X

PrivatMegleren Harstad har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Harstad Sentrum/Seljestad/Harstadbotn – Harstad

Skarveien 12

Harstad Sentrum/Seljestad/Harstadbotn – Harstad

Skarveien 12

Prisantydning
1.590.000
Fellesgjeld
244.904,-
Primærrom
67m²
Bruksareal
67m²
Soverom
2 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Daglig leder / Megler MNEF
94 84 52 60
Salgsoppgave
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Skaret
411190
Harstad
2484511132

Eirik Jakobsen

Daglig leder / Megler MNEF
PrivatMegleren Harstad
 

Informasjon om prosjektet

Meglers vurdering

Er du litt nevenyttig og ønsker deg en leilighet som ligger sentralt?

Nå kan vi presentere en leilighet som trenger noe oppussing/overflatebehandling, men har stort potensiale. Med relativt enkle midler kan man lage drømmeleiligheten.

Leiligheten ligger i Skarveien som er like ved Unn, Folkeparken, videregående skole og Harstad sentrum. Borettslaget består av 3 bygg med 12 leiligheter. Denne leiligheten ligger i 2 etasje med god utsikt og har 2 soverom, vf, bad, stue og boder. Det er gjort noen oppgraderinger de siste årene som nytt gulv i stua, nytt el-skap og flislagt bad. Ellers trenger leiligheten noen nye gulv , maling og en kjærlig hånd. Stuen er noe oppusset med nyere laminatgulv. Fra stuen er det fin utsikt og utenfor stuen er det en stor varanda med utgang fra det ene soverommet. Til oppvarming på kalde vinterkvelder er det en fin vedovn. Soverommene trenger oppussing, men har fin størrelse. Badet er flislagt med flis på gulv og vegg. Denne leiligheten kan bli en kjempefin leilighet om man investerer litt penger og tid.

Nede i kjelleren er det 2 egne boder og i tillegg er det felles vaskerom og tørkerom.

Selve borettslagets bygninger har fått endel vedlikehold, men det står noen oppgraderinger for tur. Det skal avholdes generalforsamling i mai hvor de skal avgjøre om de skal eller hvor mye de skal oppgradere. Styreleder uttaler at det mest sansynelig blir vedtatt å skifte tak på alle boligene. Om dette blir vedtatt vil det bli en økning i fellesutgiftene med ca 560 kr pr mnd. Om generalforsamlingen går for en større oppgradring vil økningen stipuleres til maks 1800 pr mnd. Uansett alternativ så vil dette øke verdien på bygningsmassen og dermed den enkelte leilighet.

Beliggenhet

Leiligheten har en fin beliggenhet med nærhet til det meste.

Beskrivelse av bebyggelsen

Området består av leilighetsbygg og eneboliger.

Bygninger

Borettslaget består av 3 bygg x 4 leiligheter og 6 hybler.

Byggemåte

Takstmann Vegar Paulsen opplyser om følgende byggemåte:
Boligen er fundamentert på forskalt og plasstøpt kjellermur av betong. Støpt gulv på grunn med ukjent frost og fuktsikring. Saltakkonstruksjon med opplektede metallplater til hovedtaktekking. Heldekkende pipebeslag, takrenner og snøfangere i metall. Yttervegger i isolert bindingsverkskonstruksjon med utvendig liggende bordkledning, innvendig kledd med bygningsplater. Vinduer med malte trekarmer og 2-lags glass. Vinduer skiftet i senere tid, fremstår som godt vedlikeholdt og i god stand. 1 stk. balkong med utgang fra soverom. Balkongen er utført i impregnerte materialer, og er fundamentert på drager/søylesystem. Danner takoverbygg på underforliggende balkong med samme utførelse.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 67 kvm, Bruksareal: 67 kvm, Bruttoareal: 73 kvm

2.Etasje: Bta: 73 kvm Bra: 67 kvm P-rom: 67 kvm S-rom: 0

Leiligheten disponerer 3 boder i felles kjeller/loft og dette kommer i tillegg til oppgitt areal. Bodene har et samlet areal på 19 m2.

Innhold

Kjeller: 2 boder
2. etasje: Entré, kjøkken, stue, 2 soverom
Loft: 1 bod

Standard

Overflater:
Tak: takplater 60x120 cm., hvit slett, panel og Huntonitt Plankett. Vegger: malte/tapetserte bygningsplater, fliser på bad. Gulv: belegg, laminat, teppegulv, fliser. Kjøkken: Enkel seksjonsinnredning med hvite slette fronter. Stort benkebeslag med nedfelt oppvaskkum og utslagsvask. Laminerte benkeplater. Vinyltapet mellom kjøkkenbenk og takhøye kjøkkenskap. Bad: Flisbelagte vegger og gulv, lakkert panel i tak. Det er montert servant med underskap, frittstående toalett og dusj med skilledør i glass. Det er ikke mulig å se om det er membran under fliser på badet. Sluk i dusjnisje, hjelpesluk til opprinnelig sluk som er plassert midt på gulvet. Fliser i dusjnisje er lagt høyere enn badegulvet, trolig montert oppå eksisterende fliser. Badet er funksjonelt men tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom, endret bruk kan medføre problemer. Oppgraderinger må påregnes. Varme:
Vedfyringsovn montert i stue. Har tidligere vært oljefyring, oljeløfter montert i entreen. Oljetanken som var plassert i bod i kjeller er
fjernet.

