X
Møre og Romsdal – Ålesund - Haram

Malen hyttefelt

Møre og Romsdal – Ålesund - Haram

Malen hyttefelt

Prisantydning
550.000 - 680.000,-
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
97 47 40 88
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Hanne Vadset Knotten

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Ålesund
 

Informasjon om prosjektet

Beliggenhet

Malen hyttefelt ligger på øya Fjørtofta som er en av Nordøyene, vakkert beliggende ytterst mot havet på strekningen mellom Ålesund og Molde. Fjørtofta er et flott feriested og kan by på sjønært friluftsliv, flott kulturlandskap og store naturopplevelser. Øya har fergeforbindelse i dag. Gjennom nye Nordøyvegen blir det landfast vegforbindelse.

Dette er en unik mulighet hvor det er regulert 15 hyttetomter i strandkanten - flere er allerede solgt. Priser fra kr 550 000,- til kr 680 000,-, alt etter størrelse og beliggenhet i feltet.

Se film fra området på denne nettsiden: http://www.malenhyttefelt.no/video

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Fjørtofta er et trivelig lokalsamfunn med spredt bebyggelse og mennesker i alle aldre som er fast bosatt. Der er egen butikk og rike muligheter for naturopplevelser og aktiviteter, samtidig er det langt fra byens stress og jag.

Beliggenheten er flott med med sol fra tidlig morgen til sein kveld. Det er bare noen få meter til felles sandstrand som ligger i forkant av hyttefeltet, det er ingen forstyrrande biltrafikk i nærheten.

Området byr på strand, spor fra steinalder og vikingtid, rikt flora og fugleliv, muligheter for ridning, padling, sykling, surfing, og bading etc.
Fine turstier og turalternativ, blant anna til Fjørtoftneset fyr. Båtliv og fiske er nesten selvsagt på Fjørtofta. Det er flere marinaer i nærheten med mulighet for båtplass.

Bygninger

Området er regulert til fritidsboligbebyggelse. Totalt 15 tomter hvorav 8 er solgt.


Oversikt over tomter:
Tomt 1 - areal 911 kvm - kr 550 000,-
Tomt 2 - areal 735 kvm - kr 600 000,-
Tomt 3 - areal 950 kvm - kr 575 000,-
Tomt 4 - areal 1145 kvm - kr 650 000,-
Tomt 5 - areal 840 kvm - SOLGT
Tomt 6 - areal 980 kvm - kr 680 000,-
Tomt 7 - areal 1090 kvm - SOLGT
Tomt 8 - areal 980 kvm - SOLGT
Tomt 9 - areal 1165 kvm - SOLGT
Tomt 10 - areal 1106 kvm - SOLGT
Tomt 11 - areal 1200 kvm - SOLGT
Tomt 12 - 1335 kvm - SOLGT
Tomt 13 - 1425 kvm - SOLGT
Tomt 14 - 1440 kvm - 650 000,-
Tomt 15 - 1541 kvm - 600 000,-

Byggemåte

Det er inngått samarbeid med hytteleverandøren Rindalshytter om utvikling av området og bygging av hytter. Rindalshytter har mange flotte hyttemodeller som kan ses nærmere på www.rindalshytter.no, og de tilpasser også gjerne til den enkelte kjøpers ønske.

Utstyr/ Fasiliteter

Gatelys langs hovedvegen.
Fibernett.
Vann, avløp, vei og strøm er fremlagt til tomtegrense.
Tilgang til felles leikeplass.
Felles gjesteparkering ved innkjørsel til feltet.
Felles sandstrand.

Parkering / Garasje

Det er plass til parkering ved hver hytte, på egen tomt. I tillegg er det felles parkeringsplass, gjesteparkering, med god plass ved starten av feltet.

Adkomst

Ferge frå Brattvåg, Dryna eller hurtigbåt frå Ålesund. Fastlandsvei er under bygging - Nordøyvegen.

Fv. 659 Nordøyvegen er et fastlandssamband som skal knytte Nordøyane til fastlandet via sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og bruer. Nordøyvegen vil gi ferjefritt vegsamband til Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya og Fjørtofta i Haram kommune og Harøya i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Ferdigstilles i 2022. Reisetiden både til flyplass på Vigra og til Ålesund bysentrum vil bli vesentlig forkortet.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomtene blir romslige med areal fra 735 kvm til hele 1541 kvm, og de ligger i et tun med felles adkomstvei i feltet. Det er også innregulert og opparbeidet parkeringsplass og leikeplass med leikestativ. Naturtomter kun få meter fra flott sandstrand. Velforening skal etableres som alle tomteeiere blir medlemmer av.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Hyttefeltet er bygd ut med full infrastruktur med høy teknisk standard på anlegget. Vei, vann og kloakk er fremlagt 1 m. inn på hver tomt samt kabel fremlagt for strøm og internett. Privat vannverk hvor det betales ca kr 15 000,- i tilknytningsavgift. Felles privat avløpsanlegg på feltet.

Det påhviler den enkelte hytteeier å være deltagende i vedlikehold av fellesanlegg- og areal, med gjensidig rett til bruk.

Reguleringsforhold

Regulert iht plan for gnr 3 bnr 4 og 38 - Fjørtoft Haram kommune datert 14.11.2012

Faste, løpende kostnader

Ingen faste kostnader er beregnet enda, men det vil normalt løpe vannavgift, avløp, evt. renovasjon for fritidsbolig, strøm og bygningsforsikring.

Ved bygging beregnes ca kr 15 000,- i tilknytningsavgift til det private vannverket.

Oppgjør

Fullt oppgjør/kontant før overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. PrivatMegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. PrivatMegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2,5% dokumentavgift av kjøpesum samt kr 525,- for tinglysing av skjøte, kr 525,- for tinglysing av evt. pantedokument samt kr 199,50 for grunnboksutskrift.

Annen nyttig informasjon

Det er byggeklausul på tomtene for Rindalshytter. Kjøper står fritt til å velge hytte i Rindalshytter sitt rikholdige sortiment eller få den tegnet av Rindalshytter, evt kan annen leverandør velges. Se gjerne mer på www.rindalshytter.no. "Rindalshytter er en av landets ledende hytteprodusenter. Vår filosofi er å bygge velfungerende hytter med et enkelt og tydelig formspråk. Vi vil gi deg gode rammer for naturopplevelser, nærhet og mening, på en ekte, nyskapende og engasjert måte."

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Eier

Lars Geir Dommersnes

Betegnelse

Gnr. 303 Bnr. 243 i Ålesund kommune

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Meglers vederlag og utlegg

Fastpris kr 45000,-. Visning kr 2500,- pr stk. Dekning av utlegg etter avtale. Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 9900,- + utlegg.