Klikk for galleri

Flott, gjennomgående og lys 3-roms i 2. etasje - Stor markterrasse - 2 bad - Heis - * Garasje

Flott, gjennomgående og lys 3-roms i 2. etasje - Stor markterrasse - 2 bad - Heis - * Garasje

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Viken - Asker-1383

Kirkeveien 220

Prisantydning5.912.000,-Fellesgjeld1.478.000,-Felleskostnader7.610,-Primærrom75.8m2Bruksareal77.1m2Soverom2 - 3Rom3
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

18-21-9010

Eier

Elvely Utvikling AS

Eiendomstype

Andelsleilighet

Eierform

Borettslag, frittstående

Betegnelse

Gnr 2, og hele eller deler av bnr. 56, 346 og 385 i Asker kommune. Andelsnummer vil bli tildelt ved tinglysing av borettslaget.

Etasje

2

Byggeår

2023

Areal

Primærrom: 75,80 kvm, Bruksareal: 77,10 kvm

Antall rom

3

Tomtetype/areal

Eiet tomt. Samlet tomteareal for Eiendommen er cirka 5.264 m².

Forretningsfører

OBOS EIENDOMSFORVALTNING

Om leiligheten

Velkommen til Elvely prosjektet og leilighet B1 0203.

En ny, gjennomgående 3-roms med god takhøyde, sentralt i Asker sentrum kan nå bli din. Elvely er gjenkjennende med sin fine arkitektur og sentrale beliggenhet. Leiligheten i 2 etasje holder høy standard med vannbåren gulvvarme, HTH innredning på kjøkken og bad, store vindusflater og lekre flislagte bad. Stilrent og tidsriktig kjøkken i åpen løsning mot stue/spisestue.

Boligen vender ut mot felles grønt gårdsrom med stor og solrik markterrasse - 20,6 kvm. Fra sydsiden vil det bli utsikt til et helt nytt torg.

Leilighetens store vindusflater og gode takhøyde skaper en god og svært luftig romfølelse.

Det medfølger 1 stk bod til leiligheten.

Beliggenhet

Sentralt plassert i hjertet av Asker - vest for sentrum. Tett på kulturtilbud, aktiviteter, idrettsarrangementer, sykkelveier, kaféer, butikker og kollektive knutepunkter. Askerelven bukter forbi balkongene på sin vei fra Semsvannet mot fjorden.

Velkommen hjem - til en strøm av opplevelser!

Beskrivelse av bebyggelsen

Elvely Asker er i harmoni med byen med delikat lys teglfasade, eikedetaljer og store vinduer. Borettslaget oppføres med to blokker som rammer inn en raus bakgård som åpner seg mot elven. Plassen er løftet opp med en etasje med tilgang via lekre trapper fra gangstier langs elven. Elvely er utformet med tanke om å skape et prosjekt med sterk identitet. Ved bruk av lys tegl som hovedmateriale er fasadene preget av et moderne og tidløst uttrykk. Variasjonen av tegloverflater med et elegant spill av relieffer og perforeringer, mørkebrun trekledning på vegg og himling ved inntrukkede balkonger, glassrekkverk og generøse vindusflater skaper dette en fin dynamikk i det arkitektoniske uttrykk.

Det er også gitt ekstra fokus til fellesarealer som inntrukket inngangsparti adskilt fra næringslokalene. Inngangspartiene er hyggelige og imøtekommende med sittebenker som inviterer til prat med naboen, god belysning og eikespilehimling.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 75,80 kvm, Bruksareal: 77,10 kvm

Det følger med én sportsbod til hver leilighet i garasje- og bodanlegget. Størrelsen på boden vil avhenge av størrelsen på leiligheten, og om det er bod i leiligheten eller ikke. Areal på sportsboder i kjeller vil være hhv 5,0 m2 (leilighet over 50 m2 BRA) og min. 2,5 m2 (leilighet under 50 m2 BRA)

Det vil bli felles takterrasse i Bygg A og B.

Innhold

Leiligheten inneholder en romslig entre, 2 soverom, 2 bad, kjøkken og stue i åpen løsning. Kjellerbod og teknisk romi leiligheten.

