Klikk for galleri

KUN 1 LEDIG, 5 AV 6 ER SOLGT - Sjønære byggeklare tomter. Unik beliggenhet på Roald.

KUN 1 LEDIG, 5 AV 6 ER SOLGT - Sjønære byggeklare tomter. Unik beliggenhet på Roald.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Møre og Romsdal - Giske-Vigra

Rotmyrfjørå

Prisantydning1.700.000,-
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Lindset Eiendom AS

Betegnelse

Gnr 1 bnr 734, 735. 736, 737, 738, 739 i Giske kommune

Unike tomter

Dette er de 6 siste tomtene i boligfeltet Rotmyrfjørå på Roald. 5 av 6 tomter er allerede solgt. Tomtene ligger i den nordlige delen, og har en flott  utsikt. Tomt 4 og 5 er helt unike tomter i fremste linje til sjøen, de øvrige tomtene er også nærme sjø og natur.
Tomtene er ferdig fradelt, de har teknisk anlegg frem til tomtene inklusiv i prisen og de er fri uten byggeklausul slik at kjøper kan igangsette bygging når ønsket og det er fritt valg av hus/ byggefirma.

Boligfeltet har blitt svært populært med mange unge familier og barnefamilier, fantastisk natur like utenfor døren og gangavstand til barnehage og barneskole.

Til Ålesund bysentrum er det knappe 20 minutter å kjøre. Til Vigra flyplass ca 5 minutter. Så her bor man sentralt samtidig som det er et aktivt og godt lokalmiljø.

Beliggenhet

Velkommen til fantastiske Roald på Vigra. Flotte sjønære tomter med opparbeidet leke, friluftsareal og sandvolleyballbane. Det er kort vei til barnehage, skole og idrettsanlegg Med bare 20 minutt kjøretur fra Ålesund får du bo i ville, naturskjønne omgivelser med fine badestrender, turstier og Molnesfjellet like ved. Dette nye tomteområdet på Roald, Vigra er en unik mulighet til å etablere seg i et aktivt lokalmiljø med mange muligheter. Mange unge familier har allerede etablert seg i dette boligfeltet som fremstår som svært hyggelig og barnevennlig.

Veier på tomteområdet er så godt som ferdigstilte. Teknisk anlegg klargjøres frem til de enkelte tomter. Det er ikke krav til valg av hus type/byggefirma, en står derfor fritt til å søke kommune om å bygge etter eget ønske innenfor gjeldende regulering.

Adkomst

Det er lettvint tilkomst til eiendommene via ferdig opparbeidet veg. Tomtefeltet ligger helt nord-øst på Vigra ved Roald sentrum. Følg veien rett frem forbi Roald småbåthavn, ta så til venstre, etter ca 100 m. ligger tomtene ned mot sjøen på høyre side.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomtene er ferdig oppmålte med egne gnr/bnr. Teknisk anlegg klargjøres frem til den enkelte tomt.
Størrelse på tomtene:
Tomt 1 -  784 kvm
Tomt 2 -  691 kvm
Tomt 3 -  706 kvm
Tomt 4 -  750 kvm
Tomt 5 -  732 kvm
Tomt 6 -  774 kvm

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Vei / Vann / Avløp

Det er opparbeidet tekniske anlegg til tomtegrense klar for tilknytning.
Kommunal tilknytning.
Det må påregnes vanlige kommunale tilknytningsgebyr for vann og avløp samt gebyr til e-verket for påkobling strøm.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdien på eiendommen er p.t. ikke fastsatt, dette gjøres først ved ferdig bygning. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Formuesverdien er ulik for primærbolig og sekundærbolig. For primærbolig (der boligeier er folkeregistrert pr 1. januar) utgjør formuesverdien 25% av kvadratmeterprisene og 90 % for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsforhold

Regulert til boligformål frittliggende eneboliger, BFS1 og 2, BYA = 30%.
Bebygd areal i % av tomten sitt areal, eks. parkeringsplass. Garasje er medregnet i BYA.
Samla plan/ situasjonsplan vedtatt 20.04.2020 som gjeldende og retningsgivende for utnyttelse av tomtene.
Det er foretatt geologisk kontroll av tomteaealet med følgende konklusjon: Det er ingen leirproblematikk knyttet til det vurderte arealet. Ut fra en geofaglig betraktning har det vurderte arealet en akseptabel risiko.
Sannsynlighet for at en hendelse knyttet til leirproblematikk eller annet sprøbruddmateriale er ikke til stede. Arealene for tomtene tilfredsstiller klasse S2 i TEK 17 § 7-3.
Det henvises til vedlagte reguleringsplan, bestemmelser og geologisk kontroll.

Priser

Tomt 1 -  kr 1 500 000,-/ SOLGT
Tomt 2 -  kr 1 500 000,-/ SOLGT
Tomt 3 -  kr 1 700 000,-/ SOLGT
Tomt 4 -  kr 2 500 000,-/ SOLGT
Tomt 5 -  kr 2 500 000,-/ SOLGT
Tomt 6 -  kr 1 700 000,-

Faste, løpende kostnader

Det er ingen løpende kostnader på ubebygd eiendom. Ved ferdig bygg må løpende kostnader som kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm og forsikring påregnes.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Eksempel ved pris kr 1 500 000,-


Omkostninger
2,5% dokumentavgift - kr 37 500,-
Tinglysingsgebyr skjøte - kr 585,-
Tinglysingsgebyr pantedokument - kr 585,-
Attestgebyr - kr 172,-

1 538 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Alle arealangivelser er hentet fra matrikkelrapport fra kommunen.

Konsesjon / Odel

Kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Egenerklæring må signeres av kjøper og bekreftes av kommunen for at skjøtet kan tinglyses.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Overtagelse settes til maks 2 mnd etter aksept bud.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Meglers vederlag og utlegg

Vederlag kr 30 000,-, oppgjørskostnad kr 4000,-. Dekning av utlegg for markedsføring og bestilling av offentlig informasjon. Sikringsobligasjon kr 585,-. Dersom handel ikke er kommet i stand betaler oppdragsgiver kun et rimelig honorar på kr 9900,-.