Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Gjerdåsveien 2

Bodø
8010, RØNVIKA

69.750.000,-

Herredshuset - Regulert utviklingseiendom sentralt i Bodø