Klikk for galleri

Ildskogmoen Lager | Lager for alt og alle.

Ildskogmoen Lager | Lager for alt og alle.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Troms og Finnmark - Porsanger

Ildskogmoen Industriområde tomt nr. 7

Prisantydning1.050.000,- - 1.245.000,-Felleskostnader3.000,- - 3.600,-Primærrom60m2 - 72m2Bruksareal60m2 - 72m2
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

SRP Utvikling AS
https://www.ildskogmoenlager.no

Betegnelse

Foreløpig Gnr. 19 Bnr. 187 i Porsanger kommune
Tomt er under fradeling. Nytt gnr/bnr vil bli tildelt og hver del vil få sitt seksjonsnr.

Byggeår

Forventet ferdigstilt i 2022, estimert byggetid 7-8 mnd.

Forretningsfører

Et styre vil eventuelt velge forretningsfører for sameiet, dersom de ser et behov for dette.

Meglers vurdering

Suksesskonseptet kommer nå til Lakselv og Ildskogmoen. 
Lagerseksjoner er et nytt og spennende tilbud i Porsanger. Det blir bygget totalt 16 seksjoner med areal på ca. 60 og 72 kvm. Dette er et perfekt sted for lagring av bobil, campingvogn, tilhenger eller snøscooter eller næringsdrivende som har behov for lager.  Bygget er isolert, slik at det er tørt og varmt hele året.

Dette er et konsept som vi tror vil passe for både en forbruker og næringsdrivende. Seksjonene på 72 kvadratmeter vil være ca. 6x12 meter, med takhøyde på 6 meter, mens seksjonene på 60 kvadratmeter vil være ca. 5x12 meter med en takhøyde på 4 meter. Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler og sanitærutstyr blir tilvalg. Videre blir det elektrisk leddheiseport med portåpner, henholdsvis 4,3x4 meter på de store seksjonene og 3x3 på de små.. Det kan kjøpes flere seksjoner som kan sammenslås.

Lager for alt og alle.

Velg hvilke lager du ønsker og gjør din handel her: https://www.ildskogmoenlager.no. Eller tykk på "prosjektets hjemmeside" direkte i menyen i annonsen.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Lagerseksjonene bygges på Ildskogmoen i Porsanger kommune. Fra lagerseksjonene er det ca. 2,5 km til Lakselv sentrum

Byggemåte

Lagerbygget består av 16 stk. lagerseksjoner. Det er mulighet for å slå sammen seksjoner. Total areal for bygget er ca.1066 m2 .

Bygget deles inn i seksjoner på 72 kvm og 60 kvm. Størrelsene på seksjonene er fleksible innenfor aksesystemet, slik at en kan velge å kjøpe flere seksjoner.

Innvendig fri høyde til takplater på seksjoner med 72 kvm er 6 meter og på seksjoner 60 kvm 4 meter. Søyler og underliggende dragere ligger i aksene. Se vedlagte tegninger.


Bygget er isolert med ytter- og innervegger i sandwichelementer. Brannklasse på vegger mellom seksjonene er EI30.

Gulvoverflate er støvbundet betong.

Det leveres elektrisk leddheisport på hhv. B x H = 4,3 x 4,0 m for seksjoner på 72 kvm og B x H = 3,0 x 3,0 m for seksjoner på 60 kvm.

Det leveres dør ved siden av port.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler og sanitærutstyr blir tilvalg. Det blir innvendig synlig taknedløp.

Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon. Videre leveres grunnbelysning og ett stikk ved port. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring. Eventuelle varmekabler i gulv og annen elektroinstallasjon blir tilvalg. Egen strømmåler for hver seksjon i teknisk rom.

Det leveres ferdig opparbeidet asfaltert areal 5 meter ut fra langsidene på lagerbygget.

Det kan forekomme mindre avvik fra byggeanmeldertegning til endelig leveranse etter prosjektering.

Arealer og fordeling pr. etasje

Bruksareal: 60 kvm - 72 kvm

Møblering

Seksjonene vil bli levert uten noen form for inventar. Se forøvrig leveransebeskrivelse.

Oppvarming

Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring.

Parkering / Garasje

Det blir ferdig opparbeidet asfaltert parkering foran hver seksjon 5 meter ut fra bygning.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler og sanitærutstyr blir tilvalg. Seksjonene vil da bli tilknyttet kommunalt vann- og avløp, med private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Selger skal fremskaffe ferdigattest evt minimum midlertidig brukstillattelse til overtakelse. Ferdigattest vil foreligger snarest etter overtakelse. Kjøper kan holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen inntil ferdigattest foreligger.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdi fastsettes normalt av skatteetaten i etterkant av at man har overtatt eiendommen. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Reguleringsforhold

Ifølge kommunekart.no er eiendommen regulert under kommuneplans arealdel 2021-2033. Se også høringsforslag Planbestemmelser på kommunens hjemmesider. Arealbruken er næringsvirksomhet, og områdenavnet er BN7. BN7 er satt av til lager/verksted og forretning.  Ytterligere info kan fås hos megler og kommunens hjemmeside.

