Klikk for galleri

HOLSÅSEN STØLSGREND GRØNT FELT | 1000 meter over hverdagen | Flotte hyttetomter i variert høyfjellsterreng

X
Viken – Hol

Holsåsen Stølsgrend - Grønt felt

Viken – Hol

Holsåsen Stølsgrend - Grønt felt

Prisantydning
1.150.000,-
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Ådne Holestøl Hognerud

Eiendomsmegler MNEF/Økonom
PrivatMegleren Herleiksplass & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Beliggenhet

Holsåsen Stølsgrend ligger genialt plassert fra naturen sin side 1000 meter over hverdagen, midt mellom majestetiske Hallingskarvet og Reineskarvet.
Her er det utsikt til noen av de vakreste fellene du kan tenke deg.
Holsåsen er perfekt for alle med ønske om et variert turterreng og gode fritidstilbud. Om vinteren har man et fantastisk skiterreng, med en rekke preparerte langrennsløyper rett utenfor hytteveggen. Her finner du også gode forhold for kiting. Om sommeren ligger alt til rette for flotte turer i fellområdet rundt, eller koselige sykkelturer langs de mange fne grusveiene området byr på. Stor lavo til fri bruk for hyttefolket, fritt fske i Svartetjødn der lavoen står. Med andre ord noe for både store og små. Stølslivet på Holsåsen er
også noe man må få med seg. Og det frister garantert til gjentakelse. Det har vært utallige støler på Holsåsen, både i bjørkebeltet (heimstøler) og på
fellet (langstøler). Nå er det aktive stølslivet over, men her er mange beitedyr om sommeren og stølshusene blir holdt godt vedlike. Nærmeste aktive
støl der du får kjøpt stølsprodukt er Fagerdalen på Hovsåsen, en liten kjøretur unna.

Holsåsen har siden 1993 ved hjelp av et stort prosjekt som grunneierlaget stod bak, vært gjennom et storarbeid. Gamle stølsvoller er ryddet, informasjonstavler satt opp og stier er ryddet og merket i samarbeid med hytteeiere. Målet med arbeidet har være å få ryddet opp igjen de igjengrodde stølsvollene og stiene og å få informasjon omkring stølene og andre kulturminne i området. Det er også merket mange kullgroper og andre kulturminner i området. Prosjektet har vært blant de mest omfattende kulturlandskapsprosjektene i Buskerud så langt. Hyttetomtene ligger enten i grensen mot høyfellet, eller like nedenfor, godt vernet av bjørkeskog og med sol fra morgen til seine kvelder. Kommunikasjonen er enkel, vinter som sommer. Veien opp er vinterbrøytet, og det er lagt til rette for parkering på egen grunn. Du vil snart merke at du blir en del av dette tradisjonsrike området når du kommer hit. Ca. 12 minutters kjøring til dagligvarebutikk, Kiwi på Hagafoss.

Fra tomtene bruker du 20 minutter til Geilo, som er mer enn bare snøføyk og ski. Et drømmested både vår, sommer og høst. Geilo er mulighetenes fellrike. I tillegg til alpint, langrenn, snowboard og kiting, finner du også en masse
muligheter for fritidsaktiviteter året rundt. Mulighetene er uendelige for fellturer innover Hardangervidda. Går dine interesser i retning av jakt, fske, sykling og riding, vil du kunne få tilgang til det beste av hva norske fellheimen har å by på.
Kjører du ca. 25 minutter andre veien til Sudndalen, finner man et alpinanlegget som er kjent for sine flotte "off pist" løyper og ellers nedfarter tilpasset de
fleste. Like ved er også Hermon Fjellbad godt etablert, med vannrutsjebane, svømmekanal, barnebasseng, utebasseng , treningsenter og servering.

Til Holsåsen er det ca. 3 timer kjøring fra Oslo, og ca. 3,5 timer fra Bergen.
For mer info se: http://www.holsaasen.com/

Parkering / Garasje

Sommer- og vintervei til tomten.
Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet på hver tomt. For mer informasjon se Reguleringsbestemmelser for Holsåsen vedlagt i salgsoppgaven.

Adkomst

Følg RV7 til Hagafoss og følg Rv 50 i retning Hovet. Etter ca 1,5 km ta til høyre ved kryss merket med Steinstølen. Følg denne veien oppover og ta til høyre
ved neste kryss merket med Steinstølen. Følg denne veien i ca 5 km, igjennom bom (50 kr) og forbi parkeringsplassen på Steinstølan. Følg veien ca 1km
forbi parkeringsplassen. Ta til høyre ved skilt til Sløkjimyrvegen. Se til salgs plakat.

På finn.no kan du alternativt se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Beskrivelse av tomt/hage

Eiertomt.
Alle tomtene vil bli levert med vei, vann og avløp inntil 10 meter fra tomtegrensen. Godt brøytede veiervinterstid.

Når du har funnet drømmetomtene. Kan prosessen med utforming av hytten starte. Vi har et tett samarbeid med lokale entreprenører som mer enn
gjerne vil bistå deg.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Tilkobles fellesanlegg eies og driftes av Holsåsen Utmarkslag. Kjøper må betale alle tilknytningsavgifter for tomten. Eiendommen er tilknyttet privat vei. Her vil det
komme en engangs etableringsavgiift på kr. 20.000,- pr. tomt ved hjemmelsoverføring. Samt en byggeavgift på kr. 15.000,-. Med forbehold om
endringer

Reguleringsforhold

Utnyttingsgrad BRA = 216 m2. Unntak gjelder følgende tomter: Tomt 34, 102, 143 og 144 kan bebygges med BRA=156m2. Tomt 56 og 103 kan
bebygges med BRA=176m2.
Det tillates en selvstendig boenhet pr. tomt, samt et anneks og et uthus/garasje. Maks mønehøyde er 5,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.

Med anneks menes bygning inntil BRA = 30 m² som tillates brukt til varig opphold. Anneks skal ikke være en selvstendig bruksenhet. 21Mønehøyden skal være maksimum 4,5 meter. Med uthus og garasje menes bygning som ikke skal brukes til varig opphold. Bygningen kan maksimalt ha et bruksareal BRA inntil 40 m². Mønehøyden skal være maksimum 4,5 meter. Kravet om 36m2 BRA til parkering kan inngå i garasjebygning. Uthus, garasje og anneks eller andre mindre bygninger skal ha tilnærmet samme takvinkel som fritidsboligen. BRA inkluderer også biloppstillingsplass iht. Teknisk
forskrift (18m2 pr. biloppstillingsplass).
Se vedlagte reguleringsbestemmelser for mere info

Faste, løpende kostnader

Blir fastsatt etter ferdigstillelse.

Årlig velavgift inkl 2 bomkort sesong kr 1.800,-

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
 
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Konsesjon / Odel

Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen før tinglysning kan finne sted og oppgjør kan utbetales selger.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Eier

Knut Medhus Leif Johnny Nestegard Pål Knutsson Medhus

Betegnelse

Gnr. 15 Bnr. 121 og Gnr. 15 Bnr. 142 og Gnr. 15 Bnr. 112 i Hol kommune

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 1400,- / 2100,- / 3100,-  pr tegnet forsikring.