Klikk for galleri

Velkommen til Hago Gard | 3 solgt | 4 reservasjoner | Flotte og moderne leiligheter for alle

X
Viken – Ål

Sundrevegen 137

Viken – Ål

Sundrevegen 137

Prisantydning
2.590.000 - 3.700.000,-
Primærrom
74m2 - 122m2
Bruksareal
78m² – 128m²
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Ådne Holestøl Hognerud

Eiendomsmegler MNEF/Økonom
PrivatMegleren Herleiksplass & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Betegnelse

Gnr. 110 Bnr. 26 og Gnr. 110 Bnr. 717 i Ål kommune

Byggeår

2019

Om prosjektet

Velkommen til Hago Gard! Her skal det bygges boligleiligheter etter motto "noe for alle". Byggestart første trinn(bygg 7) er i gang.

16 leiligheter med P-rom/BRA fra 74m²/79m² til 122m²/128m² og med priser fra 2.590.000,- til 3.890.000,-.
Prisgunstig alternativ til enebolig. Her er det leiligheter på et plan, samt over to plan med takterrasse.

Allerede 3 solgt og 4 stk. reserverte leiligheter. Ta kontakt for mer info.

Beliggenhet

Hago Gard- Det nyeste og mest spennende boligfeltet på Ål. Her har man nærhet til sentrum samtidig som man trekke seg tilbake fra "mas og jag". Enkel adkomst og trygge forbindelser til butikker, skoler, barnehager, kino og offentlige tjenester for og nevne noe.

På Ål finner man "alt" man skulle trenge. Her er det et godt utvalg av butikker og tjenester. Det er fire barneskoler, fem barnehager og en ungdomsskole fordelt utover hele kommunen. Videre finnes det videregående skole og det er en Folkehøgskole for døve. Kommunen har et rikt kulturtilbud med bl.a. et regionalt kulturhus, samt et godt helsetilbud med egen sjukestue og base for luftambulansen.
Ål har med andre ord et variert næringsliv. Mange arbeidsplasser er knytta til primærnæringene og offentlig tjenester. Ål er fra gammelt av en tradisjonell landbruksbygd og er også den største husdyrkommunen i Buskerud. Det er et mangfold av frivillige organisasjoner og lag, både for liten og stor.

Kort kjøreavstand til Liatoppen skisenter med flott lysbelagt langrenns- og skiskytterarena. Kun ca. 10 min kjøreavstand til Votndalen hvor Ål Skisenter ligger. Skarslia Ski- og Akesenter beliggende litt lengre opp i bygdene. På sommeren er det godt merkede turstier innover i fjellet, som byr på flotte naturopplevelser både for store og små. I området er det lagt til rette for sykling på stier, fjellveier, enduroløype ned i Ål skisenter og sykkelparken. Det er også flere spennende fiskevann.

Ønsker man en avslappet tur til "byen" kan toget som stopper på Ål stasjon være en fin mulighet. Ellers er det gode bussforbindelser både øst -og vestover.

Se mer på:
https://www.ut.no/tur/2.7869/
http://www.aalski.no/
https://www.aal.kommune.no/

Velkommen til Hago og Ål!

Arealer og fordeling per etasje

BRA: fra 78 kvm. til 128 kvm.
P-rom: fra 94 kvm. til 122 kvm.

De oppgitte arealene i prislisten og på tegninger er BRA og P-rom og er i hht bestemmelsene i NS3940:2012. På plantegningene er det angitt et romareal som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik. Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpige beregninger før detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.
P-rom er stue, gang, kjøkken, soverom, bad og wc.

Arealene er ikke kontrollert av megler.

Innhold

Det skal oppføres 4 leilighetsbygg med 4 i hver rekke.
Prosjektet er tegnet av Arkitekthagen AS på Ål.

Tak tekket med papp/pvc.
Balkonger leveres med rekkverk av stål og glass. Gulv med terrassebord.

3 lag- alu bekledde vinduer, farge grå. Vinduer har sol og lyd skjerming, samt selvrens.
Utvendig kledning i tre av typen dobbelfals tett nord.
Farge grå.

