Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Angellbakken

Meløy
8150, Ørnes

600.000,-

NY PRIS | Regulert boligfelt på 23,5 mål i Neverdal | Attraktiv tomt for oppføring av 19 boliger med ca. 1 mål pr bolig