Klikk for galleri

Halvpart av tomannsbolig under oppføring - flott utsikt og gode solforhold - 2 stk for salg!

X
Østfold – Tistedal

Vårstien 7 B - C

Østfold – Tistedal

Vårstien 7 B - C

Prisantydning
2.350.000
Primærrom
57m²
Bruksareal
60m²
Rom
3 rom
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Megler MNEF
47 86 85 85
Salgsoppgave
Lukk
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Hafsrød & Partners Eiendomsmegling AS / Kim Myhre

Selger/Utbygger

Eie/Leie AS v. Christer Kraft

Betegnelse

Gnr. 163 Bnr. 134 i Halden kommune

Eiendommen skal seksjoneres før overtagelse. Det legges opp til at disse boligene vil få snr. 2 og snr. 3.

Byggeår

2019

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Sofienlundfjellet med gode solforhold og fin utsikt utover Risum. Det er gangavstand til nye Kongeveien skole, samt Risum ungdomsskole og den nye barnehagen på Oreid. Det er dagligvarer og bensinstasjon i nærområdet.

I nærområdet ligger Oreid som er et nytt og attraktivt boligområde som er i sterk utvikling. Her er det bygget en flott tursti med tilgang til hoppbakke, liten slalombakke og BMX-bane.

Bygninger

Sameiet vil bestå av en eldre enebolig samt nybygd tomannsbolig.

Byggemåte

Bygningen er oppført på støpt plate, såle + jackonringmur. Vegger i bindingsverk med 20-25 cm isolasjon. Tak blir tekket med betongtakstein av Zanda. Utvendig kledning blir grunnet og malt med et strøk. 3 lags isolerglass fra Natre. Utvendig rekkverk i impregnert materiale.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 60 kvm. Arealene gjelder pr. leilighet.

Rom som er P-rom: Gang, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom og bad.

Areal er oppgitt etter omsøkt tegning og ikke oppmålt på stedet. Avvik kan forekomme ved ferdig bygg.

1. etg. (BRA): 60 kvm

Innhold

Gang, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, bad og bod.

Standard

Leilighetene vil bli levert med følgende standard:

Gang: Dels med fliser på gulv og dels med 1 stavs parkett. Vegger med gipsplater. Takplater i hvit utførelse med ferdigmalte lister.

Stue/kjøkken: Gulv med 1 stavs parkett. Vegger med gipsplater. Takplater i hvit utførelse med ferdigmalte lister.

Kjøkkeninnredning vil være med hvite fornter fra Mesterkjøkken.

Bad: Flislagt gulv med varmekabler. Fliser på vegger. Takplater i hvit utførelse med ferdigmalte lister.

Bad leveres med baderomsinnredning fra Bademiljø av typen Line med heldekkende servant og speilskap. Vegghengt WC. Dusjhjørne med glassvegger.

Soverom: Gulv med 1 stavs parkett. Vegger med gipsplater. Takplater i hvit utførelse med ferdigmalte lister.

Bod: Gulv med belegg.  Vegger med gipsplater. Takplater i hvit utførelse med ferdigmalte lister.

Det vil bli monter downlight i gang, stue/kjøkken og bad.

Utvendig vil det bli bygget en terrasse med lampe på vegg.

Det vil være synlige spikerhull i på listverk.

Tomten leveres ferdig grovplanert.

Møblering

Eiendommen leveres umøblert utover det som er beskrevet under standard.

Oppvarming

Varmekabler i éntre og bad. Klart for montering av ildsted (ildsted ikke inkludert). Balansert ventilasjon med varmegjennvinning

Parkering / Garasje

Parkering på eiendommens felles tomt.

Adkomst

Direkte fra Vårstien.

