Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Grunnfjordneset

Hasvik
9590, Hasvik

1.000.000,-

Et lite stykke Nord-Norge | Et lite stykke av Sørøya | Et lite stykke Paradis?