X
Viken – Asker-1387

RESALG A102 - Bleikerveien 70 - Nedre Bleiker Gård

Viken – Asker-1387

RESALG A102 - Bleikerveien 70 - Nedre Bleiker Gård

Prisantydning
6.700.000,-
Primærrom
80.8m2
Bruksareal
85m²
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Partner / Eiendomsmegler MNEF
99 70 63 36
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Stein Lyseng Østad

Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere

Tonje Dørsdal Gjøslien

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

18-20-0277

Eiendomstype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 55 Bnr. 402 i Asker kommune

Etasje

1

Byggeår

2022

Areal

Primærrom: 80,80 kvm, Bruksareal: 85,30 kvm

Antall rom

3

Tomtetype/areal

Eiet tomt / kvm

Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Salg av kontraktsposisjon

Salg av kontraktsposisjon som gir rett til kjøp av leilighet H-101 i prosjektet Sonjas Hage, adresse Helmerveien 27, på nærmere angitte vilkår. Selger (Kjøper 1) av kontraktsposisjonen har inngått avtale, datert 03.12.2018 med utbygger/boligselger 1 om kjøp av ovennevnte bolig under oppføring. Ved kjøp av kontraktsposisjon trer kjøper 2 inn i ovennevnte kjøpekontrakt med Helmerveien AS og overtar de rettigheter og forpliktelser som selger (Kjøper 1) av kontraktsposisjonen har i henhold til ovennevnte kjøpekontrakt. Kjøpekontrakten på boligen følger vedlagt i salgsoppgaven. Kjøp av kontraktsposisjon forutsetter samtykke fra utbygger/boligselger. Dette er gitt skriftlig av utbygger.

Ved videresalg av kontrakt fra forbruker stilles det ikke garanti for overskytende beløp (merverdi) av opprinnelig kontraktssum.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940). NTA er arealet mellom innside vegger for omsluttende bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke sjakter i forbindelse med bod.

Definisjoner og beregninger er basert på:

- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig" fra 2012.

Standard

Dette er moderne leiligheter med nøye og gjennomtenkte detaljer, men det er selvsagt rom for endringer slik at du kan sette ditt helt eget preg på leiligheten. Mange av leilighetene får vindusflater på hele tre sider, noe som gir både deilig utsyn og godt med lysinnslipp. Flere av leilighetene i de øverste etasjene vil ha fjordutsikt. Toppleilighetene får store takterrasser og mulighet for utekjøkken og utedusj, i tillegg til usjenert utsyn.

Kjøkkenet er boligens hjerte, og her kan du selv velge individuelle tilpasninger om du ønsker det. Kjøkkeninnredning leveres fra HTH, type ZA Focus (eller tilsvarende kjøkken i samme kvalitet fra annen anerkjent leverandør) i hvit farge. Benkeplate leveres i laminat med rett kant og i en tidløs, grå farge. Det kan kostnadsfritt velges mellom flere farger på kjøkkeninnredningen og laminat benkeplate. En luftig og åpen kjøkkenløsning med ekstra høye overskap og skapdører og skuffer med dempere, skaper et velfungerende og elegant kjøkken som innbyr til hyggelige sammenkomster der kokkeleringen går som en drøm.

Boligene utstyres med smart porttelefon og display med lyd og bilde i leilighetene, samt RFID "Keyless" inngangsdør til oppgang og garasje. Du får mulighet til å bruke kode og/eller smarttelefon for å komme inn. Boligene bygges for å minimere energibehovet til oppvarming. Oppvarming gjøres primært gjennom varmegjenvinner på ventilasjonsluften. Det blir elektrisk gulvvarme i stue/kjøkken. Energiservice med "sanntidsenerigmåling" gir deg oversikt over leilighetens energiforbruk til oppvarming og varmtvann inn på telefon og display.

Tregulv med behagelig varme sørger for et godt inneklima året rundt. Det leveres 1-stavs lys eikeparkett på alle gulv, unntatt våtrom, som får matte fliser i størrelsen 60x60 cm. Badegulv kan kostnadsfritt tilpasses din egen smak - velg mellom beigemelert, mørk gråmelert og lys gråmelerte fliser.

Alle leilighetene er tilgjengelige med heis og trapp, som også går ned til bodsone og parkering i kjellerplan slik at du kan gå tørrskodd inn i egen leilighet.

Ved kjøp av ny bolig får du en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Gjennom forskriften TEK17 bygges det med bedre isolasjon, balansert ventilasjon, flere el-uttak, større heisrom og høyere krav til brannsikkerhet m.m. Det er også krav til tilgjengelighet for rullestol. Ved kjøp av helt nytt trenger du ikke bruke tid på oppussing og vedlikehold på mange år. Med god planlegging av din nye bolig, får du en bolig som passer perfekt for deg! Det avholdes befaringer før overtagelse, ved overtagelse og ett år etter overtagelse. Eventuelle mangler som avdekkes vil bli rettet. Dette gir også en ekstra trygghet som du ikke vil ha ved kjøp av en brukt bolig.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger, gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil i 2018 utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien i 2018 utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan er godkjent av Asker kommune 21.05.2019.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Obos Eiendomsforvaltning AS har utarbeidet budsjett for felleskostnader fordelt pr. seksjon pr. måned. Se eget budsjett og prisliste for mer informasjon. I tillegg til felleskostnader vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, innboforsikring, osv.

