Klikk for galleri

NY PRIS - Velkommen til Hago Gard | Flott og moderne 5-roms selveierleilighet | 3 soverom og 2 bad | Takterrasse

X
Viken – Ål

Sundrevegen 137 - 7D

Viken – Ål

Sundrevegen 137 - 7D

Prisantydning
3.700.000,-
Primærrom
122m2
Bruksareal
128m²
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Ådne Holestøl Hognerud

Eiendomsmegler MNEF/Økonom
PrivatMegleren Herleiksplass & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

315-20-0017

Eier

Solsida Bygg & Eiendom as v. Sjur Søndrål

Eiendomstype

Selveierleilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 110 Bnr. 717 i Ål kommune

Byggeår

2019

Areal

Primærrom: 122 kvm, Bruksareal: 128 kvm

Beliggenhet

Hago Gard- Det nyeste og mest spennende boligfeltet på Ål. Her har man nærhet til sentrum samtidig som man trekke seg tilbake fra "mas og jag". Enkel adkomst og trygge forbindelser til butikker, skoler, barnehager, kino og offentlige tjenester for og nevne noe.

På Ål finner man "alt" man skulle trenge. Her er det et godt utvalg av butikker og tjenester. Det er fire barneskoler, fem barnehager og en ungdomsskole fordelt utover hele kommunen. Videre finnes det videregående skole og det er en Folkehøgskole for døve. Kommunen har et rikt kulturtilbud med bl.a. et regionalt kulturhus, samt et godt helsetilbud med egen sjukestue og base for luftambulansen.

Ål har med andre ord et variert næringsliv. Mange arbeidsplasser er knytta til primærnæringene og offentlig tjenester. Ål er fra gammelt av en tradisjonell landbruksbygd og er også den største husdyrkommunen i Buskerud. Det er et mangfold av frivillige organisasjoner og lag, både for liten og stor.

Kort kjøreavstand til Liatoppen skisenter med flott lysbelagt langrenns- og skiskytterarena. Kun ca. 10 min kjøreavstand til Votndalen hvor Ål Skisenter ligger. Skarslia Ski- og Akesenter beliggende litt lengre opp i bygdene. På sommeren er det godt merkede turstier innover i fjellet, som byr på flotte naturopplevelser både for store og små. I området er det lagt til rette for sykling på stier, fjellveier, enduroløype ned i Ål skisenter og sykkelparken. Det er også flere spennende fiskevann.

Ønsker man en avslappet tur til "byen" kan toget som stopper på Ål stasjon være en fin mulighet. Ellers er det gode bussforbindelser både øst -og vestover.

Se mer på:
https://www.ut.no/tur/2.7869/
http://www.aalski.no/
https://www.aal.kommune.no/

Velkommen til Hago og Ål!

Arealer og fordeling per etasje

De oppgitte arealene i prislisten og på tegninger er BRA og P-rom og er i hht bestemmelsene i NS3940:2012. På plantegningene er det angitt et romareal som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik. Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpige beregninger før detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

P-rom er stue, gang, kjøkken, soverom, bad og wc.

Arealene er ikke kontrollert av megler.

Innhold

Prosjektet er tegnet av Arkitekthagen AS på Ål.

Tak tekket med papp/pvc.
Balkonger leveres med rekkverk av stål og glass. Gulv med terrassebord.
3 lag- alu bekledde vinduer, farge grå. Vinduer har sol og lyd skjerming, samt selvrens.
Utvendig kledning i tre av typen dobbelfals tett nord.
Farge grå.
Balkonger leveres med rekkverk av stål og glass. Gulv med terrassebord.

Det monteres 1-2 stk. multikontakter per bolig.
Fibernett for optimal nettkapasitet på internett og TV.

INTERNETT: Trekkerør for fiber frem til elsikringsskap.
Elektrisk anlegg legges i hovedsak skjult, men synlige installasjoner vil kunne forekomme mot brann- eller lydklassifserte vegger. Det elektriske anlegget leveres i henhold til NEK400-2018. I husene vil det bli montert grunnbelysning alle rom, i tillegg leveres 4 spotter på ett bad per enhet. Utelampe ved terrassedør

SPORTSBODER
Leilighetene leveres med en utvendig isolert bod.

Standard

Kjøkken
Kjøkken leveres fra Marbodal. Overskap og underskap i grå, Viken mellomgrå ( u/håndtak) med vask tilpasset laminat 30mm, 525 Brasil svart. Oppvaskbenk, Intra Omnia SF600. Hvitevarer leveres ikke.

Bad
Hovedbad leilighet med baderomsmøbler i 120cm heldekkende servant med underskap, speil og lys. Det leveres videre gulv toalett og dusj med dusjgarnityr. Leilighet 5C, 5D, 6C, 6D, 7C og 7D har i tillegg vaskerom tilknyttet hovedbad.
Leiligheter med to bad leveres med 80cm baderomsmøbel, servant, gulv toalett og dusj på bad nr to. Dette gjelder leilighet 5C, 5D, 6C, 6D, 7C, 7D, og 8A, B, C og D.

