Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Hovsveien 120 A

Halden
1769, Halden

5.200.000,-

Boligtomt på 5 166 kvm med fin beliggenhet ved Brattskottfeltet - muligheter for god utnyttelse av tomten!