Klikk for galleri

Tverlandet / Måsheia - 8 nye leiligheter med fantastisk beliggenhet i et nytt boligfelt - 7 SOLGT

X
Nordland – Bodø - Tverlandet

Måsheia leiligheter

Nordland – Bodø - Tverlandet

Måsheia leiligheter

Prisantydning
2.790.000,-
Primærrom
60m2 - 60m2
Bruksareal
65m²
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Salgssjef / Partner / Eiendomsmegler MNEF
99 11 90 93
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Georg R. Paulsen

Salgssjef / Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Bodø
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Meglerhuset Bodø AS / Georg R. Paulsen

Selger/Utbygger

Bodø Utvikling AS

Betegnelse

Gnr. 70 Bnr. 848 i Bodø kommune

Byggeår

Oppstart 2019/2020.

Beliggenhet

Velkommen til fantastiske Måsheia boligfelt. Her skal det bygges 7 eneboliger, 4 rekkehus og 8 leiligheter - totalt 19 enheter.

Nå selges leilighetene - 8 leiligheter - til fastpris og etter først til mølla prinsippet.

Feltet får en nydelig beliggenhet med sjøutsikt kombinert med gode sol og lysforhold, i forlengelse av Sjysletta ca. 1,3 km fra handelssentrum på Tverlandet. Felter vil ligge i enden av veien som blindvei - uten gjennomgangstrafikk.  Her vil det bli stille og rolig - især for småbarnsfamilier.
Det er ca. 21 km til Bodø sentrum.

Det blir en trygg og kort vei til nyskola som blir fra 1. til 10. trinn. Det er nært til barnehager og bussholdeplass hvorav nærmeste holdeplass er Oddan, knappe 200 meter unna.

Boligfeltet blir bygd ut med avsatt areal til fellesareal og lekeplass iht utomhusplan.
I nærområdet finnes det også ballplass med grusdekke. I tilknytning til Tverlandet skole, som ligger i gangavstand, er det eget skolebibliotek, svømmehall, idrettshall og kunstgressbane. Tverlandet IL tilbyr aktiviteter innen fotball, håndball, svømming, ski, orientering, sykkel og innebandy.

I nærheten finner vi også flotte tur- og friluftsområder i Tverlandsmarka, noe som gir gode rekreasjonsmuligheter sommer og vinter.
Stiene i Tverlandsmarka har de siste årene blitt godt opprustet, og det er mange rundturmuligheter.
En populær rundtur tar utgangspunkt fra Høgåsen mot vanntårnet.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres ved Rema 1000 og snart på den nye Coopbutikken under etablering i det nye handelssenteret ved rundkjøringa.
I sentrum av Tverlandet (Løding) er det også lege, tannlege, frisør og byggevare m.m.
Ved å benytte bil tar det ca. 12 min til Hunstadsenteret, 18 min til City Nord, 20 min til Bodø sentrum og 20 min til Bodø Lufthavn.

Ta kontakt med Eiendomsmegler Georg R Paulsen på tlf 9919093 / georg.paulsen@privatmegleren.no for spm eller ved interesse!

Bygninger

Leilighetene etableres i to etasjer over garasjeanlegg.
Det etableres trapperom fra garasjeanlegg opp til fellesgang og til leilighetene.

Byggemåte

Byggebeskrivelse 26/6 vedlagt prospekt beskriver byggemåte.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 65 kvm
Rom som er P-rom: Entre, 2 soverom, bad, stue og kjøkken. S-rom: bod i garasjeplan

Innhold

Flotte arealeffektive leiligheter med innhold over ett plan.
Overbygd inngangsparti.

Leiligheten inneholder:
2 soverom, bad, stue og kjøkken. Utgang til terrasse/balkong.

Alle leiligheter får egen parkeringsplass og bod i garasjeplan,

Standard

Leilighetene er arkitekttegnede og skreddersydd til tomten. Fasaden kles i nydelig Møre Royal Brun kledning som gir et moderne uttrykk og en flott helhet i feltet.

Entré
Fra et overbygd inngangsparti, kommer man inn i entre/gang.
Her er det ferdigmalte himlingsplater, Arbor trend slettvegg og 60x60 flis type Glade på gulv.

Kjøkken
Kjøkkenet er stilfullt innredet med åpen løsning mot spisegruppen. Godt utbygd med benk- og skapplass. Innredning iht kjøkkentegninger.
Kjøkken leveres av Sigdal med integrerte hvitevarer som består av stekeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kjøl/frys.

Stuen
I stue og kjøkken leveres det ferdigmalte himlingsplater, Arbor trend slettvegg og Eik Abetone 3-stavs parkett på gulv.

Utgang fra stue/kjøkken til terrasse/balkong med gode sol og lysforhold.

Soverom
Begge soverom leveres med ferdigmalte himlingsplater, Arbor trend slettvegg og Eik Abetone 3-stavs parkett på gulv.

Bad
Bad leveres med ferdimalte himlingsplater, gulvflis av typen 60*60 Glade Cinza, med 5*5 Glade Cinza mosaikk i fallsone, og Fibo-trespo cracked cement plater på vegger.
Det leveres rett dusjhjørne med batteri/garnityr, innredning i 80 cm med servant og speil med lys, samt veggheng wc med utenpåliggende sisterne.

For nærmere beskrivelse rundt innredninger, samt tekniske leveranser se prospekt med vedlegg.

Det vil være muligheter for å gjøre enkelte tilvalg / endringer. Dette avklares direkte med Byggpartner (ansvarlig entreprenør) i ettertid av endelig signert kjøpekontrakt.

Utstyr

Balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
Sentralstøvsuger med slange.
Komfyrvakt.
Fuktføler.
100L VVB.

Adkomst

Veien kobles på eksisterende kommunal vei. Innkjørsler og tomten forøvrig gruses opp.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomten planeres med stedlige masser og grov planeres. Finplanering, vekstjordlag, tilsåing må utføres som egeninnsats av kjøper. Det etableres lekeplass på fellesareal jf. utenomhusplan vedlagt i prospektet. Tomten totalt i hele feltet (eneboliger, rekkehus/leiligheter, vei og fellesareal er på ca. 6 mål. Tomten vil bli seksjonert og eid av sameierne etter brøk. Uteområder leveres iht utomhusplan.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig tilknyttet via private stikkledninger. Adkomst/innkjørsel fra eksisterende, kommunal vei.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Utbygger skal besørge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før innflytting.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Området er regulert til boligformål jf. plan med bestemmelser vedtatt 14.06.18. Vedlagt prospekt.

Faste, løpende kostnader

Kr. 750,- pr. Mnd.
Fellesutgifter som inkluderer: Stipulert til å dekke brøyting, utvendig forsikring og avsetning til vedlikehold.
Styre/sameiet kan avgjøre å endre på felleskostnader og hva disse skal inneholde.

Andre faste utgifter som ikke dekkes av fellesutgifter:
Månedlige kostnader til både Tv-pakke og internett er stipulert til ca. kr 1000,- pr mnd.
Avhenger av ønsket leverandør. Herunder kan det tilkomme et eventuelt etableringsgebyr fra leverandør.
Kommunale avgifter faktureres fra Bodø kommune direkte, 4 ganger i året/hvert kvartal. Disse er stipulert til å ligge på ca. kr 10.000,- pr år, eller kr 2500,- pr kvartal. Kommunale avgifter omhandler kostnader for vann/avløpsgebyr og Eiendomsskatt.
IRIS/renovasjon faktureres hvert halvår. Disse er stipulert til å ligge på ca. kr 2500,- pr år, eller hvert kr 1250,- hvert halvår.


Oppgjør

Hele kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg innbetales i forbindelse med overtagelse. Det er ikke krav til innbetaling av forskudd/depositum.

Oppgjøret foretas av Megleroppgjøret AS i samarbeid med PrivatMegleren.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 790 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 7 070,- (Dokumentavgift) 8 000,- (Etablering sameie og seksjonering) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 3 000,- (Oppstart kapital sameie) 199,50 (Pantattest kjøper) -------------------------------------------------------- 19 319,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 809 319,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Annen nyttig informasjon

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den øvrige salgsinformasjonen (herunder salgstegninger). I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er gjeldende.

Bildebruk og illustrasjoner i salgsmaterialet vil vise elementer som ikke er i samsvar med faktisk leveranse, så som møblering, kjøkken- og garderobeløsning, dør og vindusform, fasadedetaljer, utomhus detaljer mv.

Tegninger i prospektet viser ikke den reelle leveransen, blant annet er sjakter, evt. innkassinger og vvs-føringer ikke komplett inntegnet. Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter.

Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav osv.

Eiendommen vil bli seksjonert slik at lov om eierseksjon vil gjelde. Det etableres generelle vedtekter.

Boligene byggerengjøres/støvsuger til overtagelse. Flyttevask/rundvask må kjøper selv besørge.

Alle hus føres opp av Byggpartner AS, med tilhørende underleverandører av god kvalitet. Utbygger kan fritt endre underleverandør uten samtykke fra kjøper.

Se beskrivelser og romskjema vedlagt i prospekt. Prospekt og alle vedlegg må gjennomgås og anses som akseptert før bud inngis.

Adgang til utleie (boligformål)

Leilighetene kan leies ut delvis eller i sin helhet. Det er kun 1 boenhet i leiligheten.

Planlagt overtagelse

Selger tar sikte på overtagelse ca 4. kvartal 2021. Nærmere tidspunkt kommer. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til buofl. § 10.
 
Selger innkaller kjøper til overtagelsesforretning med minst syv dagers varsel, jf. buofl. § 15. Selger er ansvarlig for at det skrives overtagelsesprotokoll fra overtagelsesforretningen.

Selgers forbehold

Endelig kommunal godkjenning.
Tilstrekkelig salg før oppstart. 70% av av leilighetsbygget må være solgt før oppstart.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Markedspakke finn/hjemmeside (Kr.2 500) Oppgjørskostnad (Kr.4 000) Meglerprovisjon (Kr.36 950) Tilretteleggingshonorar (Kr.9 900) Totalt kr. (Kr.53 350)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger for påløpte utlegg.