Klikk for galleri

Mørkvedbukta - En ny enebolig med utleie og gode planløsninger i en ny attraktiv bydel

Mørkvedbukta - En ny enebolig med utleie og gode planløsninger i en ny attraktiv bydel

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Nordland - Bodø - Mørkved omegn

Bjørnhollo

Prisantydning8.590.000,-Primærrom165m2Bruksareal176m2Soverom4Rom6
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

308-22-0055

Eiendomstype

Enebolig

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 41 Bnr. 1606 i Bodø kommune
Eiendommen vil bli seksjonert, snr kommer.

Byggeår

2022

Areal

Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 176 kvm

Antall rom

6

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 500 kvm felles tomt. Sameierne vil eie tomten etter brøk.

Beliggenhet

Velkommen til Bjørnhollo Vest - en del av Sjøåsan og Hunstad sør.

Her kan vi presentere en ny enebolig under bygging. Området er svært familievennlig og ligger ca. 9 km øst for sentrum.

Sjøåsan en del av Hunstad sør har hatt stor utvikling de siste år. Her har mange valgt å bosette seg. I umiddelbar nærhet finnes en rekke turstier, og snart den nye kyststien som skal strekke seg 6,5 km inn til jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Det er kort vei til skoler; nye Mørkvedbukta skole og barnehage, Hunstad ungdomsskole, Bodin videregående skole og maritime fagskole, Nord universitet og Politihøgskolen. Ny idrettshall skal også bygges i nærområdet.

Ellers har bydelssenteret Hunstadsenteret et variert tilbud med dagligvarebutikk, vinmonopol, møbelforretning, kiosk, frisør og serveringssteder. Jula, Jysk, Europris, Plantasjen, Eurospar og Family Sports Club ligger også i nærområdet.

I nærområdet finner vi også det flotte idrettsanlegget på Mørkvedlia, med gress- og kunstgressbane, Mørkvedhallen og klatrehallen som er populær for både store og små.

Det er kort vei til lysløyper og øvrig turterreng, noe som gir gode rekreasjonsmuligheter.

Arealer og fordeling pr. etasje

På tomten skal det bygges to boliger.
Av disse to boligene er beskreve bolig for salg den til høyre mot øst og inneholder:

1.Etasje: BRA: 36 kvm + BRA utleiedel: 29 kvm.

2.Etasje: BRA: 57 kvm

3.Etasje: BRA: 54 kvm

Sum: BRA: 176 kvm / PROM: 165 kvm

_____________________________________________

Innhold

1.Etasje: Hybel: P-rom: inngangsparti/oppholdsrom/kjøkken, bad.
I boligen: P-rom: entrè, gang, bad, vaskerom/bod. S-rom: teknisk rom.

2.Etasje: P-rom: Stue og kjøkken, soverom.

3.Etasje: P-rom: Tv-stue, 3 soverom og bad.

TIlhørende sportsbod i carport.

Standard

Boligen bygges etter TEK17 og iht leveransebeskrivelse vedlagt prospekt.

Boligen holder et moderne preg og har gode planløsninger som vil dekke de aller fleste behov.

I tillegg tilbys det utleie/hybel som gir en hyggeligere finansiering og bedre økonomisk hverdag.


Gulv:
3- stavs parkett i oppholdsrom. Fliser på bad i 60x60 strl. Det levers også flis i gang.
Her er det mulighet for tilvalg og tilpasninger.

Vegger:
Vegger leveres med gipsplater, vegger på bad leveres med 60x60 fliser.
Det sparkles og males. Maling kan velges etter avtale.

Himling:
Det leveres gipsplater i himling, disse sparkles og males i hvit.

Bad:
Baderomsinnreding fra HTH. 60x60 fliser på vegger og gulv.
Standard badekar levers på hovedbad.
Her er det mulighet for tilvalg og tilpasninger.

