Klikk for galleri

Ny, lekker og topp moderne 4-roms penthouse med direkte heisadkomst. Ferdigstilles 1. kv. 2022.

X
Akershus – Asker-1387

Bleikerveien 70 - Nedre Bleiker Gård - C501

Akershus – Asker-1387

Bleikerveien 70 - Nedre Bleiker Gård - C501

Prisantydning
18.000.000,-
Primærrom
180m2
Bruksareal
186m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Partner / Eiendomsmegler MNEF
99 70 63 36
Salgsoppgave
Lukk

Stein Lyseng Østad

Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

18-19-0401

Eiendomstype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 55 Bnr. 1 i Asker kommune

Etasje

5

Byggeår

2022

Areal

Primærrom: 180 kvm, Bruksareal: 185,50 kvm

Tomtetype/areal

Fellestomt / kvm

Forretningsfører

Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på vegne av sameiet ved etablering av dette. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Gå inn på https://www.nedrebleikergård.no/ for å se boligvelger og leiligheten.

Asker er stolt over å kalle seg en bygd som fortsatt bærer preg av jordbruk og bondegårder, spesielt med tanke på at vår bygd har alle de fasiliteter en storby kan tilby. I tillegg har vi umiddelbar nærhet til skog og mark med muligheter for gåturer, sykkel, ride- og skiturer. Kjekstadmarka og Vestmarka byr på uendelige muligheter både sommer som vinter med og uten ski, og Vardåsen skisenter er for deg som liker fart og spenning. Foretrekker du ro og rekreasjon, kan Askers mange små «fjelltopper» og vakre innsjøer gi deg både sjelefred og glede, og ikke minst er det kort vei til sjøen som tilbyr et yrende båtliv om du heller ønsker det. Asker kommune, som også er kjent for sitt store mangfold innen kunst og kulturliv, er en fremtidsrettet bygd som legger til rette for et voksende næringsliv og ikke minst et spennende og allsidig idrettsmiljø for mennesker i alle aldre. Med et økende fokus og stadig utvikling av nye, flotte og moderne idrettsanlegg, er alt lagt til rette for et sunt og aktivt liv i Asker.

I Asker finner du et meget hyggelig og godt utviklet handelssentrum med et rikt utvalg av butikker, spisesteder, helsetjenester og et spennende kulturliv. Om du er interessert i trening og fysiske aktiviteter, er Asker et eldorado både innendørs som utendørs.

Bygninger

Nåværende tomtebetegnelse på hele området er Gnr. 55, Bnr. 1 og 402 i Asker kommune. Endelig gnr/bnr er ikke fastsatt. Eiendommen skal fradeles/sammenslås på et senere tidspunkt. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Eiendommen vil få eiet tomt. Tomtenes areal er ennå ikke fastsatt. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

I tillegg til tre leilighetsbygg i trinn1 vil noen av de gamle gårdsbyggene restaureres slik at gårdsatmosfæren bevares. Den gamle låven gjenskapes og vil romme 25 leiligheter, dette vil være trinn 2. Totalt vil det bygges 68 leiligheter fordelt på 2, 3 og 4 roms leiligheter fra 50 til 186 kvm. Prosjektet Nedre Bleiker gård vil bli organisert som et eller flere seksjonssameier.

Byggemåte

Nedre Bleiker Gård ivaretas ved en kombinasjon av bevaring og nybygg. Det ærverdige våningshuset blir sentrum i anlegget, mens de to nybyggene på tunet, «Låven» og «Bryggerhuset» tar opp form, farger og materialer fra de gamle byggene. Nedre Bleiker Gård vil med dette fremstå som en finstemt arkitektonisk balanse mellom det opprinnelige og en formgivning av vår tid.

Granittsokler, låvebro, teglfasader, klokke og låveport gjenbrukes i den nye «Låven». Det historiske gårdstunet og alléen gjenskapes med tidsriktig beplantning og blir et attraktivt, felles uteområde.

Adkomst til parkeringskjellere ligger utenfor tunet som dermed blir tilnærmet bilfritt. I den gamle eplehagen på det nedre platået mot øst, bygges tre boligbygg.

