Klikk for galleri

Mjøndalen sentrum - 46 leiligheter med store balkonger vendt mot en solrik og grønn felles hage

Mjøndalen sentrum - 46 leiligheter med store balkonger vendt mot en solrik og grønn felles hage

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Viken - Drammen - Mjøndalen

Nedre Tverrgate 7

Prisantydning3.990.000,- - 12.490.000,-Primærrom55m2 - 137m2Bruksareal55m2 - 139m2Soverom1 - 4
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Liavaag Eiendom AS / Morten Liavaag

Selger/Utbygger

Skanska Eiendomsutvikling AS

Betegnelse

Gnr. 215 Bnr. 86 og Gnr. 215 Bnr. 107 og Gnr. 215 Bnr. 112 og Gnr. 215 Bnr. 177 og Gnr. 215 Bnr. 103 i Drammen kommune

Byggeår

2024

Salget har startet

For ytterligere informasjon, boligvelger, etc. besøk prosjektets hjemmeside: www.smiehagen.no.

Prosjektet har åpent visningssenter i Nedre Tverrgate 18 i Mjøndalen, kontakt megler for avtale om tidspunkt.

Smiehagen

Smiehagen ligger midt i Mjøndalen sentrum, og vil bestå av 46 varierte 2- til 5-roms leiligheter fra 43 til 139 kvm.

Bygget blir på til sammen fem etasjer, hvor det blir næringslokaler på gateplan, og leiligheter i fem etasjer. Bygget får et urbant uttrykk med fasader kledd med tegl mot gaten, mens det på andre siden, som vender ut mot en vakker bakhage, har fasader med blant annet trepanel.

Bakhagen blir selve hjertet i prosjektet, og er nøye planlagt og utviklet av landskapsarkitekter. Her skal det etableres en hage med flere soner og beplantning til glede for beboerne. Her blir det også mulighet for å lage pizza i egen steinovn. Om kvelden blir alt vakkert belyst, noe som gir en god atmosfære og skaper en lun stemning.

Det blir parkering og bodplasser i kjelleren under bygget, og det blir anledning til å kjøpe parkeringsplass.

Smiehagen blir litt som en gammeldags bygård -men med moderne løsninger.

Mjøndalen er et trivelig tettsted som i dag har rundt 8000 innbyggere. Her finner du småbypulsen mange drømmer om der nesten alle kjenner alle, men samtidig er det stort nok til at du finner alt du trenger i hverdagen og litt til. Her er det blant annet flere matvarebutikker og spisesteder, apotek,  legekontor, treningssenter og et aktivt idrettsmiljø. Det er flere både offentlige og private barnehager og barne og ungdomsskole.

Mjøndalen har også et svært godt kollektivtilbud, og togstasjonen ligger bare en rusletur unna Smiehagen.

Du vil trives i Mjøndalen.

Budgivning

Boligene selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.

Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Parkering/Garasje

Det vil være mulighet for kjøp av garasjeplass i kjeller for 3- og 4-roms leiligheter, dette meldes inn via budskjema. For 2- roms leiligheter vil det eventuelt være mulig å kjøpe ved overskudd av plasser, konferer megler.

Kjøper kan bli belastet dokumentavgift ved overskjøting av garasjeplassen, oppad begrenset til 2,5% av andel tomteverdi.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i utkast til vedtekter og budsjett som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Andre faste løpende kostnader

Estimerte fellesutgifter utgjør ca. 36 kr per kvm BRA per mnd. Pluss ca. 310 kr per seksjon pr måned. Videre estimeres grunnpakke tv/ bredbånd ca. kr 399,- per mnd. per. seksjon. Felleskostnadene innbefatter kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm og oppvarming i fellesarealer, adgangskontroll, normale drifts- og vedlikeholds utgifter, vaktmester, trappevask, honorarer til styret, forretningsfører og revisor. Det understrekes at dette er stipulerte anslag. Størrelsen påvirkes av hvilket servicenivå sameiet beslutter.

De som kjøper garasjeplass vil få driftsutgifter (ca kr 200,-/mnd pr plass) i tillegg. Utgifter til fjernvarme til varmtvann kommer i tillegg og er anslått til kr. 4,- per kvm BRA per /mnd.  Det er måler i den enkelte leilighet, og man betaler for reelt forbruk. Kjøper tegner eget strømabonnement. Skanska Eiendomsutvikling AS vil stå ansvarlig for fellesutgifter for ferdigstilte usolgte leiligheter.

Drammen kommune praktiserer ikke eiendomsskatt p.t.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

3 090 000,- (Prisantydning)
Omkostninger

3 090 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.