lys inn til rommet, men er arealberegnet som primær-rom i rapporten.

Innhold

1. Etg: Vindfang/gang, vaskerom, baderom, 1.soverom, stue og kjøkken. S-rom: Bod. (Dette er tidligere kjeller som er ombygd, men ikke omsøkt og godkjent.)
2. Etg: Vindfang/gang med trapp 3.etg og trapp til kjeller.etg, entre, baderom, 2.soverom, stue med dels åpen kjøkkenløsning.
3. Etg: Trapperom fra 2.etg, gang, 1.soverom, alkove/soverom, bad med vaskerom, stue med dels åpen kjøkkenløsning.

1. etg. er i dag utleid, men denne enheten er ikke registrert hos Harstad kommune. Det er ikke sendt søknad om bruksendring for denne etasjen etter ombygging og er derfor ikke godkjent for utleie. Megler oppfordrer til å undersøke om man får godkjent denne enheten for utleie med Harstad kommune.

Standard

Boligen holder normal standard.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Parkering / Garasje

Det er parkering for en bil i carporten og flere biler på eiendommen. Selger har tidligere leid ut parkeringsplasser til ansatte på UNN.

Adkomst

Enkel adkomst fra Skarveien.

Beskrivelse av tomt/hage

Innkjørsel er gruset og det er noe plen rundt boligen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1951/1486-1/79 Best. om adkomstrett 16.07.1951
rettighetshaver:Knr:1903 Gnr:59 Bnr:30
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 30.03.1954.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr 899 845,- pr 31.12.17
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr 3 239 440,- pr 31.12.17

Reguleringsforhold

Området som boligen ligger i er iht. reguleringsplan for Heggen godkjent for boliger.
Punkter i reguleringsplanen: For hver hovedleilighet skal det avsettes plass for 1 garasje samt plass for oppstilling av minst 1 bil. Garasjer skal fortrinnsvis bygges sammen med bolighuset. Bygningsrådet kan i særlige tilfeller tillate frittliggende garasjer. Frittliggende garasjer skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.

Faste, løpende kostnader

Andre faste utgifter:
Strøm, ca kr. 36 576 for 2017. (Leieboere betaler strøm selv. Kun 1 måler i huset. Huseier beregner strøm og sender dette til leietakere etter en prosentsats av den totale regningen.)
Kommunale avgifter Kr. 25 170 pr. år
Forsikring i / Gjensidige kr 12 193
Andre utgifter:
TV/internett kr 11 916,- pr år. (Canal Digital)

TV og Internett er inkludert i leia per dags dato.

Huseier betaler alle reginger og fordeler på leieboerne.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Energiforbruk

Strøm, ca kr. 36 576 for 2017.

Annen nyttig informasjon

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har radonmålinger på eiendommen.
Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen.

Adgang til utleie (boligformål)

I dag leies hele boligen ut for kr 23 500 pr mnd. Leilighet 1: 9500,-. Leilighet 2: 8000,-. 1. etg: 6000,-.
Eier har tidligere leid ut parkeringsplasser til ansatte på UNN, men gjør det ikke i dag.
1. etg. er i dag utleid, men denne enheten er ikke registrert hos Harstad kommune. Det er ikke sendt søknad om bruksendring for denne etasjen etter ombygging og er derfor ikke godkjent for utleie. Megler oppfordrer til å undersøke med Harstad kommune om man får godkjent denne enheten for utleie.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.