Fasadene er lave og smale mot gårdstunet og utføres i treverk for å tilnærme seg den gamle bebyggelsen og for å harmonere med skogen rundt. Et stort antall leiligheter har fasader på tre sider, noe som gir både utsikt og godt dagslys inn i boligene. Vinduer og balkonger får gjennomtenkte og gode plasseringer slik at utsikt mot fjorden og sol ivaretas best mulig. I de øverste etasjene bygges store leiligheter hvor den unike utsikten kan nytes fra takterrassene.

Planløsningene er utformet i tråd med den siste versjonen av de tekniske forskriftene med reduserte krav til rullestol, slik at det blir plass til et ekstra bad i de fleste leilighetene uten å øke arealet. Byggene får en grønn profil med minimal oppvarmingsbehov og isolasjon nesten opp mot passivhus. Byggene får beplantning som skjermer markterrassene mot innsyn. Det er kort vei ut i terrenget mot kalklindeskogen, til gårdstunet og til skogen med de fredete gravhaugene. Sammen med gårdstunet gir dette et sjeldent innholdsrikt uteområde.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940). NTA er arealet mellom innside vegger for omsluttende bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke sjakter i forbindelse med bod.

Definisjoner og beregninger er basert på:

- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig" fra 2012.

Standard

Dette er moderne leiligheter med nøye og gjennomtenkte detaljer, men det er selvsagt rom for endringer slik at du kan sette ditt helt eget preg på leiligheten. Mange av leilighetene får vindusflater på hele tre sider, noe som gir både deilig utsyn og godt med lysinnslipp. Flere av leilighetene i de øverste etasjene vil ha fjordutsikt. Toppleilighetene får store takterrasser og mulighet for utekjøkken og utedusj, i tillegg til usjenert utsyn.

Kjøkkenet er boligens hjerte, og her kan du selv velge individuelle tilpasninger om du ønsker det. Kjøkkeninnredning leveres fra HTH, type ZA Focus (eller tilsvarende kjøkken i samme kvalitet fra annen anerkjent leverandør) i hvit farge. Benkeplate leveres i laminat med rett kant og i en tidløs, grå farge. Det kan kostnadsfritt velges mellom flere farger på kjøkkeninnredningen og laminat benkeplate. En luftig og åpen kjøkkenløsning med ekstra høye overskap og skapdører og skuffer med dempere, skaper et velfungerende og elegant kjøkken som innbyr til hyggelige sammenkomster der kokkeleringen går som en drøm.

Boligene utstyres med smart porttelefon og display med lyd og bilde i leilighetene, samt RFID "Keyless" inngangsdør til oppgang og garasje. Du får mulighet til å bruke kode og/eller smarttelefon for å komme inn. Boligene bygges for å minimere energibehovet til oppvarming. Oppvarming gjøres primært gjennom varmegjenvinner på ventilasjonsluften. Det blir elektrisk gulvvarme i stue/kjøkken. Energiservice med "sanntidsenerigmåling" gir deg oversikt over leilighetens energiforbruk til oppvarming og varmtvann inn på telefon og display.

Tregulv med behagelig varme sørger for et godt inneklima året rundt. Det leveres 1-stavs lys eikeparkett på alle gulv, unntatt våtrom, som får matte fliser i størrelsen 60x60 cm. Badegulv kan kostnadsfritt tilpasses din egen smak - velg mellom beigemelert, mørk gråmelert og lys gråmelerte fliser.

Alle leilighetene er tilgjengelige med heis og trapp, som også går ned til bodsone og parkering i kjellerplan slik at du kan gå tørrskodd inn i egen leilighet.

Ved kjøp av ny bolig får du en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Gjennom forskriften TEK17 bygges det med bedre isolasjon, balansert ventilasjon, flere el-uttak, større heisrom og høyere krav til brannsikkerhet m.m. Det er også krav til tilgjengelighet for rullestol. Ved kjøp av helt nytt trenger du ikke bruke tid på oppussing og vedlikehold på mange år. Med god planlegging av din nye bolig, får du en bolig som passer perfekt for deg! Det avholdes befaringer før overtagelse, ved overtagelse og ett år etter overtagelse. Eventuelle mangler som avdekkes vil bli rettet. Dette gir også en ekstra trygghet som du ikke vil ha ved kjøp av en brukt bolig.