Kjøkken:
Kjøkken leveres standard fra HTH. Endringer og tilpasninger er mulig.
Det er medtatt hvitevarer fra Siemens med i leveransen.

Elektro:
Elektrisk anlegg leveres etter NEK400-2018 (del -8-823 boliginstallasjoner) og TEK-17. Entreprenør er Haneseth AS

VVS:
Entreprenør er Haneseth AS.

Ventilasjon:
Balansert boligventilasjon med varmegjenvinning, leveres i henhold til energikravene i TEK17.

Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning sørger for friske hus og god luftkvalitet. I tillegg er det sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibehov i norske boliger. Alle ventilasjonsaggregatene leveres med moderne styringssystem som gjør drift og vedlikehold enkel.

Ved utleieenhet i boligen er det inkludert separat boligventilasjon til denne enheten.

Kledning:
Det leveres stående/liggende kledning. Kledning leveres ferdig grunnet.

Det leveres sorte vinduer og skyvedører til balkong/terrasse.

Parkering / Garasje

Parkering er løst med parkering i carport samt oppstilingsplass. (Totalt to parkeringsplasser til hver bolig.).

Adkomst

Enkel adkomst fra Bjørnhollo til hver bolig. Se kart for nærmere beskrivelse av adkomst.

Beskrivelse av tomt

Tomten leveres ferdig planert med stedlige masser. Oppkjørsel og gårdsplass leveres ferdig gruset. Hagen opparbeides med stedlige masser, grovplanert.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.
Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Andre faste løpende kostnader

Kommunale avgifter (vann, avløp og eiendomsskatt tilkommer den enkelte bolig.

Likeså renovasjon fra IRIS Salten.

Strømforbruk avhenger av antall personer i husholdningen og bruken av eiendommen. Strøm- og forsikringskostnader vil variere ut fra valg av leverandør og avtaletype.

Øvrige kostnader som f.eks. internett, alarm, TV kommer i tillegg.

Kjøper må selv bestille leverandør for TV/internett.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper uoppfordret betale:

Dokumentavgift til staten for kjøpesum (2,5%) av tomteverdien, ca NOK 43.750,-
Tinglysingsgebyr pr panterett NOK 585,-
Gebyr for utskrift av panteattest NOK 202,-
Tinglysingsgebyr for skjøte NOK 585,-
________________________________________________________

Totalt NOK ca. 45.122,-

I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere obligasjon(er) Kjøperen må tinglyse på Eiendommen i forbindelse med etablering av lån.

Annen nyttig informasjon

Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre enkelte tilvalg og endringer. Typiske tilvalg vil kunne omfatte ulike typer parkett, veggfarger, fliser på bad, omfang på kjøkken- og baderominnredninger, bad- og kjøkkenarmaturer og tilvalg på elektroinstallasjoner.
Det presiseres at det kun kan gjøres tilvalg innenfor valgt leverandørs sortiment.

Tilvalg avtalefestes enten mellom kjøper og selger, eller direkte mellom kjøper og entreprenør, i separate avtaler. Alle tilvalg må være betalt før overtagelse av boligen. Endringer må på fritt grunnlag vurderes av selger og dennes underleverandører.
Det kan ikke påregnes at alle endringer kan foretas, og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med byggetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift.
Typiske endringer som normalt ikke tillates er endring av fasade, vindusform og plassering av tekniske anlegg/vann og avløp. El-punkter kan for eksempel ikke fjernes, kun bestilles i tillegg. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, er interessent/kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i budet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne mener skal være mulig å få levert av selger. Konferer med selger for nærmere informasjon.

Parkett og andre tre-baserte materialer anses som «levende» materialer og de vil dermed kunne bevege seg avhengig av årstid og luftfuktighet. Svikt/mindre sprekker og knirk kan også oppstå som følge av dette. Mindre sprekker og riss i hjørner, overgang tak/vegg og plateskjøter må påberegnes. Dette som følge av bruk og naturlig tørking av bygget over tid. Lister, karmer og gerikter leveres fabrikkmalt og det vil være synlige spikerhull etter montering. Selger har ikke ansvar for skader som følger av feil bruk.

