Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Økernveien 171 C

Oslo
0580, Oslo

10.700.000,-

SOLGT