X

PrivatMegleren Harstad har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Kvæfjord – Borkenes

Kveøyveien 306

Kvæfjord – Borkenes

Kveøyveien 306

Prisantydning
700.000
Primærrom
79m²
Bruksareal
205m²
Soverom
4 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmeglerfullmektig
48 44 49 82
Salgsoppgave
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Kveøy
12451
Kvæfjord
29861284

Bjørn Aronsen

Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Harstad
 

Informasjon om prosjektet

Meglers vurdering

PRIVATmegleren v/ Bjørn Aronsen har nå ett vakkert småbruk på Kveøya for salg. Eiendommen er et lite gårdsbruk med stedsnavnet Rabben. Eiendommen er i de siste 40 årene brukt til feriested av nåværende eiere. Denne flotte eiendommen ligger idyllisk til på Kveøya i Kvæfjord kommune. Her har du nydelig utsikt utover Kvæfjorden og mot Middagstind (Saltind) og videre ned mot Hundstadsætran. Hovedhus og driftsbyggning bærer preg av slitasje, så det må påberegnes å gjøre en innsats for å få den opp til dagens standard. Når det er sagt, er dette en flott eiendom med mye potensiale for den rette kjøper.

Bolig med 2 etasjer og en gammel driftsbygning. I hovedbygget kommer du inn i 1. etasje hvor du har gang, kjøkken og en liten koselig stue. På loftet finnes 4 soverom og loftsgang. Innredninger er antatt å være fra byggeår og med dette skapes den rette "hyttefølelsen". Det er ikke innlagt vann til eiendommen, men vann kan hentes fra privat brønn. Bad og WC finnes ikke, så her benyttes utedo i driftsbyggningen. Strøm til hovedhus er utkoblet da eiere ikke har hatt behov for å ha dette tilkoblet. Strøm kan kobles til igjen, men det må påberegnes sjekk av det elektriske anlegget da dette er av eldre dato. Dette er den perfekte eiendommen for deg som vil ha det stille og rolig i naturskjønne omgivelser.
Eiendommens drivepliktig mark er i dag leid ut til lokal bonde (ut hele 2018). Dette oppfyller eiendommens krav i forbindelse med driveplikten.

Dersom eiendommen virker interessant og du har spørsmål om eiendommen er det bare å ta kontakt med eiendomsmeglerfullmektig Bjørn Aronsen på mob: 484 44 982 / epost: bjorn.aronsen@privatmegleren.no

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott til på Kveøya med nydelig utsikt utover Kvæfjorden og ligger ca. én kilometer fra brua, så Borkenes sentrum ligger kun en kort kjøretur unna. Kveøya ligger i Kvæfjorden og deler den i to sund: Bygdesundet på Nordsida og Øysundet på Sørsida. Øya regnes som svært fruktbar, med store gårdsbruk og øya er bebodd på sør og vestsiden. Området består av landbrukseiendommer, tidligere landbrukseiendommer, fritidseiendommer og grunneiendommer. Kveøya fikk fergefri forbindelse mellom Hundstad og Salen i 2010.
Avstander med bil: Harstad sentrum ca 23,0km, Borkenes ca 13,0km, daglivare ca 12,80km, offentlig transport ca 200m, barnehage ca 1,0km og barnefamilier i gr.krets 29%

Byggemåte

Byggegrunn antas å bestå på fjellgrunn, samt tilførte masser av grovpukk og grus. Fundamenteringer er i betong. Grunnmur består av betong. Synlige deler av utvendig grunnmur er murpusset. Innvendig i kjeller.etg er grunnmur kledd med siporex grunnmursplater. Ingen synlig fuktsikring mot grunnmur. Ingen nedløpsrør fra hovedtak er tilkoblet drensrør i bakken. Veggkonstruksjoner er bygd opp med konstruksjoner i tre som utvendig er kledd med liggende malt høvlet trekledninger. Vindu og balkongdør med 2-lags isolerglass og malte trekarmer. Vindu på baderommet i hoved.etg er med fabrikkmalte overflater og 2-lags energiglass. Innvendige malte slette dører med trekarmer. Uisolert inngangdør til hoved.etg med trekarmer og 1-lags glass. Plassbygd uisolert dør i tre til kjeller.etg. Takkonstruksjon er utført som saltak med kaldtloft via ei lita takluke på kaldtloft. Vindskibord, forkantbord og raftebord i tre, med malte overflater. Undertak består av trobord i tre. Hovedtak er kledd med pappshingel. Undertak består av trobord i tre. Forkantbord og vindskibord i tre med malte overflater. Uisolert plassbygd takluke med malte innvendig overflater. Takrenneystem i stål med malte overflater. Heldekkende pipebeslag i stål. Underbeslag rund pipa er trolig i stål. Teglpipe som er kledd med keramiske fliser, vinyltapet og murpusset på synlige sider. Vedovn er tilkoblet pipa på kjøkken dels med stålplate på gulv. Feieluka ble ikke observert. Etasjeskillerne/gulv består av trebjelkelag i hovedetasje og i loftetasje. Gulv i hovedetasje er uisolert. Gulv i kjeller.etg består dels av betong, jord og stein. Kjelleretasjens rom ligger under terreng og er murpusset, samt kledd med siporexplater innvendig på grunnmurens overflater. Kjøkkeninnredning er med slette malte fronter og folierte benkeplater. Malte plater på vegger og i tak. Deler av vegger i rommet er kledd med keramiske fliser. Gulv er kledd med malte gulvbord i tre. Rommet inneholder vedovn som er tilkoblet pipa. Gulv er kledd med gulvbord i tre, vegg-til-veggteppe og vinyl. Malt vinyltapet, malte plater og vinyltapet på vegger. Malte plater og trepanel i tak. Tett trapp i tre. Synlig deler av rørsystemet i kjeller.etg består av kobber og plast-rør. Ingen videre rørsystemer er innstallert. Ifølge eier er det tilgang til brønn ca 5 m fra boligen ved siden av hovedinngangen. Det elektriske anlegget består av åpent ledningsnett. 6 skrusikringer og måler er montert på vegg i loftetasje. Brannvaslere og brannslokningsapparat. Adkomst privat vei er skrå. Terreng ved hovedinngang er flatt og fremsiden av bygningen er terrenget skrått. På røstsider heler terrenget dels fra boligens grunnmur. Grunnmur er i betong. Vegger er med konstruksjoner i tre som utvendig er kledd med malte trekledninger. Saltakkonstruksjon som utvendig er kledd med stålplater(Discus). Ingen undertak. Plassbygde dører og vindu med enkelt glass.Her er opplisting fra takstmannen over feil og mangler: med tilstandsgrad 2 og 3:

