X

PrivatMegleren Harstad har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Harstad Bergseng/Sama/Blåbærhaugen/Trondenes – Harstad

Strandgata 32 b

Harstad Bergseng/Sama/Blåbærhaugen/Trondenes – Harstad

Strandgata 32 b

Prisantydning
1.560.000
Fellesgjeld
336.906,-
Primærrom
41m²
Bruksareal
41m²
Soverom
1 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF / Siviløkonom
90 80 89 80
Salgsoppgave
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Trondenes Hageby
1093475
Harstad
2470910661

Torje Slettli

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF / Siviløkonom
PrivatMegleren Harstad
 

Informasjon om prosjektet

Kvaliteter

* Moderne og lettstelt 2-roms leilighet i Harstad sentrum
* Nydelig havutsikt
* Gangavstand til alle fasiliteter
* Praktisk bod i underetasje
* Nylig renovert fasade, samt nye vinduer (2017)
* Innvendig oppgradert (2010)
* God planløsning - god utnyttelse av arealet

Beskrivelse

Privatmegleren Harstad har gleden av å presentere en urban og lettstelt 2-roms borettslagsleilighet i Harstad sentrum. Her har du gangavstand til alle fasiliteter som hverdagen krever. Leiligheten ligger i toppetasjen, noe som gir deg en fantastisk havutsikt. Innvendig har leiligheten tidsmessige farger og gode planløsninger. Dette er midt i blinken for deg som ønsker å endelig komme inn på boligmarkedet, eller for deg som bare ønsker en enklere hverdag med kort vei til "alt".

Oppgraderinger:
- Nylig renovert fasade på hele bygget (2017)
- Alle vinduer er skiftet (2017)
- Selger informerer om at leiligheten ble betydelig oppgradert innvendig i 2010
- Rehabilitering av trappeoppganger (2017)
- Nye ytterdører (2017)

Vi ønsker deg hjertelig velkommen på visning. Har du spørsmål vedrørende boligen ta gjerne kontakt med eiendomsmeglerfullmektig / siviløkonom Torje Slettli. Tlf: 90 80 89 80, epost: tos@privatmegleren.no

Beliggenhet

Leiligheten ligger svært sentralt til i Harstad, med gangavstand til fasiliteter som dagligvarehandel, skole, barnehage, Harstad kino, grottebadet, kulturhus m.m. Her får du en enkel hverdag med alt på ett plan. Leiligheten ligger i toppetasjen, noe som gir nydelige utsiktsforhold. På andre siden av gaten bygges nå den nye byskolen.

Byggemåte

Bygningen er fundamentert på antatte faste masser. Grunnmur av betongkonstruksjoner. Kjellergulv trolig isolert med dampsperre og betong. Bygningen er trolig oppført i betongkonstruksjoner og isolert etter oppførings tidspunktets anbefalinger. Utvendige fasader er nylig renovert av Nilsen og Haukland og fremstår som nye og pene. Alle vinduer er opplyst skiftet i forbindelse med utvendig renovering. Innerdører er nyere fyllingsdører. Ytterdører er en lakert tredør. Takkonstruksjonen er en flattak konstruksjon utført som kaldtak konstruksjon med taktro og trolig Derbigum papp på tak.

Opplysninger er hentet fra verditakst utarbeidet av Roger Søfting. Denne ligger i sin helhet som vedlegg til komplett salgsoppgave.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 41 kvm, Bruksareal: 41 kvm, Bruttoareal: 44 kvm

1.Etasje: BTA: 44 kvm, BRA: 41 kvm, P-rom: 41 kvm

Sum: BTA: 44 kvm, BRA: 41 kvm, P-rom: 41 kvm

Oppvarming

Elektrisk oppvarming i leiligheten.

Parkering / Garasje

Parkeringsplass mot avgift (100 kr pr mnd). For å få tildelt parkeringsplass, må det søkes til styret i borettslaget.

Adkomst

Enkel adkomst fra kommunal vei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann- og avløpssystem.
Adkomst fra kommunal vei.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 21.03.1966, ifølge Harstad kommune.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 359 935,- pr
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 151 790,- pr

Ligningsverdien er beregnet utifra skatteetatens boligkalkulator, denne kan avvike fra reell ligningsverdi på boligen.

Reguleringsforhold

Området er blant annet regulert til boligformål.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Sikringsfond

Sikringsfond er en forsikringsordning som dekker tap borettslaget får som følge av at andelseiere misligholder betaling av løpende fellesutgifter. Medlemskap i sikringsordning kan tegnes av det enkelte borettslag, eller av boligbyggelag på vegne av tilknyttede borettslag.

Faste, løpende kostnader

Kr. 4 056,- pr. Mnd.
Fellesutgifter som inkluderer: Renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld/lån, kommunale avgifter, festeavgift, bygningsforsikring, oppvarming av fellesarealer, kabel-tv avgift/internett, parkeringsleie, snørydding og sandstrøing, forretningsfører, administrasjon og revisjon.

Andre faste utgifter:
Strømforbruk ca kr 400 pr mnd ifølge selger.

Endringer i lånevilkår, herunder renteendringer, vil kunne medføre at månedlige fellesutgifter endres. På samme måte vil vedlikeholdsarbeider og oppgradering av bygning kunne medføre økte fellesutgifter. Selger er ikke kjent med planer om ekstraordinære tiltak som vil kunne medføre endringer i fellesutgifter.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Festeavtale

Festeavgift 6 483,-

Spesifikasjon av lån

SELSKAPETS TOTALE FELLESGJELD
Bank: DNB Bank ASA
Restgjeld pr. 07.06.2017 kr. 13.586.486,-
Annuitetslån, 12 terminer per år
Antall terminer til innfrielse: 356
Andel av saldo: 336 906
Rentevilkår: 2,04%
Flytende rente
Gjenværende avdragstid 29 år, 8 mnd.

Selskapet er tilknyttet en sikringsordning som gir en sikkerhet for manglende innbetaling av felleskostnader.

Tilbyder av sikringsordningen er: Boligbyggerlagenes Finasieringsforetak AS.

Varighet av sikringsordningen: Årlig.

Oppsigelsestid av sikringsordningen: Innen 1.desember.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør i "Viktig informasjon for selger og kjøper". Hvitevarer, som ikke er integrert i innredning, medfølger ikke i handelen.

Styreleder i borettslaget informerer om at det vil komme en økning på ca 3% på felleskostnadene. Det vil si en økning på ca 122 kr pr mnd for denne leiligheten.

Hovedregelen er at bare fysiske personer kan eie andel i borettslag, og ingen kan eie mer enn 1 andel, jf. borettslagsloven § 4-1.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie av bolig i borettslag krever styrets samtykke, jf. borettslagsloven § 5-3.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Forkjøpsrett for medlemmer / styregodkjennelse

Borettslaget kan vedtektsfeste forkjøpsrett for andelseiere og andre, jf. borettslagsloven § 4-11. Etter aksept av bud vil det bli avklart om forkjøpsretten benyttes.

Borettslag kan vedtektsfeste at ny andelseier skal godkjennes av styret, jf. borettslagsloven § 4-5.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.