Det monteres 1-2 stk. multikontakter per bolig.
Fibernett for optimal nettkapasitet på internett og TV.
INTERNETT: Trekkerør for fiber frem til elsikringsskap.

Elektrisk anlegg legges i hovedsak skjult, men synlige installasjoner vil kunne forekomme mot brann- eller lydklassifserte vegger. Det elektriske anlegget leveres i henhold til NEK400-2018. I husene vil det bli montert grunnbelysning alle rom, i tillegg leveres 4 spotter på ett bad per enhet. Utelampe ved terrassedør

SPORTSBODER
Leilighetene leveres med en utvendig isolert bod.

Standard

Kjøkken
Kjøkken leveres fra Marbodal. Overskap og underskap i grå, Viken mellomgrå ( u/håndtak) med vask tilpasset laminat 30mm, 525 Brasil svart. Oppvaskbenk, Intra Omnia SF600. Hvitevarer leveres ikke.

Bad
Hovedbad leilighet med baderomsmøbler i 120cm heldekkende servant med underskap, speil og lys. Det leveres videre gulv toalett og dusj med dusjgarnityr. Leilighet 5C, 5D, 6C, 6D, 7C og 7D har i tillegg vaskerom tilknyttet hovedbad.
Leiligheter med to bad leveres med 80cm baderomsmøbel, servant, gulv toalett og dusj på bad nr to. Dette gjelder leilighet 5C, 5D, 6C, 6D, 7C, 7D, og 8A, B, C og D.

Andre oppholdsrom
Leilighetene leveres med en-stavs eikeparkett lys/hvit som standard i alle oppholdsrom.
Gang og bad får fliselagt gulv, 60 x 60cm. Vegger blir malt i prosjektfargen klassisk-hvit. Vegger på hovedbad blir flislagt med samme flis som gulv, 60x60cm. Nedsenket 5x5cm gulvfliser i dusjnisje. Vaskerom og leiligheter med bad nr 2 har baderomsplater på vegg og samme gulv som hovedbad. Takhvit maling i alle himlinger. Gulvlister leveres i samme utførelse som gulv. Alle karmlister og tilsetninger leveres ferdigmalt hvite. På bad, soverom og vaskerom blir det hvite taklister, ellers blir overgang mellom vegg og tak uten listverk i gang, stue og kjøkken.

Yttertak
Tekket med papp/pvc.

Oppvarming

Oppvarming med vannboren varme i alle gulv.(Elektrisk fyrt varmekolbe som varmer opp vannet som pumpes rundt i alle gulv).

Konstruksjon

Det skal oppføres 4 leilighetsbygg med 4 i hver rekke. Prosjektet er tegnet av Arkitekthagen AS på Ål.

Balkonger/terrasser/uteplasser

Balkonger leveres med rekkverk av stål og glass. Gulv med terrassebord.

Parkering / Garasje

Felles biloppstillingsplasser ved leilighetene. Se tegninger for mere info.
Muligheter for å gjøre tilvalg med carport og EL-bil lading. Ta kontakt for priser.

Beskrivelse av tomt/hage

Eiet felles tomt. Bak husene blir det biloppstillingsplasser, boder og trappeareler. Mellom husene og foran blir det opparbeidet et fint grøntområdet. På nedsiden av adkomstvei er det lagt opp til akebakke/lekeområdet.

Det endelige matrikkelnummeret vil være klart når eiendommene er seksjonert.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1871/900073-1/22 27.10.1871 UTSKIFTING
vedr Sundreåsen

1885/900086-1/22 26.03.1885 ERKLÆRING/AVTALE
Grensegangssak vedr Langseter, Hjemseter

1895/900146-1/22 07.12.1895 UTSKIFTING
vedr Aal prestegård og Sundres hjemselshavn

1905/900126-1/22 24.11.1905 ERKLÆRING/AVTALE
Grensegangssak
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB

1916/900334-1/22 06.06.1916 RETTSBOK
Bestemmelse om fskerett

959/2209-1/22 17.12.1959 SKJØNN
Holsreguleringen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1976/836-1/22 17.02.1976 JORDSKIFTE
Bestemmelse om fskerett
Søndre Rødungen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1976/837-1/22 17.02.1976 ERKLÆRING/AVTALE
vedr. Uppsjøen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2011/721620-1/200 09.09.2011 BEST. OM
ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0619 GNR: 110 BNR: 463

2018/1725288-1/200 21.12.2018 21:00 JORDSKIFTE
Jordskiftesak 18-111492RFA-JGOL Sundrehagen.
Grensefastsetting for grunneiendom.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere bestemmelser for gjennomføringen av prosjektet.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen.

Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

Vei / Vann / Avløp

Private anlegg frem til offentlig tilknytning.
Eierne er solidarisk ansvarlig for vedlikehold av vei, vann og avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan fnne sted.
I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 80 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Reguleringsforhold

Tomten er regulert til boligformål og er en del av detaljreguleringsplanen for Hago boligfelt - Ål med planID 2017010. Reguleringsplanens formål er "Hensikten med planen er å legge til rette for et variert boligtilbud med ?eremannsboliger i Hago
boligfelt. Planen skal gi føringer for omfang og utforming av ny bebyggelse, sikre at hensynet til omgivelsene blir ivaretatt og sikre at området fremstår helhetlig med tilpassing til eksisterende terreng og landskap."
Reguleringskartet er inntatt i prospektet.
Reguleringsbestemmelsene fås ved henvendelse til megler eller på Ål kommune sine hjemmesider.

Energimerking

Før overtagelse vil kjøper motta energiattest for boligen.

Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger.

Organisasjonsform

Hago Gard vil bli organisert og eiet som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Kjøper vil få skjøte på sin egen seksjon.

Når man kjøper en leilighet i et eierseksjonssameie blir man eier av eiendommen og dens installasjoner sammen med de øvrige seksjonseierne. Seksjonen/leiligheten eier man eksklusivt. Leiligheter med terrasse, sportsboder og garasjeplass vil få dette arealet tinglyst som tilleggsdel til sin seksjon. Utbygger tar forbehold om annen organisering av disse terrassene, dersom det skulle vise seg nødvendig eller hensiktsmessig. Seksjonseierne har felles bruksrett til sameiets fellesareal.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner erverves av en og samme fysiske/juridiske person.

Selger tar forbehold om annen organisering av det fremtidige eierseksjonssameiet, herunder forbehold om oppdeling i to sameier, annet antall boliger, og lignende.

Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. Kostnader i forbindelse med sameiet fordeles i henhold til sameiets vedtekter. Se vedlagte forslag til vedtekter.

Megler anbefaller at en forretningsfører til å bistå driften av sameiet.

Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av Sameiet.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Utkast til vedtekter er inntatt i prospektet. Boligene vil bli organisert og eiet som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven.

Vedtekter

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Utkast til vedtekter er inntatt bak i prospektet/som vedlegg til prospektet.

Prisinformasjon

Boligene selges til faste priser. Se den til enhver tid gjeldende prisliste.
Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel, å endre prisene på usolgte boliger.
Boligene selges til faste priser. Se den til enhver tid gjeldende prisliste.
Selv om leilighetene selges til faste priser leverer kjøper inn et kjøpetilbud . Forskrift om eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer hvordan budgivning skal foregå. Særlig viktig for deg som forbruker er § 6-3 (4) som bestemmer at megler kun kan ?..formidle bud, aksepter og avslag som er gitt skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles. . Kjøpetilbudet skal, om ikke annet er særskilt avtalt, gis ved at man fyller ut Eiendomsmegler Vest AS sitt kjøpetilbud. Megleren må alltid varsles på telefon før bud sendes inn.

Budgiver er kjent med at meglerforetaket er adressat for selger og at kjøpetilbudet derfor er bindende for budgiver straks det er innlevert meglerforetaket. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har akseptert kjøpetilbudet

Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel, å endre prisene på usolgte boliger.

Betalingsbetingelser

Ved kontraktsinngåelse på leiligheter i bygg 7 skal 30 % av kjøpesummen være innbetalt til meglers klientkonto som forskudd, deretter 30% ved tett bygg, 30% ved start overflatearbeider innvendig og 10% 2 dager før overtakelse.
For leiligetene i bygg 5, 6 og 8 betales det inn 10% ved kontrakt, 20% ved byggestart, deretter 30% ved tett bygg, 30% ved start overflatearbeider innvendig og 10% 2 dager før overtakelse.