TG 2 - Grunn og fundamenter, grunnmur, veggkonstruksjon og utvendige fasader, takkonstruksjon, taktekking, etasjeskillere, kjøkken hovedetasje, innvendige overflater, innvendige trapper, terrengforhold, fjøsbygg,

TG-3 - Drenering, vinduer og dører, overlys, takluker m.m, renner nedløp og beslag, piper og ildsteder, rom under terreng, vvs

Les nøye gjennom vedlagt boligsalgsrapport og selgers egenerklæring for utfyllende forklaring om tilstand.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 205 kvm, Bruttoareal: 230 kvm

Kjeller: BTA: 45 kvm BRA: 37 kvm P-rom: 0 kvm S-rom: 37 kvm.

1.Etasje: BTA: 45 kvm BRA: 40 kvm P-rom: 40 kvm.

2. Etasje: BTA: 45 kvm BRA: 39 kvm P-rom: 39 kvm.

Fjøsbygg: BTA: 95 kvm BRA: 89 P-rom: 0 kvm S-rom 89

Sum: BTA 230 kvm BRA: 205 kvm P-rom: 79 kvm S-rom 126 kvm

Innhold

Kjeller: Boder

1. Etasje: Vindfang/ entre, trapp til loft, kjøkken og stue.

2. Etasje: Trapperom, gang, 4 soverom.

Fjøsbgg: Bod/ Lager.

Oppvarming

Vedovn på kjøkkenet. Gassovn i stue.

Adkomst

Innkjøring til eiendommen fra Kveøyveien. Offentlig vei er asfaltert. Innkjøring delvis gruset og med naturgress. Parkering for flere biler på tomta. Eiendommen er er ikke tilknyttet kommunalt vann eller avløpsystem.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomta rundt bolig er beplantet med plenareale. Dyrket mark ned mot havet høstes av lokal bonde. Resten av eiendommen er naturtomt.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Eiendommens dyrket mark er det driveplikt på.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1953/1185-1/79 Utskifting
23.05.1953 Gjelder denne registerenheten med flere

1972/4994-1/79 Erklæring/avtale
16.11.1972 vedr Kvæfjord vannverk
Gjelder denne registerenheten med flere
Gjelder rettighet for Kvæfjord kommune om graving/ vedlikehold av vann og avløp over denne eiendommen.

1975/4145-2/79 Livsvarig borett
30.07.1975
RETTIGHETSHAVER: KNUTSEN LOVISE
Denne boretten skal slettes for selgers regning før tinglysning av skjøtet til kjøper.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei via privat tomt. Det ikke innlagt vann og avløpsnett.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Finnes ikke i det kommunale arkiv

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr 106 445,- pr 12.06.18

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et utlagt til LNF-område, der det i utgangspunktet ikke tillates fritidsbebyggelse. Eventuelle tillatelser etter søknad gis gjennom
dispensasjoner fra gjeldene plan. Kommuneplanens arealdel 17/6.2008. Reguleringsmessige endringer i eiendommens nærhet er ikke kjent. TU = Total bebygd areal og BYA = Bebygd areal = fotavtrykket for eiendomstomta, ukjent. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene hva som er vedtatt av Kvæfjord Kommune og hvilke retningslinjer som foreligger. Se særlig bestemmelser som er henvist til Plan og bygningsloven §29-4 (tidligere §70 pkt.1). Eiendommen ligger i et LNF-område. (Landbruk, natur og fritd). Kommunedelplan Kvæfjord.
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende plan.

Faste, løpende kostnader

Andre faste utgifter:
Eiendomsskatt avgifter Kr. 1 600 pr. år
Kommunale avgifter vil øke ved endret bruk av denne eiendommen. Det er inntil nå søkt om fritak fra ordinere avgifter.
Forsikring i Eika Forsikring kr 2 921 (polisenummer 6004668/ 6004679)Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Energiforbruk

Kun vedfyring, ikke tilkoblet strømforsyning.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Dyrkamark på eiendommen leies i dag ut til lokal bonde og avtalen varer ut hele 2018. Det er driveplit av all dyrket mark på eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Kjøper må være oppmerksom på at boligselgerforsikring kun gjelder for hovedhus på eiendommen og IKKE driftsbyggning.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen.

Konsesjon / Odel

Kjøper må sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.