Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Sofienberggata 9

Oslo
0551, GRÜNERLØKKA / RODELØKKA

16.500.000,-

Boligportefølje med 4 leiligheter i 2 bygårder på Grünerløkka/Rodeløkka. Leieinntekter på kr. 74.000,-/mnd. Salg av AS.