Andre oppholdsrom
Leilighetene leveres med en-stavs eikeparkett lys/hvit som standard i alle oppholdsrom.
Gang og bad får fliselagt gulv, 60 x 60cm. Vegger blir malt i prosjektfargen klassisk-hvit. Vegger på hovedbad blir flislagt med samme flis som gulv, 60x60cm. Nedsenket 5x5cm gulvfliser i dusjnisje. Vaskerom og leiligheter med bad nr 2 har baderomsplater på vegg og samme gulv som hovedbad. Takhvit maling i alle himlinger. Gulvlister leveres i samme utførelse som gulv. Alle karmlister og tilsetninger leveres ferdigmalt hvite. På bad, soverom og vaskerom blir det hvite taklister, ellers blir overgang mellom vegg og tak uten listverk i gang, stue og kjøkken.

Yttertak
Tekket med papp/pvc.

Oppvarming

Oppvarming med vannboren varme i alle gulv.(Elektrisk fyrt varmekolbe som varmer opp vannet som pumpes rundt i alle gulv).

Parkering / Garasje

Felles biloppstillingsplasser ved leilighetene. Se tegninger for mere info.

Muligheter for å gjøre tilvalg med carport og EL-bil lading. Ta kontakt for priser.

Beskrivelse av tomt/hage

Eiet felles tomt. Bak husene blir det biloppstillingsplasser, boder og trappeareler. Mellom husene og foran blir det opparbeidet et fint grøntområdet. På nedsiden av adkomstvei er det lagt opp til akebakke/lekeområdet.

Det endelige matrikkelnummeret vil være klart når eiendommene er seksjonert.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1871/900073-1/22 27.10.1871 UTSKIFTING
vedr Sundreåsen

1885/900086-1/22 26.03.1885 ERKLÆRING/AVTALE
Grensegangssak vedr Langseter, Hjemseter

195/900146-1/22 07.12.1895 UTSKIFTING
vedr Aal prestegård og Sundres hjemselshavn

1905/900126-1/22 24.11.1905 ERKLÆRING/AVTALE
Grensegangssak
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB

1916/900334-1/22 06.06.1916 RETTSBOK
Bestemmelse om fskerett

959/2209-1/22 17.12.1959 SKJØNN
Holsreguleringen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1976/836-1/22 17.02.1976 JORDSKIFTE
Bestemmelse om fskerett
Søndre Rødungen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1976/837-1/22 17.02.1976 ERKLÆRING/AVTALE
vedr. Uppsjøen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2011/721620-1/200 09.09.2011 BEST. OM
ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0619 GNR: 110 BNR: 463

2018/1725288-1/200 21.12.2018 21:00 JORDSKIFTE
Jordskiftesak 18-111492RFA-JGOL Sundrehagen.
Grensefastsetting for grunneiendom.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere bestemmelser for gjennomføringen av prosjektet.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen.

Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

Vei / Vann / Avløp

Private anlegg frem til offentlig tilknytning.

Eierne er solidarisk ansvarlig for vedlikehold av vei, vann og avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan fnne sted.

I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr ,- pr
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr ,- pr

Reguleringsforhold

Tomten er regulert til boligformål og er en del av detaljreguleringsplanen for Hago boligfelt - Ål med planID 2017010. Reguleringsplanens formål er "Hensikten med planen er å legge til rette for et variert boligtilbud med feremannsboliger i Hago boligfelt. Planen skal gi føringer for omfang og utforming av ny bebyggelse, sikre at hensynet til omgivelsene blir ivaretatt og sikre at området fremstår helhetlig med tilpassing til eksisterende terreng og landskap."
Reguleringskartet er inntatt i prospektet.

Reguleringsbestemmelsene fås ved henvendelse til megler eller på Ål kommune sine hjemmesider.

Beskrivelse av sameiet

Organisasjonsform

Hago Gard vil bli organisert og eiet som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Kjøper vil få skjøte på sin egen seksjon.

Når man kjøper en leilighet i et eierseksjonssameie blir man eier av eiendommen og dens installasjoner sammen med de øvrige seksjonseierne. Seksjonen/leiligheten eier man eksklusivt. Leiligheter med terrasse, sportsboder og garasjeplass vil få dette arealet tinglyst som tilleggsdel til sin seksjon. Utbygger tar forbehold om annen organisering av disse terrassene, dersom det skulle vise seg nødvendig eller hensiktsmessig. Seksjonseierne har felles bruksrett til sameiets fellesareal.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner erverves av en og samme fysiske/juridiske person.

Selger tar forbehold om annen organisering av det fremtidige eierseksjonssameiet, herunder forbehold om oppdeling i to sameier, annet antall boliger, og lignende.

Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. Kostnader i forbindelse med sameiet fordeles i henhold til sameiets vedtekter. Se vedlagte forslag til vedtekter.

Megler anbefaller at en forretningsfører til å bistå driften av sameiet.

Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av Sameiet.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Utkast til vedtekter er inntatt i prospektet. Boligene vil bli organisert og eiet som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven.

Vedtekter

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Utkast til vedtekter er inntatt bak i prospektet/som vedlegg til prospektet.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

3 890 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
200 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
8550,- (Dokumentavgift (av tomteverdi))
--------------------------------------------------------
9920,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 988 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 1400,- / 2100,- / 3100,- pr tegnet forsikring.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.