Disse beløpene skal være fri egenkapital/ubundne midler.
Kjøper er ikke forpliktet til å innbetale noen del av kjøpesummen før utbygger har stilt garanti etter bestemmelsene i bustadoppføringslovas §12.

Salgsbetingelser og kjøpetilbud

Boligene selges etter bustadoppføringslovas bestemmelser. Utbygger stiller garanti straks etter igangsettingstillatelse foreligger, jfr. buofl. § 12. Dersom utbygger stiller garanti etter bustadsoppføringslovas § 47 kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og tinglysing av skjøte. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti etter bustadoppføringslovas § 47 eller skjøtet til kjøper er tinglyst.. Innbetalt beløp til meglers klientkonto tilhører kjøper og kan fritt disponeres av kjøper inntil selger har stilt forskuddsgaranti eller skjøte til kjøper er tinglyst.

KJØPETILBUD
Selv om leilighetene selges til faste priser leverer kjøper inn et kjøpetilbud . Forskrift om eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer hvordan budgivning skal foregå. Særlig viktig for deg som forbruker er § 6-3 (4) som bestemmer at megler kun kan ?..formidle bud, aksepter og avslag som er gitt skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles. . Kjøpetilbudet skal, om ikke annet er særskilt avtalt, gis ved at man fyller ut Herland Eiendom sitt kjøpetilbud. Megleren må alltid varsles på telefon før bud sendes inn.
Budgiver er kjent med at meglerforetaket er adressat for selger og at kjøpetilbudet derfor er bindende for budgiver straks det er innlevert meglerforetaket. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.
Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har akseptert kjøpetilbudet.

Sammen med kjøpetilbudet må kjøper innlevere utfylt og undertegnet finansieringsbekreftelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 590 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 8 550,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 2 598 550,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Annen nyttig informasjon

Det gjøres oppmerksom på at bilder benyttet i salgsoppgave, annonser og annet markedsmateriell er illustrasjoner. Avvik på leveranse, plassering og utforming kan forekomme.

FORPLIKTELSER
Medlemskap i velforening/sameiet.
Kjøper må betale en engangssum på kr 6.500,- til velforeningen.

FORSIKRING
Utbygger forsikrer eiendommen i byggeperioden. Fra overtagelsen vil eiendommen være forsikret gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Forventet ferdigstillelse:
Byggeprosessen er estimert planlagt slik, men forutsetter minimumssalg på 2 enheter pr bygg.
Bygg 7 estimert ferdig 15. Juli 2020.
Bygg 8 estimert ferdig 15. Februar 2021.
Bygg 5 eller 6 estimert 15. Juli 2021 og 15 Februar 2022.
Men disse tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Ferdigstillelse vil avhenge av tidspunkt for oppheving av forbehold.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Dersom prosjektet ferdigstilles tidligere enn antatt og boligene er klare for overtakelse, kan selger kreve at overtakelse fremskyndes tilsvarende. Slik fremskyndet overtakelse skal varsles kjøper minimum 2 måneder før overtakelsestidspunktet.

Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i henhold til bilag til denne kontrakt.

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggrengjort stand. Eiendommen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper.

Ved kjøp av eierseksjon gjennomføres overtakelse av fellesarealer med sameiets styre. Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, for eksempel der fellesarealene ikke er ferdigstilt, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Skulle denne situasjonen oppstå, er megler forpliktet etter eiendomsmeglingsloven til å gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig sikkerhet for kjøpers krav. Megler skal deretter bistå partene med å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsarrangement som ivaretar kjøpers interesser.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

Se for øvrig punkt om Særlige forbehold .

Adgang til utleie (boligformål)

Boligene er selveiende og kan fritt leies ut i henhold til eventuelle bestemmelser inntatt i vedtektene til sameiet.

Konsesjon / Odel

Kjøpere må signere egenerklæring om konsesjonsfritak ved kontraktsinngåelse.

