Klikk for galleri

Geilo Nord - Solrike byggeklare fritidstomter beliggende i naturskjønne omgivelser ca 880 moh. Ski inn - ski ut til lang

X
Viken – Hol-Geilo

GEILO NORD - HINGSA

Viken – Hol-Geilo

GEILO NORD - HINGSA

Prisantydning
1.100.000,-
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Jannike Seljevoll Herleiksplass

Daglig Leder/Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Herleiksplass & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Betegnelse

Gnr. 49 Bnr. 101 i Hol kommune

Beliggenhet

Velkommen til Geilo Nord - Hingsa, nyetablert hyttefelt i Kvisla. Hyttefeltet ligger i naturskjønne og rolige omgivelser med sol fra morgen til kveld hele året.
Området ligger på 880moh med vinterbrøytet vei til hyttedøren. Ski inn - ski ut til langrennsløyper.

Området har direkte tilknytning til sti og løypeområdet som er en del av Geilo løyper. Med attraktive områder som Odnakk med sine 1192moh., Vedalen, Budalen og Havsdalen som de nærmeste tur og løypenett både sommer og vinter. Samt fine muligheter for sykling i samme områdene.
Tomtene ligger sydvendt i lett skrånede terreng.
Fra Hingsa til Geilo sentrum og stedets handels og alpintilbud er det snaue 15 minutter i reiseavstand.

En kort biltur unna finner du nasjonalparklandsbyen Geilo med alle fasiliteter som hoteller med spa, treningssenter, og bademuligheter. Her finner du også afterski og flere restauranter.
Geilo kan også by på et hyggelig sentrumsområde med flere butikker, et variert tilbud for store og små. Hva med en tur i klatreparken, eller en koselig kino tur med familien. I sentrum ligger også jernbanestasjonen som er stasjon for Bergensbanen. Det er med andre ord veldig enkelt å komme seg til Geilo med tog både fra Bergen og fra Oslo. Tilbudene er mange.

Velkommen til fjellrike Geilo - en fjellbygd som lever hele året. Her er det lagt stor vekt på familien, med en riktig tilbud til store og små.

Geilo ligger midt mellom Oslo og Bergen på Rv7 .

Velkommen til fjellrike Geilo - en fjellbygd som lever hele året.

Tomt 1: 49/94 1.280 kvm kr. 1.250.000,- + omk.
Tomt 2: 49/95 1.174 kvm kr. 1.250.000,- + omk.
Tomt 3: 49/96 1.334 kvm kr. 1.250.000,- + omk.
Tomt 4: 49/97 1.136 kvm kr. 1.150.000,- + omk.
Tomt 5: 49/98 1.005 kvm kr. 1.150.000,- + omk.
Tomt 6: SOLGT
Tomt 7: SOLGT
Tomt 8: 49/101 1.223 kvm kr. 1.100.000,-+ omk.
Tomt 9: 49/102 1.261 kvm kr. 1,100,000,-+ omk.
Tomt 10: 49/103 1.267 kvm kr. 1.250.000,-+ omk.

Adkomst

Fra Geilo sentrum følger du RV7 østover i 7 km, tar av inn til venstre på Sandsvegen, og følger denne videre inn til Hingsavegen.

Beskrivelse av tomt

1223 m² - eiet.
Tomtene selges med vegrett i Kvislavegan, hvor det betales en årlig vedlikeholdsavgift og avgift for vinterbrøyting. Det vil også påløpe ett anleggsbidrag til Kvislavegan i byggeperioden.

For årene 2019 og 2020 gjelder følgende satser:
Avgift sommervedlikehold kr. 1140,-
Avgift vinterbrøyting kr. 900,-

Engangsavgift ved nybygg eller påbygg av hus og hytter:
Inntil 50m2 kr. 7000,- pr. stk.
50-100m2 kr.10.000,-pr. stk.
Over 100m2 kr.15000,- pr.stk.
Det tas forbehold om endring i avgiftene hos Kvislavegan.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Kjøper har veirett til sin eiendom over selgers eiendom i Felt 2. Det er lagt strøm, vann og avløp for gråvann til felles privat infltrasjonsanlegg til tomtegrense. Hver tomt må etableres med sin egen slamavskiller. Det er lagt til rette for framføring av fber til området, og den enkelte tomt

Vedlikeholdskostnader og vinterbrøyting av vegen og drift av VA - anlegg fordeles på det antall eiendommer i Felt 2 som til enhver tid er etablert.
Kjøper er innforstått med at ledningsnett/infrastruktur til andre tomter kan være ført over tomtens grenseareal.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdi fastsettes ved ferdigstillelse.
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Reguleringsforhold

Tomtene er en del av reguleringsbestemmelser:
Detaljregulering område 24/78 - Hingsa - Kvisla. Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse (Felt 2).

På hver av tomtene kan det bygges et frittliggende fritidsbygg med tilhørende anneks/uthus/garasje. Totalt tillatt utnytting er BYA=250m2. Anneks /uthus kan bygges med bruksareal inntil BRA =30m2, garasje med bruksareal inntil BRA=40m2. Maks tillatt mønehøyde er 6,5meter. Maks tillatt
mønehøyde for anneks/uthus og garasje er 4,5meter. Reguleringsbestemmelsene er inntatt som vedlegg i denne salgsoppgaven.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter og eiendomsskatt fastsettes ved ferdigstilt fritidsbolig.

Ved byggemelding vil Kvislavegan gjøre gjeldende engangsavgift ved nybygg. Faste løpende avgifter påløper ved ferdigstilt fritidseiendom: Kommunale avgifter og eiendomsskatt, utgifter vei, vann og avløp, forsikring, støm, tv/internett, velavgift og lignende, andre personlige abonnementer mv

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 43 169,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 143 169,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Tomtenes areal er hentet fra matrikkelbrev fra Hol kommune

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 1400,- / 2100,- / 3100,- pr tegnet forsikring.

Overtagelse

Etter avtale med selger.
Overtagelsesdato skal fastsettes før aksept av bud. Ved spesielle ønsker skal dette fremkomme som forbehold i evt. bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

Budgiving

Forskrift om eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer hvordan budgivning skal foregå. Særlig viktig for deg som forbruker er § 6-3 (4) som
bestemmer at megler kun kan «.....formidle bud, aksepter og avslag som er gitt skriftlig.

Oppdragstaker skal innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles». Første bud skal, om ikke annet er særskilt avtalt, gis
ved at man fyller ut PrivatMegleren sitt budskjema. Budforhøyelser skjer fortrinnsvis ved at man, etter samtale med megler, mottar en SMS fra
megler. Budgiveren må deretter bekrefte budet ved å besvare meglerens SMS med en kode. I enkelte tilfeller kan e-post benyttes. Megleren må alltid varsles på telefon før bud sendes inn. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til
budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om
budgivning», som er vedlagt denne salgsoppgaven.
Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.