Adgang til utleie

Boligen selges med hybel.
Estimert leieinntekt antas ca kr 7500,- pr mnd.

Fra 1. januar 2014 er det krav om forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. I de tilfeller hvor det ikke er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerhet dette medfører. Se www.nrpa.no for nærmere informasjon.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Planlagt byggestart er Juni 2022.

Forventet byggetid på boligen er ca. 8-12 mnd fra byggestart. Det presiseres at bindende frist for å ha boligen klar til overtagelse fastsettes i endelig kjøpekontrakt.

Innkalling til overtagelsesforretning, med endelig dato/tidspunkt, vil bli sendt ut av utbygger i god tid (min. 1 uke) før overtagelse.

Kjøper vil underveis bli informert om eventuelt endret fremdrift og tidspunkt overlevering.

Overtagelsesforretning kan holdes selv om det gjenstår mindre arbeider ved boligen og/eller er gjenstående utomhusarbeider, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele boligen kan bebos.
Kjøper har ikke rett til å overta boligen før hele Kjøpesummen, inklusive evt. endringer/tilleggs-bestillinger, omkostninger og evt. forsinkelsesrenter er innbetalt og registrert på oppgjørsansvarlig klientkonto.

Selgers forbehold

Detaljprosjektering og bygging kan medføre avvik og endringer som er nødvendig eller hensiktsmessig av tekniske, økonomiske eller praktiske årsaker. Eksempelvis:

- mindre endringer på plantegninger for fremføring av sjakter, ventilasjon- og/ sanitæranlegg og elektriske føringer.
- vindusplassering og/- størrelse i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer.
- nødvendige tiltak for å oppnå tilstrekkelig/godkjent fall på gulv på bad/vaskerom, eksempelvis kutting av fliser av stort format.
- selger kan foreta endringer i materialvalg og/eller konstruksjoner som man finner nødvendig, uten å forringe den generelle standard.

Interessenter må sette seg godt inn i hele salgsmaterialet. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke være fullt ut dekkende for alle boliger i prosjektet.

Det oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) for den enkelte bolig.

Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking. Det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter.

Alle tegninger, perspektiver, 3D tegninger, fotografier, skisser og modeller som er illustrert i prospekt og i salgsmateriell er av illustrativ karakter og definerer ikke nødvendigvis det nøyaktige innhold i, eller omfang av selgers leveranse.

Dersom det er avvik mellom salgsdokumenter, er det leveransebeskrivelsen som gjelder.

Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom, dette er boligens BRA-areal fratrukket innvendige boder og veggene til disse. Alle arealer på salgstegninger er avrundet. Arealene er oppmålt på tegning.

Det tas forbehold om arealmessige endringer, blant annet som følge av prosjektering og faktisk utførelse, uten justering av kontrakts vederlag. Partene har ingen krav mot hverandre hvis det skulle vise seg å være inntil 5 % avvik i forhold til markedsført areal. For rom under 10 m² skal avvik på inntil 0,5 m² aksepteres.
Boligen overleveres i bygg-rengjort stand, og det må påregnes enkelte flekker/fingermerker og noe byggestøv mv. ved overlevering. Kjøper må derfor selv sørge for nødvendig ekstra vasking før innflytting

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligen selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (prosjekt) (Kr.525) Tilrettelegging (Kr.11 900) Markedspakke (Kr.15 000) Godtgjørelse oppgjør (Oppgjørskostnad) (Kr.5 000) Provisjon (forutsatt salgssum: 8 590 000,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.12 000) Totalt kr. (Kr.94 425)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 9900,-

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema
Byggetegninger (fasader, snitt, plan, situasjonsplan)
Reguleringsplaner og bestemmelser

Finn.no: Lokalområde

MØRKVEDBUKTA