Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Torgveien 3

Porsanger
9700, Lakselv

25.000.000,-

Kjøpesenter i Lakselv | Salg av as/eiendom | Leieinntekt ca kr. 3 mill |