LogoPrivatMegleren
Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Kveldssolvegen

Ålesund
6057, Ellingsøy

4.000.000,-

Attraktiv, stor ubebygd eiendom ved Hovlia. Stort potensiale. Tilliggende naust kan også selges.