ESTIMERTE FELLESKOSTNADER
Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet basert på stipulerte inntekter og kostnader og kan fås ved henvendelse til megler. Dette vil være vedlegg til kontrakt. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter.

Felleskostnader dekker bl.a. kommunale avgifter, vaktmester/renhold, internett, honorar til styret, forretningsførsel, bygningsforsikring (ikke innbo), fellesstrøm, vedlikeholdsfond og lignende, basert på et foreløpig budsjett utarbeidet av forretningsfører. Det tas forbehold om at endelige kostnader kan avvike fra de stipulerte kostnadene i det foreløpige budsjettet. Kostnader til drift av realsameienes fellesareal og parkeringskjeller belastes i tillegg via sameiets felleskostnader.

Ved overtakelse vil det bli innkrevd inntil tre ganger månedlig felleskostnader som startkapital til Sameiet. Dette blir fakturert av forretningsfører.

Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter.

Oppgjør

1) Det forutsettes en innbetaling på kr. 615.000,- for forskudd + 65.000,- i transportgebyr som selger krever at kjøper innbetaler som en kostnad ved kontraktssignering. (Selger / utbygger har stilt garantier i samsvar med budstadoppføringslova § 12 på opprinnelig kjøpesum.) Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes og skal innbetales til meglers klientkonto (Privatmegleren Solli og Partnere)

2) Merverdi på kr. 850.000,- betales til meglers klientkonto (Privatmegleren Solli og Partnere) ved overtakelse.

3) Resterende del av opprinnelig kjøpesum ihht opprinnelig kjøpekontrakt inkl. omkostninger, skal innbetales til prosjektmegler/oppgjørsmegler senest 3 dager før overtagelse.

______________________________________________________________________________________________________

OPPSUMMERT TOTAL KJØPESUM for KJØPER 2 etter bud på prisantydning kr 6.700.000,- vil være:

Forskuddsbetaling kr 615.000,-. Betales ved kontraktsignering. 
Merverdi til kjøper 1. kr 850.000,-
Restsum av opprinnelig kjøpesum kr 5.235.000,-
Sum 6.700.000,-

Etableringskostnader for sameiet med kr. 9.690,-
Transportgebyr til utbygger kr 65.000,-
Dokumentavgift av andel tomteverdi kr 29.970,-
Tinglysningsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysning av panteobligasjon kr 585,-
Gebyr for panteattest kr 199,50

TOTALT kr 6.806.029,5,-

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1) Det forutsettes en innbetaling på kr. 615.000,- for forskudd + 65.000,- i transportgebyr som selger krever at kjøper innbetaler som en kostnad ved kontraktssignering. (Selger / utbygger har stilt garantier i samsvar med budstadoppføringslova § 12 på opprinnelig kjøpesum.) Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes og skal innbetales til meglers klientkonto (Privatmegleren Solli og Partnere)

2) Merverdi på kr. 850.000,- betales til meglers klientkonto (Privatmegleren Solli og Partnere) ved overtakelse.

3) Resterende del av opprinnelig kjøpesum ihht opprinnelig kjøpekontrakt inkl. omkostninger, skal innbetales til prosjektmegler/oppgjørsmegler senest 3 dager før overtagelse.
______________________________________________________________________________________________________

OPPSUMMERT TOTAL KJØPESUM for KJØPER 2 etter bud på prisantydning kr 6.700.000,- vil være:

Forskuddsbetaling kr 615.000,-. Betales ved kontraktsignering. 
Merverdi til kjøper 1. kr 550.000,-
Garasje: 300.000,-
Restsum av opprinnelig kjøpesum kr 5.235.000,-
Sum 6.700.000,-

Etableringskostnader for sameiet med kr. 9.690,-
Transportgebyr til utbygger kr 65.000,-
Dokumentavgift av andel tomteverdi kr 29.970,-
Tinglysningsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysning av panteobligasjon kr 585,-
Gebyr for panteattest kr 199,50

TOTALT kr 6.806.029,5,-

Annen nyttig informasjon

Det tas forbehold om at utbygger må godkjenne transport av kontrakt.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra opprinnelig prospekt.
 
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Adgang til utleie (boligformål)

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Konsesjon / Odel

Nei / Nei

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne eierskifteforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Viktig informasjon om kontraktsposisjon

Kontrakten som ligger til grunn for kjøp av bolig under oppføring reguleres av bestemmelsene i bustadoppføringsloven. Fullførelses-og reklamasjonsgaranti jf. bustadoppføringslova § 12 som også er stilt av utbygger er basert på den opprinnelige kjøpesummen mellom utbygger og kjøper 1 i henhold til inngått kontrakt. Garanti kan gjøres gjeldende av kjøper 2, og garantist kan ikke ta forbehold som begrenser denne retten.

Interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med opprinnelige kjøpekontrakt og tekniske beskrivelser fra utbygger. Dersom utbygger ikke fullfører arbeidet iht. kontrakten, herunder misligholder, eller gjør gjeldende forbehold som medfører at boligen aldri blir overlevert, vil kjøper 2 ha krav på tilbakebetaling av kjøpesummen for kontraktsposisjonen.

**Sett inn passende tekstforslag

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema Reguleringsplaner og bestemmelser Utkast til vedtekter for borettslaget og sameiet Utomhusplan Opprinnelig kjøpekontrakt Opprinnelig prospekt

Finn.no: Lokalområde

Asker / Nedre Bleiker Gård