Priser

Boligene selges til faste priser. Se den til enhver tid gjeldende prisliste.
Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel, å endre prisene på usolgte boliger.
Boligene selges til faste priser. Se den til enhver tid gjeldende prisliste.
Selv om leilighetene selges til faste priser leverer kjøper inn et «kjøpetilbud». Forskrift om eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer hvordan budgivning skal foregå. Særlig viktig for deg som forbruker er § 6-3 (4) som bestemmer at megler kun kan «…..formidle bud, aksepter og avslag som er gitt skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles.». Kjøpetilbudet skal, om ikke annet er særskilt avtalt, gis ved at man fyller ut PrivatMegleren sitt kjøpetilbud. Megleren må alltid varsles på telefon før bud sendes inn.

Budgiver er kjent med at meglerforetaket er adressat for selger og at kjøpetilbudet derfor er bindende for budgiver straks det er innlevert meglerforetaket.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har akseptert kjøpetilbudet.

Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel, å endre prisene på usolgte boliger.

Sammen med kjøpetilbudet må kjøper innlevere utfylt og undertegnet fnansieringsbekreftelse.

Tilvalg/endringer

Det vil bli utarbeidet en tilvalgsmeny. Tilvalg avtales særskilt mellom selger og kjøper. Prosjektet er basert på serieproduksjon, og det kan ikke påregnes mulighet for endringer ut over tilvalgsmenyen. Alle tilvalgsbestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Tilvalgsbestillinger som faktureres av selger og
betales til megler blir stående på meglers klientkonto inntil overtakelse og tinglysing av skjøte, alternativt kan selger kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti i henhold til bu?. § 47.

Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer leilighetens kjøpesum med mer enn 15 %. Kjøper kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeider dersom dette vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bu?. § 9.

Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/-leveranser som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil være å anse som usikret. Dersom betaling av tilleggsarbeider/-leveranser fnner sted før overtagelse risikerer kjøper å tape sine penger dersom entreprenør/leverandør/utbygger går konkurs. Megler anbefaler kjøper ikke å betale leverandører/utbygger før overtagelse av boligen og hjemmelsovergang fnner sted. Dette må kjøper avtale med leverandør i forkant.

Det gjøres oppmerksom på at selger eller selgers representant vil beregne seg en tilleggskjøpesum/et prispåslag som følge av tilvalgsarbeider og/eller endringer og økte garantikostnader

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 1400,- / 2100,- / 3100,- pr tegnet forsikring.

Overdragelse/resalg/transport av kjøpekontrakt

Ønsker kjøper å selge kjøpekontrakten (boligen) videre før prosjektet er ferdigbygget og kjøper har overtatt boligen, forbeholder selger seg retten til å godkjenne enhver overdragelse. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr. 50.000,- inkl. mva. til selger. I tillegg kommer utgifter, ved bruk av megler ved videresalg. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport bekostes ikke av selger/utbygger. Disse må eventuelt dekkes av kjøper.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova. Ved en eventuell avbestilling før selger har vedtatt byggestart betaler kjøper etter bustadoppføringslova § 54 et avbestillingsgebyr på kr. 50.000,- Ved avbestilling etter vedtatt byggestart kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen etter § 53. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.

KJØPEKONTRAKT
Selger vil benytte en standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud inngis på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor bustadoppføringslovas anvendelsesområde. For slike kjøpere vil særskilte betingelser gjelde, blant annet vil det ikke være krav til at selger stiller garantier og kjøper kan ikke avbestille. Kontakt megler for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i Avhendingslova, som benyttes ved salg til ikkeforbrukere.

FERDIGSTILLELSE
Forventet ferdigstillelse:
Byggeprosessen er estimert planlagt slik, men forutsetter minimumssalg på 2 enheter pr bygg.
Bygg 7 estimert ferdig 15. Juli 2020.
Bygg 8 estimert ferdig 15. Februar 2021.
Bygg 5 eller 6 estimert 15. Juli 2021 og 15 Februar 2022.

Men disse tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Ferdigstillelse vil avhenge av tidspunkt for oppheving av forbehold. Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Dersom prosjektet ferdigstilles tidligere enn antatt og boligene er klare for overtakelse, kan selger kreve at overtakelse fremskyndes tilsvarende. Slik fremskyndet overtakelse skal varsles kjøper minimum 2 måneder før overtakelsestidspunktet.

Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i henhold til bilag til denne kontrakt.

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggrengjort stand. Eiendommen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper.

Ved kjøp av eierseksjon gjennomføres overtakelse av fellesarealer med sameiets styre. Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, for eksempel der fellesarealene ikke er ferdigstilt, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Skulle denne situasjonen oppstå, er megler forpliktet etter eiendomsmeglingsloven til å gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig sikkerhet for kjøpers krav. Megler skal deretter bistå partene med å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsarrangement som ivaretar kjøpers interesser.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

Se for øvrig punkt om «Særlige forbehold».

Viktig informasjon

Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige
bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke. Det kan derfor fremkomme elementer i
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Inventar som er merket med stiplete linjer medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene.

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpetilbud inngis.

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Sjakter og VVS føringer er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil forekomme. Renovasjon, forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, belysning, fordelerskap, kummer og lignende vil bli plassert slik det fnnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Leveranse av plen og vegetasjon vil kunne avvike i forhold til utomhusplan.

Ved overtagelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Dersom tomhusarbeider ikke er fullført og overtagelsesforretning av disse ikke er avholdt, vil et forholdsmessig beløp pr. bolig/seksjon holdes tilbake på meglers konto frem til overtagelsesforretning av utomhus er gjennomført. Overtagelsen av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtagelse av seksjonene. Kjøper må akseptere at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene.

Særlige forbehold

Selger tar forbehold om endelige offentlige godkjenninger av prosjektet, herunder rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Det
foreligger godkjent reguleringsplan for området.

Utbygger tar forbehold om at det oppnås et tilstrekkelig forhåndssalg av boligene, 2 salg i vært av byggene før byggestart, videre byggelånsfnansiering og endelig beslutning om igangsetting i prosjektselskapets styre. Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale evt. innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter på klientkonto. Utover dette har ikke partene økonomisk ansvar overfor hverandre.

Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard herunder
arkitektoniske endringer, materialvalg, leverandører og/eller i konstruksjoner og/eller tomtetilpasning uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i rammeog igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser.

Selger vil, så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer. Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse.

Lovgrunnlag

Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova, til andre kjøpergrupper gjennomføres salget etter bestemmelsene i
Avhendingslova. 6 mnd. etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende.

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Sameie kan vedtektsfeste at et hvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Meglers rett til å stanse gjennomføring av transaksjon

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfnansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av stra?eloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfnansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder
for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet
eller deres medkontrahent.

Eier- og organisjasjonsform

Hago Gard vil bli organisert og eiet som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Kjøper vil få skjøte på sin egen seksjon.

Når man kjøper en leilighet i et eierseksjonssameie blir man eier av eiendommen og dens installasjoner sammen med de øvrige seksjonseierne. Seksjonen/leiligheten eier man eksklusivt. Leiligheter med terrasse, sportsboder og garasjeplass vil få dette arealet tinglyst som tilleggsdel til sin seksjon. Utbygger tar forbehold om annen organisering av disse terrassene, dersom det skulle vise seg
nødvendig eller hensiktsmessig. Seksjonseierne har felles bruksrett til sameiets fellesareal.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner erverves av en og samme fysiske/juridiske person.

Selger tar forbehold om annen organisering av det fremtidige eierseksjonssameiet, herunder forbehold om oppdeling i to sameier, annet antall boliger, og lignende.

Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. Kostnader i forbindelse med sameiet fordeles i henhold til sameiets vedtekter. Se vedlagte forslag til vedtekter.

Megler anbefaller at en forretningsfører til å bistå driften av sameiet.

Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av Sameiet.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Utkast til vedtekter er inntatt i prospektet. Boligene vil bli organisert og eiet som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven.

Meglers vederlag og utlegg

Selger betaler vederlaget til megler pr. solgte enhet. som utgjør kr. 50.000,- inkl. mva
Tilretteleggingsgebyr: kr. 3.900,- inkl. mva.
Oppgjørshonorar: kr. 3.900,- inkl. mva.
Markedsføringspakke: kr. 3.900,- inkl. mva.