Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Nordregata 72

Måsøy
9690, Havøysund

1.500.000,-

Romslig Enebolig | God Standard | Sentrums beliggenhet | Garasje | Familiebolig