Standard

Dette er et flott prosjekt med sterk identitet. Fasaden er i moderne og tidløst uttrykk bestående av lys tegl som hovedmateriale, variert med spill av relieffer og perforeringer, mørkebrun trekledning på vegg og himling ved inntrukkede balkonger, glassrekkverk og generøse vindusflater.

Det blir lagt en stavseikeparkett med vannbåren gulvvarme på alle gulv unntatt bad som blir flislagt. Vegger blir malt i lyse farger.

Leilighetene får store vindusflater og god takhøyde (2,60 m) som gir en luftig romfølelse.

Kjøkkeninnredning fra HTH Modell One. Hvitevarer er integrert, fra Siemens eller tilsvarende. På kjøkken kan det leveres flere varianter som tilvalg. Se prospekt for mer informasjon.

Badene blir flislagte med fliser fra Grespor, Milestone Taupe. M16622. Disse er i tidsriktig utførelse: 60 x 60 cm.
I dusjsone legges 5x5 mosaikkflis: Grespor Milestone Taupe. På bad er det tilvalgs muligheter for fliser og innredning. Se prospekt for mer informasjon.

Oppvarming

Leilighetene oppvarmes med termostatstyrt vannbåren gulvvarme. Tappevann kommer fra sentral(e) varmtvannsbereder(e) i kjeller. Endelig varmekilde avklares under detaljprosjekteringen. Det leveres gulvvarme i gang, stue og kjøkken. Baderom blir levert med gulvvarme (elektrisk eller vannbåren).

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det leveres separate ventilasjonsaggregater plassert i hver leilighet. Aggregatene plasseres enten i bod, gang, tak eller integrert i kjøkkenhetten. Aggregatets endelige plassering avklares under detaljprosjekteringen.

Parkering / Garasje

Det gis mulighet for kjøp av garasjeplass i 1 etasje med heis til etasjeplan. Pris kr 390.000,-

Parkeringsplassene i U1 er planlagt organisert i en eller flere næringsseksjoner. Parkeringsplasser for boligene er planlagt organisert som en samleseksjon næring., og vil bli etablert som et tingsrettslig sameie kalt "Elvely Parkeringssameie".

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Andelen overdras fri for pengeheftelser. På borettslagets eiendom er det tinglyst ulike erklæringer/servitutter og pengeheftelser, bla. tilknyttet fellesgjeld. Disse vil følge eiendommen. 
Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:


1985/1204-1/100  Erklæring/avtale  
14.01.1985 
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
RETTIGHETSHAVER: ASKER KOMMUNE
PARKERINGSAREALE
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1985/1204-2/100  Best om garasje/parkering  
14.01.1985 
Med flere bestemmelser
1985/4693-2/100  Best. om vann/kloakkledn.  
14.02.1985 
rettighetshaver:Knr:3025 Gnr:2 Bnr:56  

2019/1277138-1/200  Pantedokument  
28.10.2019 21:00 
BELØP: NOK 8.000.000
Panthaver:NORDEA BANK ABP FILIAL I NORGE  
Org.nr: 920058817
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei / Vann / Avløp

Tilkobles offentlig anlegg.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdien på eiendommen er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Formuesverdien er ulik for primærbolig og sekundærbolig. For primærbolig (der boligeier er folkeregistrert pr 1. januar) utgjør formuesverdien 25% av kvadratmeterprisene og 90 % for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til bolig og næring.

Energimerking

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos megler.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Forkjøpsrett for medlemmer

Borettslaget har ikke forkjøpsrett.

Faste, løpende kostnader

Månedlige drifts- og vedlikeholdskostnader for Borettslaget det første driftsåret er stipulert til ca. kr 30 til kr 35 per m² BRA per måned, hvor blant annet forsikring på byggene, vedlikehold og drift av Borettslagets fellesarealer, vaktmester, renovasjon, forretningsførsel, snømåking, styrehonorar, forsikringer, renhold og strøm på fellesarealer er inkludert, samt en andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene for Sameiet Elvely.

Drifts- og vedlikeholdskostnadene fordeles etter areal (BRA) av hovedenhetene.

Dette beløper seg til kr 2 467,- / mnd.

