Klikk for galleri

GOLSFJELLET / BUALIE - hyttetomt innerst i blindveg rett ved skiløypa

X
Gol – Gol

Bualia

Gol – Gol

Bualia

Prisantydning
740.000
Tomtareal
1008 m2
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder / Faglig leder / Partner
91 12 27 71
skjema her?
Salgsoppgave

June Merete Langeland

Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder / Faglig leder / Partner
PrivatMegleren Hallingdal

Bjørn Arne Bersvendsen

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Hallingdal
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

96-15-0079

Eier

Marcin Morty Kajda
Monika Kajda

Eiendomstype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 13 Bnr. 172 i Gol kommune

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 1008 kvm

Beliggenhet

Tomten er beliggende i attraktivt hyttefelt 900 moh., ca. 2,5 timer fra Oslo, i område med flotte turmuligheter sommer som vinter. Kort vei til preparerte skiløyper og mulighet for ski inn/ut i Bualie Alpinsenter. Eiendommen har gode solforhold og nydelig utsikt mot Tisleiafjorden og til fjellområdene omkring.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Området byr på et fantastisk flott fjellterreng med merkede stier og gode sykkel- og turmuligheter. I området har du alpinanleggene Storefjell Ski og Akesenter samt mulighet for ski in / ski ut i Golsfjellet Alpinsenter Bualie. Langrennsløypene går like utenfor eiendommen og er en del av det flotte løypenettet. På Golsfjellet finnes også lysløype på Solseter Skiarena for de som ønsker å ta seg en skitur på mørke vinterkvelder.

Arealer og fordeling per etasje

Tillatt bruksareal (T-BRA) skal ikke overstige 200kvm. Når det etableres flere bygg på tomta skal alle bygg inngå i brukarealet for hytta. Bygninger skal være i 1. etg samt evt. hems. Hvor tomteforholdene tillater det, kan bygninger tillates oppført i 2.etasjer ("oppstugu"). Mønehøgden skal ikke overstige 6,5 meter fra gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt bygningen.

Se vedlagt reguleringsplan for mer informasjon.

Parkering / Garasje

Det skal opparbeides parkeringsplass for minimum 2 biler pr. hyttetomt.

Adkomst

Følg Rv. 7 til Gol, ta av mot sentrum. Følg så veien videre mot Fagernes i ca. 14 km. Ta så inn mot Golsfjellet, følg veien mot Oset til du passerer Ørterstølen. Ca. 200-300 meter etter Ørterstølen, står det stort skilt med Bualie ta til venstre her og følg hovedveien oppover i feltet ca. 50 meter, og ta av første til høyre, eiendommen ligger 15 meter rett fram etter at du har kommet innerst i blindvegen, med "til-salgs-skilt på tomta)".

Heftelser

Kommunen har normalt legal panterett (etter loven - ikke tinglyst) som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Panteretten følger eiendommen. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen skal tilknyttes privat vei og vann. Offentlig avløp.

Reguleringsforhold

Eiendommen går under reguleringsplan Bualie/Ørterstølen datert 28.06.2006 og er regulert til område for fritidsbebyggelse. Se vedlagt reguleringsplan i salgsoppgaven.

Oppgjør

Fullt oppgjør/kontant før overtagelse.

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Diverse

Kjøp av eiendommen baseres på fullstendig salgsprospekt. Klikk "Bestill salgsoppgave for eiendommen" for å få tilsendt prospekt elektronisk.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte kommunale opplysninger.

Konsesjon / Odel

Eiendommen ligger i en kommune med nedsatt konsesjonsgrense og kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Oppgi ønsket overtakelsesdato i ditt bud!

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere.

Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens nedlastbare "app." og på eiendommens annonse på www.finn.no.
Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Internett annonsering (flytting på toppen finn.no) (Kr.500)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 740 000,-) (Kr.37 500)
Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk (Kr.808)
Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Eiendomsoppgave fra Gol kommune (Kr.2 600)
Totalt kr. (Kr.41 933)
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr .....