Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Hoffsjef Løvenskiolds vei 48 B

Oslo
0382, Oslo

15.000.000,-

Utsiktstomt med rammetillatelse for enebolig | Dobbelgarasje | Hybel