Kjøpesummen for leiligheten består av innskudd/kontantdel på 80 % og andel av borettslagets fellesgjeld på 20 %. Fellesgjelden er finansiert med et annuitetslån som har avdragsfrihet de 10 første årene,

Kapitalkostnaden kr 1 798,- / mnd.
Totalt kr 4 265,- / mnd.
Totalt etter 10 års avdragsfri periode kr 7 430,- / mnd.

Kostnader til oppvarming og varmt tappevann måles individuelt for hver leilighet. À kontoinnbetaling til sameiet med ca. kr 9 per kvm BRA per måned kommer som tillegg til felleskostnaden, med individuell avregning etter forbruk.

Stipulerte månedlige driftskostnader for Borettslaget inkluderer ikke kommunale avgifter knyttet til vann og avløp. Dette forutsettes fakturert direkte hver enkelt andelseier fra Asker kommune.

Videre kommer kostnader til digital-TV/bredbånd i tillegg til felleskostnadene. Kostnaden er stipulert til kr 299 per måned for grunnpakke.

I tillegg kommer også drifts- og vedlikeholdskostnader for Elvely Parkeringssameie for de som kjøper parkeringsplass. Kostnaden er stipulert til ca. kr 150 per måned.

Andel fellesgjeld / formue

Kjøpesummen for leiligheten består av innskudd/kontantdel på 80 % og andel av borettslagets fellesgjeld på 20 %. Innskuddet pantesikres
i borettslagets eiendom. Størrelsen på innskudd og andel fellesgjeld for hver leilighet fremgår av prislisten.

Renter og avdrag på fellesgjeld betales av borettslaget via andelseiernes månedlige felleskostnader. 
Det er i budsjettet/prislisten lagt til grunn at fellesgjelden er finansiert med et annuitetslån som har avdragsfrihet de 10 første årene, nedbetalingstid over 40 år (inkludert perioden med avdragsfrihet) og en flytende rente på p.t 1,50 %. Lånevilkår er basert på mottatt indikativt lånetilbud fra Obos Banken per oktober 2020.

Borettslaget vil søke om å inngå avtale med OBOS om IN-ordning (individuell nedbetaling fellesgjeld).

Borettslaget vil søke om å inngå avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader.

Oppgjør

Kjøpesummen for leiligheten består av innskudd/kontantdel på 80 % og andel av borettslagets fellesgjeld på 20 %. Innskuddet pantesikres i borettslagets eiendom. Størrelsen på innskudd og andel fellesgjeld for hver leilighet fremgår av prislisten.

Innskuddet/kontantdel og kjøpesum for eventuell parkeringsplass betales megler senest 7 virkedager før overtakelse. Det samme gjelder kjøpsomkostninger og oppgjør for eventuelle tilvalg og endringer.

Forsinkes betaling med mer enn 30 dager for avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold.

Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers eventuelle innbetalinger, herunder også for renter og andre omkostninger som påløper på grunn av kjøpers mislighold.

Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto, og at skriftlig dokumentasjon på finansiering fremlegges av kjøper. Slik delinnbetaling fra kjøper forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 12. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest én uke før overtagelse av eierseksjonen. Eventuelle tilvalg og endringer vil faktureres direkte fra entreprenør. Også tilvalg og endringer skal være betalt senest én uke før overtakelse av eierseksjonen. Den del av kjøpesummen som forfaller til betaling ved kontraktsinngåelsen og for øvrig før overtagelse vil bli innsatt på meglers klientkonto. Depositum går over til å være forskudd som kan utbetales selger mot at selger stiller tilfredsstillende selvskyldnergaranti iht. bustadoppføringslova § 47. Dersom selvskyldnergaranti ikke etableres vil oppgjør med selger først finne sted etter at kjøper har fått tinglyst hjemmel. Oppgjør og utbetaling til selger gjennomføres ikke før hjemmel til eiendommen er tinglyst på kjøper, jf. buofl. § 46, 1. ledd, og avtalte forbehold er oppfylt. Utbetaling til selger kan likevel gjennomføres ved tidspunkt for overtagelse, dersom selger har stilt forskuddsgaranti iht. buofl. § 47 for hele kjøpesummen.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader


Omkostninger
kommer i tillegg til kjøpesummen, og består av følgende:

Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 480
Eventuelt gebyr for tinglysning av pant/heftelse (inkl. pantattest) kr 687
Andelskapital kr 5.000
Etableringskostnader kr 18 500

Sum omkostninger kr 24.667

Kjøpesum kr 5 752 000
Andel fellesgjeld kr 1 438 000
Omkostninger kr 24 667

Total kjøpesum inkludert omkostnigner kr 7 214 667,-

I tillegg kommer eventuelt gebyr for tinglysning av borett medkr 480,-, og dokumentavgift knyttet til eventuelt kjøp av parkeringsplass beregnet til kr 250.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie reguleres av borettslagsloven §§ 5-3 til 5-10. Selger ønsker å praktisere en liberal utleiepraksis i den perioden selger er representert i styret i Borettslaget. Styret vil derfor i denne perioden også kunne gi samtykke til å leie ut leiligheten i inntil 3 år fra overtakelse, selv om vilkårene for utleie i § 5-4 til 5-6 ikke er oppfylt, jf. § 5-3. Eventuell søknad om utleie må sendes styret og det er opp til styret om utleien godkjennes.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Siste halvår 2024.

Selgers forbehold

  • Selger tar forbehold om rammetillatelse og igangsettingstillatelse fra Asker kommune for omsøkt prosjekt, og at tillatelsene blir gitt uten vilkår eller krav om endringer av vesentlig betydning for prosjektet og de enkelte leilighetene.
  • Selger tar forbehold om salg av 60 % av leilighetenes totalverdi for Bygg A og B iht. prisliste, og åpning av byggelån.
  • Selger tar forbehold om tilfredsstillende kontrakt med entreprenør.
  • Selger tar forbehold om at selgers styre godkjenner gjennomføringen av prosjektet.
  • Selger må seneste innen 30. april 2022 gi skriftlig underretning til kjøper dersom ovennevnte forbehold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres.
  • Selger tar for øvrig forbehold i prosjektperioden om kansellering av kjøpekontrakten dersom uforutsette forhold hindrer at prosjektet blir gjennomført, eller resulterer i at prosjektet ikke blir regningssvarende å gjennomføre. Selger tar forbehold om at innsekter/smådyr som maur og skjeggkre/kre kan forekomme i leiligheten, og tar ikke ansvar for dette.
  • Ved kansellering av kjøpekontrakten, vil kjøper få alle innbetalte beløp tilbakebetalt med tillegg av påløpte renter på meglers klientkonto. Ut over dette har partene ingen krav mot hverandre.
  • Når det gjelder forbehold knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet (kvaliteter, utforming m.m.), vises det til kvalitetsbeskrivelsen i prospektet.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

GARANTI ETTER BUOFL. § 12 OG § 47

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. buofl. § 12. Det stilles ikke garanti dersom kjøper er å anse som profesjonell part / næringsdrivende. Det er tatt forbehold om blant annet igangsettingstillatelse, antall solgte leiligheter og åpning av byggelån, og det er da tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at forbeholdene er bortfalt, jf. buofl. § 12, niende ledd. Det samme gjelder dersom kjøper har tatt forbehold med tilsvarende virkning. Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av grunnarbeider. Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper før hjemmelsoverføring stilles det
garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Budgivning

Boligene selges til fastpris.        

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.

Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.

Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Vedlegg til salgsoppgaven

Bilag 1: Salgsprospekt med bl.a. kvalitetsbeskrivelse, romskjema, utomhusplan og informasjon til kjøper
Bilag 2: Prisliste
Bilag 3: Utskrift av grunnboken
Bilag 4: Kartutsnitt med reguleringsbestemmelser
Bilag 5: Situasjonsplan
Bilag 6: Utkast til vedtekter for Borettslaget
Bilag 7: Utkast til vedtekter for sameiene
Bilag 8: Foreløpig budsjett for Borettslaget
Bilag 9: Foreløpig budsjett for sameiene
Bilag 10: Bustadoppføringslova
Bilag 11: Kontraktstegning

Finn.no: Lokalområde

Asker sentrum / Elvely