Beskrivelse av tomt/hage

Sameiets felles tomt er totalt 1 673 kvm. Se utkast til seksjoneringsbegjæring for fordeling av tomteareal.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

30.03.1921:  Elektriske kraftlinjer  

02.05.1923: Skjønn  

09.12.1950: Erklæring/avtale - Bestemmelse om felles vannverk/ledning

18.06.1952: Bestemmelse om veg  

18.08.1952  Bestemmelse om veg  

21.03.1956: Bestemmelse om veg

28.04.1958: Erklæring/avtale  

08.07.1958: Bestemmelse om veg 

29.08.1961: Bestemmelse om gjerde  

29.08.1961: Bestemmelse om bebyggelse  

29.08.1961: Forbud mot næringsvirksomhet  

17.10.1962: Erklæring/avtale - grensegangssak 

01.09.1964: Elektriske kraftlinjer  

29.11.1968: Bestemmelse om veg  

16.06.1970: Best. om vann/kloakkledn. 

30.03.1976: Erklæring/avtale  

30.01.1979: Skjønn - elektriske kraftlinjer

12.07.1982: Best. om vann/kloakkledn.  

19.06.1987: Best. om vann/kloakkledn.  

16.11.1988: Best. om vann/kloakkledn.  

30.01.1989: Bestemmelse om veg  

02.07.2002: Erklæring/avtale - best. om fordelingstransformator

22.08.2003: Erklæring/avtale - bestemmelse om bebyggelse m.m

13.06.2005: Elektriske kraftlinjer 

13.02.2006: Best. om adkomstrett  

13.08.2009: Bestemmelse iflg. skjøte  

17.11.2016: Erklæring/avtale - avtale om nedgraving og drift av fiberkabler

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vann og avløp. Privat stikkvei opp til eiendommen. Eiendommen vil bli seksjonert, se fordeling av arealene på tomten iht. utkast til seksjoneringsbegjæring.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det vil bli utstedt ferdigattest på boligen.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplan i et område som er avsatt til bebyggelse og anlegg. Kopi av kommuneplanen ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

Sameiet er p.t. ikke opprettet, det foreligger derfor ikke regnskap, budsjett eller protokoll fra årsmøtet. Utkast til vedtekter ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Det legges opp til at den eldre eneboligen blir for seg selv slik at de nye boligene i prinsipp ikke vil ha noe med den å gjøre utover felles innkjøring på eiendommen.

Faste, løpende kostnader

Det er p.t. ikke fastsatt fellesutgifter for sameiet. Det blir opp til sameiet på årsmøte å bestemme om det skal innbetales fellesutgifter. Det er lagt opp til at hver enhet selv er ansvarlig for forsikring av sin egen seksjon.

Kommunale avgifter: konferer med megler

Eiendomsskatt: Eiendomsskatt er p.t. ikke fastsatt, men vil bli beregnet ut i fra eiendommens verdigrunnlag fastsatt av Halden kommune.

Andel fellesgjeld / formue

Eierseksjonen har ikke fellesgjeld og ikke felles formue.

Oppgjør

Oppgjør skal innbetales i sin helhet til meglers klientkonto senest 2 dager før overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger -------------------------------------------------------- 2 350 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Spesifikasjon av lån

Sameiet har ikke felles lån.

Annen nyttig informasjon

Sameiet har ikke inngått avtale om sikringsfornd/forsikring om ubetalte fellesutgifter.

Adgang til utleie (boligformål)

Megler er ikke kjent med at foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for utleie av hele eiendommen.

Planlagt overtagelse

Planlagt ferdigstillelse er sent 4. kvartal 2019.

Selgers forbehold

Selger har forbehold om at det skje uforutsette ting som vil forsinke byggeprosessen. Avklar detaljer vedr. overtagelse ved budgivning. Selger forbeholder seg retten til å gjøre mindre, ikke vesentlige endringer på bolig og tomt.

Forkjøpsrett

Det foreligger ikke forkjøpsrett i sameiet.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        

 

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.

Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

 

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.

Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Dersom handel ikke kommer i stand har megler rett til et honorar på kr. 9.900,- for utført arbeid i tillegg til meglers utlegg i saken.