Energimerking

Selger opplyser at de ikke får energimerket bygget før fradeling av tomt.
Energermerking vil foreligge når gnr og bnr er på plass.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, ordensregler, evt regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og ordensregler.

Eiendommen vil bli seksjonert, og det blir opprettet et eierseksjonssameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Forøvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Utkast til vedtekter medfølger i prospektet. Disse skal vedtas/godkjennes av sameiet i konstituerende sameiermøte.

Megler forslår også at det opprettes en fellekostnadordning, og et eksempel på dette kan være:

Estimerte felleskostnader er kr. 50,- pr/m² pr år. Dette inkluderer felles bygningsforsikring, snømåking/sandstrøing, utvendig vedlikehold og
strøm til fellesområder. Endeling felleskostnader vedtas på stiftelsesmøtet for sameiet.

Eksempel
BRA 72 x 50 = kr 3.600,- pr. år.
BRA 60 x 50 = kr. 3.000,- pr. år.

Forkjøpsrett for sameiere

Ingen forkjøpsrett

Styregodkjennelse

Det kreves ikke styregodkjennelse ved salg.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da det ennå ikke er bygget og seksjonert. Kommer som tillegg til felleskostnader, se eksempel.
Felleskostnader ca 3000-3600 pr år.
Festeavgift pr seksjon ca kr. 1617 pr år.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 050 000,- (
NB: prisen er fast)


Omkostninger
1 000,- (Oppstartskapital for sameiet)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

2 170,- (Omkostninger totalt)

1 052 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Festeavtale

Festekontrakten inngås med sameiet og sameiet besørger innkreving av festeavgift fra de ulike seksjonseiere. Festeavtale er under arbeid med Fefo.
Festeavgiften er estimert til å utgjøre ca kr. 1617 pr seksjon pr år.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra tegning/opplyst av selger.
Alle bilder er kun illustrasjoner og er ment som eksempel på bruk. Størrelsen på bilde innvendig virker større enn virkelig størrelse.

Adgang til utleie

I utkastet til vedtekter står følgende om utleie: "Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. I forbindelse med utleie skal det straks gis skriftlig melding til styret om leietakers navn samt kontaktinformasjon både til leietaker og eier. Utleie krever samtykke fra styret i sameiet. Samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Ca. 7-8 måneder etter besluttet byggestart.

Prosjektet planlegges ferdigstilt i perioden fra tredje kvartal 2022 til fjerde kvartal 2022, under forutsetning om vedtak om igangsetting og styrets godkjenning, innen første kvartal 2022

Dersom igangsettingstillatelse gis på et senere tidspunkt vil dette kunne føre til en tilsvarende utsettelse av overtagelsestidspunktet. Kjøper vil bli varslet om overtagelsesmåned ca 3 måneder førovertagelsestidspunkt. Selger vil senest 4 uker før ferdigstillelse av prosjektet meddele kjøper skriftlig om overtagelsesdato. Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV dokumentasjon.

Selgers forbehold

Selger tas forbehold om 12 solgte enheter før igangsetting. Videre tas det forbehold om at tomt fradeles og at denne kan seksjoneres samt at alle øvrige nødvendige tillatelser foreligger før igangsetting kan starte.

Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.
Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer.
Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av seksjonenes areal eller lignende. Det gjøres
oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegningene.

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Det må tas forbehold om avvik fra dette i bindende bud.

Budgiving

Lagerseksjonenen selges til fast pris. Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

Selger står fritt til å akseptere/avslå ethvert bud. Selger tar forbehold om prisendring på usolgte enheter.

Solgt ihht avhendingslovens normalordning

Eiendommen selges ihht avhendingslovens normalordning.
Lagerseksjonen selges under oppføring og leveres ferdigstilt iht. vedlagt byggebeskrivelse.

Eiendommen har likevel mangel når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, herunder:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Vedlegg

Salgsoppgave
Grunnbokutskrift fra hovedeiendom
Leveransebeskrivelse datert 11.05.21
Tegninger datert 11.05.21
Grunnkart
Reguleringsplan og bestemmelser   - se kommunens hjemmesider.
Utkast på sameievedtekter og ordensregler.
Standard kjøpekontrakt