Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Søre Fjellsnaret 200

Nore og uvdal
3632, Uvdal - Fjellsnaret

8.690.000,-

Fjellsnaret - 2 eksklusive hytter skal oppføres i et av Uvdals vakreste fjellområder