Oppvarming

Elektrisk og ved.

Parkering / Garasje

Det er en parkeringsplass på siden av bygget. I tillegg er det felles gjesteparkering.

Adkomst

Adkomsten fra Skarveien er enkel.

Beskrivelse av Eiendom / Fellesarealer

Tomten er lett skrånende med grus på parkeringsplass og innkjøring. Plenen på forsiden av bygget er beplantet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Andelen overdras fri for pengeheftelser. På borettslagets eiendom er det tinglyst ulike erklæringer/servitutter og pengeheftelser, bla. tilknyttet fellesgjeld. Disse vil følge eiendommen.
Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest datert 01.04.1953.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr 584 027,- pr 31.12.17
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr 2 102 496,- pr 31.12.17

Reguleringsforhold

Ihht. reguleringsplanen for skaret så er området regulert til boligformål.

Beskrivelse av borettslaget

Det er innkalt til generalforsamling den 23 mai då. Det ligger inne to forslag til vedlikehold. Om takene skal byttes vil det bli en husleieøkning på ca 560 kr pr mnd. Alternativ to er en større rehabjobb hvor fellesutgiftene vil øke med ca 1800 pr mnd. Dette er opplysninger fra styrets leder.

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Sikringsfond

Borettslaget er ikke tilknyttet sikringsfond.
Sikringsfond er en forsikringsordning som dekker tap borettslaget får som følge av at andelseiere misligholder betaling av løpende fellesutgifter. Medlemskap i sikringsordning kan tegnes av det enkelte borettslag, eller av boligbyggelag på vegne av tilknyttede borettslag.

Faste, løpende kostnader

Kr. 4 412,- pr. Mnd.
Fellesutgifter som inkluderer: Inkluderer avdrag og renter lån, diverse felleskostnader, kabel-TV og trappevask.
Det vil bli økning i fellesutgiftene med ca 560-1800 pr mnd avhegig av vetak for rehabilitering på generalforsamling den 23.05.18.

Andre faste utgifter:
Strøm, ca kr. Da dette er dødsbo har vi ikke opplysninger om strømforbruk.
Kommunale avgifter: inklusiv i fellesutgiftene.
Forsikring i If skadeforsikring SP588916) Forsikringen er inkludert i fellesutgiftene.

Endringer i lånevilkår, herunder renteendringer, vil kunne medføre at månedlige fellesutgifter endres. På samme måte vil vedlikeholdsarbeider og oppgradering av bygning kunne medføre økte fellesutgifter. Selger er ikke kjent med planer om ekstraordinære tiltak som vil kunne medføre endringer i fellesutgifter.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Spesifikasjon av lån

12128448983, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 12 terminer pa.
Rentesats per 26.04.2018: 2,18% pa.
Antall terminer til innfrielse: 245
Saldo per 26.04.2018: 2 938 853
Andel av saldo: 244 904
Første termin /avdrag: 01.12.2014
( siste termin 01.09.2038)

Det vil bli tatt opp nye lån for planlagt rehabiliteringøkning av borettslaget. Det er stipulert at fellesutgiftene kan stige med ca 560-1800 pr mnd avhegig av vedtak for rehabilitering på generalforsamling den 23.05.18.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen.

Hovedregelen er at bare fysiske personer kan eie andel i borettslag, og ingen kan eie mer enn 1 andel, jf. borettslagsloven § 4-1.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie av bolig i borettslag krever styrets samtykke, jf. borettslagsloven § 5-3.
Det er regler for fremleie av leilighetene i borettslaget. Det skal søkes til styret dersom fremleiet skal utvides utover 3 år som er regelen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Forkjøpsrett for medlemmer / styregodkjennelse

Det er intern forkjøpsrett for andelseierne i Skarlia borettslag.
Borettslaget kan vedtektsfeste forkjøpsrett for andelseiere og andre, jf. borettslagsloven § 4-11. Etter aksept av bud vil det bli avklart om forkjøpsretten benyttes. Borettslag kan vedtektsfeste at ny andelseier skal godkjennes av styret, jf. borettslagsloven § 4-5.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.