Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Vatnveien

Bodø
8050, Tverlandet

1.150.000,-

Stor tomt på nesten 3.3 mål med idyllisk beliggenhet ved Vatnvatnet