Klikk for galleri

Hyttetomt beliggende på vakre Myrland | Utsikt mot Hallingskarvet | Gode solforhold |Rett ut i ski -og turløyper

X
Viken – Hol

Bøkkovegen 31

Viken – Hol

Bøkkovegen 31

Prisantydning
800.000,-
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Ådne Holestøl Hognerud

Eiendomsmegler MNEF/Økonom
PrivatMegleren Herleiksplass & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Betegnelse

Bruksenhetsnummer:

Beliggenhet

I skarveheimens naturskjønne omgivelser ca 900 moh ligger Bøkkovegen.
Omkranset av fnt turterreng sommer som vinter. Langrennsløyper få meter fra hyttedøren.

Det er 5-10 minutter til Hallingskarvet Skisenteret som har et kjempeflott bakkenett, med muligheter for liten og stor, nybegynner som viderekommende. Kjent for å være snøsikkert og ha flotte pudderforhold.
Like i nærheten fnner man også Hallingskarvet Fjellbad der man fnner svømmebasseng, utebasseng, svømmekanaler, barnebasseng,
motstrøm, klatrevegg, vannrutsjebaner, boblebad, dampbadstue og kafé.

Om vinteren er det over 100 km preparerte langrennsløyper rett fra hyttedøren, i en fantastisk natur.
Løypekart: http://skisporet.no/buskerud/sudndalen.

På sommeren er det mange og varierte turstier i området rundt Sudndalen og i fellene i nærheten.

Sommer som vinter, kan man gå turer til noen av turisthyttene omkring eller den velkjente Aurlandsdalen. Er du glad i å fske? Området byr på mange elver og fskevann i flotte omgivelser.

Myrland turist og servicesenter ligger sentralt ved riksveien på Myrland, ca. 1km unna. Her er det selskapslokaler, kafeteria og utleie.

Kjører man 35 minutter, kommer man til skieldorado Geilo, med mange muligheter for shopping og restaurantbesøk, samt Spa og bowling.

Mulighetene er mange.

Innhold

Velkommen til Bøkkovegen.

Ypperlig mulighet til å sikre deg en hyttetomt på vakre Myrland. Tomten har fin beliggenhet med utsikt mot Halingskarvet og sol mye av dagen.

Området rundt gir deg det beste fra både Øst- og Vestlandet.

Parkering / Garasje

Sommer og vintervei til tomten.
Gode muligheter for å planere til parkering ved tomten/hytten. Krav til parkeringsplass for 2 biler på tomten.

Adkomst

Fra Øst: Følg FV 50 fra Hol mot Aurland til Sudndalen og videre opp til siste avkjøring til høyre før Myrland turistsenter. Følg veien oppover og ta til høyre. Tomten er merket med til salgskilt.
Fra Vest: Følg FV 50 fra Aurland mot Hol og Sudndalen. Første avkjøring til venstre etter Myrland turistsenter. Følg veien oppover og ta til høyre.
Tomten er merket med til salgskilt.

Beskrivelse av tomt/hage

Stor og solrik tomt i naturskjønne omgivelser på vakre Myrland.
Megler oppfordrer interessenter til å studere kart for å få riktig inntrykk.
Eiendommen er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra matrikkelbrevet fra Hol Kommune.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting kr ,- pr

Reguleringsforhold

Utnyttelsesgrad:
Største tillatte samlet bruksareal BRA m² for fritidshus, anneks og eventuelt frittliggende uthus er 150m². Største tillatte bruksareal for uthus og anneks er 30m². På tomtene 7 og 8 tillates maks BRA- areal 180 m². På tomt 23 tillates maks. 120 m² BRA. Utomhus biloppstillingsplass kommer i tillegg. Bruksarealet i kjeller tas ikke med i beregningen, der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig. Terrengnivå rundt bygningen er 1,5 m.

Utforming:
På tomtene er det tillatt å oppføre 1 frittliggende hytte, 1 frittliggende uthus og 1 anneks i en etasje og med saltak. Møneretningen skal være tilnærmet som vist i planen. Møneretningen skal regnes i hyttas lengderetning. Takvinkel for bygninger skal være mellom 25 og 32 grader. Maks mønehøyde er 5,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng til overkant møne. Maks mønehøyde på tomt 15 og 16 er 4,5 meter. Maks synlig grunnmurshøyde skal ikke være over 50 cm. Det skal være tett grunnmur under hytta. Bebyggelsen skal han en enhetlig karakter mht.
fargebruk, form, skala og materialer. Tak skal tekkes med torv. Hvor det bygges uthus skal dette plasseres maks 8 meter fra hytten. Hyttene skal være mørke. Vinduskier skal ha samme farge som veggkledning. Terrenginngrep utføres på en skånsom måte og sikres en god istandsetting.

Megler råder til å lese igjennom reguleringsbestemmelser som ligger vedlagt til prospektet.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 35 669,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 835 669,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Kjøper forplikter seg til å bebygge eiendommen ihht. gjeldene lover, forskrifter og reguleringsplan / bebyggelsesplan. Kjøper må betale alle
tilknytningsavgifter for tomten.

Eiendommen er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra eiendommens matrikkelbrev.

Megler kan ikke formidle kjøpetilbud som har kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Kjøper må fremlegge skriftlig bekreftelse på fnansiering av kjøpesummen ved underskrift av kjøpekontrakt.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Konsesjon / Odel

Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen før tinglysning kan fnne sted og oppgjør kan utbetales selger. Vilkår for konsesjon er at tomten bebygges innen 5 år.

Overtagelse

Etter avtale med selger.
Overtagelsesdato skal fastsettes før aksept av bud.
Ved spesielle ønsker skal dette fremkomme som forbehold i evt. bud.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema Egenerklæringsskjema selger Energiattest Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse Reguleringsplaner og bestemmelser Informasjon og eventuelle vedtekter fra velforening eller liknende Viktig informasjon til kjøper og selger

Oppdragsnummer

315-19-0020

Eier

Turid Løyte Harboe

Eiendomstype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 1386 kvm

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Meglers vederlag og utlegg

Meglerforetakets vederlag dekkes av selger, og
følgende er avtalt:
Provisjon: Fastpris 50.000 inkl mva pr tomt.
Tilretteleggingsgebyr: kr. 2.000,- inkl. mva. pr tomt.
Oppgjørshonorar: kr. 3.900,- inkl. mva pr tomt..
Markedsføringspakke: kr. 2.000,- inkl. mva. pr tomt.
Selger dekker i tillegg følgende utlegg:
Innhenting av opplysninger fra offentlige instanser, plantegning, foto totalt ca. kr. 4500,- inkl. mva. pr tomt.