Beskrivelse av tomt/hage

På Nedre Bleiker Gård vil du bo i en elegant og moderne bolig i et idyllisk område der natur smelter sammen med kultur og historie. Byggene organiseres i flere tun/soner som i stor grad ivaretar den opprinnelige plasseringen av bebyggelsen fra gammelt av. Totalt sett vil det bli godt med plass å boltre seg på. Det blir en rekke stemningsskapende elementer på tunet. Det etableres nedgravde avfallscontainere.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser (dvs. pant eller utlegg). Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning av nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet, samt tidligere og videre utbygging. Det vil i denne forbindelse bl.a. kunne bli tinglyst nødvendige erklæringer om adkomst, herunder drift- og vedlikeholdsansvar, vann og avløp etc. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Sameiet har lovpålagt panterett (legalpant) til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. Legalpant har førsteprioritet i eierseksjonene og tinglyses ikke.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byggetrinn. Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3. mann. Kopi av grunnboksutskrift og servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har  selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger, gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil i 2018 utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien i 2018 utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan er godkjent av Asker kommune 21.05.2019.

Energimerking

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos megler.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Obos Eiendomsforvaltning AS har utarbeidet budsjett for felleskostnader fordelt pr. seksjon pr. måned. Se eget budsjett og prisliste for mer informasjon. I tillegg til felleskostnader vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, innboforsikring, osv.

ESTIMERTE FELLESKOSTNADER
Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet basert på stipulerte inntekter og kostnader og kan fås ved henvendelse til megler. Dette vil være vedlegg til kontrakt. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter.

Felleskostnader dekker bl.a. kommunale avgifter, vaktmester/renhold, internett, honorar til styret, forretningsførsel, bygningsforsikring (ikke innbo), fellesstrøm, vedlikeholdsfond og lignende, basert på et foreløpig budsjett utarbeidet av forretningsfører. Det tas forbehold om at endelige kostnader kan avvike fra de stipulerte kostnadene i det foreløpige budsjettet. Kostnader til drift av realsameienes fellesareal og parkeringskjeller belastes i tillegg via sameiets felleskostnader.

Ved overtakelse vil det bli innkrevd inntil tre ganger månedlig felleskostnader som startkapital til Sameiet. Dette blir fakturert av forretningsfører.

Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter.

Oppgjør

Kjøper skal innbetale sluttoppgjøret inkl. betaling for tilvalg/endringer til meglers klientkonto 4 dager før overtakelse. Oppgjør og utbetaling til selger gjennomføres ikke før kjøper har fått rettsvern for ervervet, jf. buofl. § 46 (1), og avtalte forbehold er oppfylt. Utbetaling til selger kan likevel gjennomføres etter overtagelsen dersom selger har stilt forskuddsgaranti iht. buofl. § 47.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Prisliste/Omkostninger

Det er utarbeidet en prisliste som viser bruksareal BRA og P-rom i hver leilighet. I tillegg viser prislisten stipulerte omkostninger og felleskostnader per leilighet.

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, p.t anslått til 12 212 pr. kvm BRA for leiligheter. Se for øvrig informasjon i prisliste.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 525,-

Startkapital til sameiet, inntil 3 x månedlige felleskostnader.
Dokumentavgift utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til overskjøting. En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper. Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets driftskonto. Pris for administrasjonsgebyr for TV/bredbånd avhenger av valgt leverandør og vil komme i tillegg til ovennevnte omkostninger. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp, jfr. bustadoppføringslova § 47.

Adgang til utleie (boligformål)

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Planlagt overtagelse

Leilighetene planlegges ferdigstilt i 1. kvartal 2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha leiligheten klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Se kjøpekontrakt for konkrete frister.

Dersom igangsettingstillatelse gis på et senere tidspunkt enn forutsatt vil det kunne føre til en tilsvarende utsettelse av overtagelsestidspunktet.

Kjøper vil bli varslet om overtagelsesmåned ca. tre måneder før overtagelsestidspunkt. Overtakelse kan først skje når midlertidig brukstillatelse er utstedt. Selger vil innkalle til en forhåndsbefaring to-fire uker før overtakelse der det vil føres protokoll over eventuelle gjenstående punkter. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDVdokumentasjon eller innlogging til nettbasert FDV-portal.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det beregnes  dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Budgiving

Boligene selges til fast pris. Signert kjøpstilbud leveres til megler sammen med rett kopi av legitimasjon, eller elektronisk gjennom «gi bud» knappen på meglers annonser.

Kravet til legitimasjon er oppfylt for budgivere som benytter elektronisk bud med e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID.

Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til kjøp av flere enn to boligseksjoner i samme sameie.