Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Sæteskarvegen 55

Hol
3580, Geilo

2.700.000,-

Ferdig opparbeidet tomt -Støpt plate- Godkjent hytte med ramme og IG