X

PrivatMegleren Bodø har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Gildeskål – Inndyr

Sjømyra 12

Gildeskål – Inndyr

Sjømyra 12

Prisantydning
700.000
Primærrom
108m²
Bruksareal
111m²
Soverom
3 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmeglerfullmektig
45 48 24 65
Salgsoppgave
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Inndyr Nordre
378154
Gildeskål
2024888

Per Terje Årsandøy

Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Bodø
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

308-18-0222

Eier

Gildeskål Kommune

Eiendomstype

Enebolig

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 25 Bnr. 432 i Gildeskål kommune

Byggeår

1970

Areal

Primærrom: 108 kvm, Bruksareal: 111 kvm

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 702 kvm

Beliggenhet

PrivatMegleren ved Per Terje Årsandøy har gleden av å presentere en enebolig med attraktiv beliggenhet på Inndyr i Gildeskål kommune

Inndyr er kommunens administrasjonssenter og forretningssenter med blant annet dagligvarebutikker og byggevare. Her er barnehage, skoler i alle trinn. Like ved ligger et flott havneområde for rekreasjon, med mulighet for båtplass.

Bo sentralt i Gildeskål omkranset av vakre naturomgivelser.

PrivatMegleren ønsker deg velkommen på visning!

Bygninger

Enebolig, selveier, oppført 1970.

Byggemåte

Utdrag fra tilstandsrapport:
Bolig oppført som elementbygg fra ferdighusleverandør oppført etter leverandørens tekniske løsninger og utførelse. Boligen er oppført på plass støpt grunnmur som er kontaktstøpt til fjell, Over grunnmur oppført som bindingsverk med tre bjelkelag og selvbærende sperrekonstruksjon. Utvendige trapp foran hovedinngang utført i plass støpt betong. Balkong med dekke i impregnert dekke i gavl mot vest. Boligen er generelt dårlig isolert. Isolering i gulv antatt 15 cm, vegger 7cm (opplysning ved befaring, bør kontrolleres nærmere), himling: antatt 15 cm med papp.

Boligen bærer preg av lite oppgraderinger/ vedlikehold de siste 20 - 30 år og står foran en tilnærmet total renovering.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 108 kvm, Bruksareal: 111 kvm

1.Etasje:
P-rom | Vindfang, gang 1, stue, kjøkken, bad, vaskerom, gang 2, 3 soverom, wc.
S-rom | Bod.

Det er i tillegg en utvendig bod på 5 kvm langs byggets bakside som ikke er medtatt i ovenstående arealer.

Standard

Boligen fremstår med manglende vedlikehold, og eldre utdatert standard. Ny eier må påregne store oppgraderinger/påkostninger for å bringe boligen til dagens standard.

Overflater med belegg på gulv, malte plater på vegger: Malte plater i himling. I to soverom og kjøkken er det lagt laminatgulv. Bad med våtroms tapet på vegger, malte plater i himling. Vaskerom med malte plater på vegger og malte plater i himling. Tapet på vegg bak skyllekar.

Det bes om at interessenter setter seg inn i vedlagt tilstandsrapport.

Møblering

Boligen selges umøblert.
Dette gjelder også hvitevarer om ikke annet kommer frem av markedsføringen.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk oppvarming av varmepumpe.

Parkering / Garasje

Parkering for bil ved vei.

Adkomst

Adkomst til eiendommen fra kommunalt veiareal.

Beskrivelse av tomt/hage

Tilnærmet flat tomt svakt hellende mot vest. Tomten er tilsådd og med noe buskvekster langs byggets forside og i bakkant av boligen. Noen større trær i forkant av eiendommen. Innkjøring til eiendommen felles med naboeiendom med parkering ved byggets gavl mot vest.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Boligen har avkjørsel fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Gildeskål kommune har ikke forelagt megler ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Verdi ved skattefastsetting

Det er ikke innhentet ligningsverdi på eiendommen.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i et område regulert til boligformål.

Reguleringsplanen er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter Kr. 8 600 pr. år
Kommunale avgifter omhandler vann, avløp og feiing. Det er foreløpig ikke utarbeidet skattetakst da Gildeskål kommune er hjemmelshaver.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. PrivatMegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. PrivatMegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen.

Adgang til utleie (boligformål)

Det er registrert kun 1 boenhet på eiendommen og denne kan leies ut i sin helhet.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr. 1.400,- pr. formidlet Boligkjøperforsikring. Dette øker til kr. 2.400,- pr. formidling fra 1. mai 2019. I tillegg mottar meglerforetaket ytterligere kr. 1.000,- pr. formidlet Boligkjøperforsikring PLUSS.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via PrivatMegleren "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Det er avtalt fastpris på salg kr. 60 000,- inkludert markedsføring.
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr .9 900,- + meglers utlegg.